Persbericht

Test Aankoop daagt nu ook Knokke en de Panne voor de rechter voor taks op tweede verblijven

09 februari 2022

Vorig jaar al startte Test Aankoop een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde over de verblijfstaks die de kustgemeente enkel aan de eigenaars van een tweede verblijf oplegt. Nu heeft de consumentenorganisatie ook 31 dossiers ingediend voor de rechtbank van Brugge tegen Knokke en 3 tegen de Panne. In totaal verzamelde Test Aankoop al 419 dossiers van consumenten die het niet eens zijn met de belasting die louter hen als bezitter van een tweede verblijf viseert.

Tweedeverblijfstaks

De meeste steden en gemeenten heffen een specifieke belasting op tweede verblijven: de tweedeverblijfstaks. Deze belasting is verschuldigd door eigenaars van woningen die in een andere stad of gemeente hun domicilie hebben. Het tarief verschilt van gemeente tot gemeente en vaak wordt er gedifferentieerd in functie van de ligging van het verblijf of de grootte ervan. Volledig wettelijk in zoverre er geen discriminatie ontstaat tussen eigenaars van een tweede verblijf en de mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente in kwestie. Net daar wringt het schoentje in De Panne, Koksijde en Knokke, zegt Test Aankoop. Eigenaars van een tweede verblijf in deze drie kustgemeentes zijn immers tweedeverblijfstaks verschuldigd terwijl vaste inwoners geen aanvullende gemeentebelasting via de personenbelasting hoeven te betalen.  

 

Het aanplanten van groen, het reinigen van de dijk, het zorgen voor veiligheid, het zijn uitgaven die een gemeente doet en die ten bate zijn van zowel de eigen inwoners als de bezitters van een tweede verblijf. Vanuit het oogpunt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is het dus maar logisch dat zowel eigen inwoners als de eigenaars van een appartement, caravan of huis aan de kust als tweede verblijf gelijk worden belast”, stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  Dit verschil in behandeling impliceert dat de belasting nietig moet worden verklaard en dat is exact wat wij via de rechtbank proberen te bekomen. Overigens : zowel lagere als hogere rechtspraak heeft al meermaals gezegd dat het verschil in onderscheid zoals gehanteerd door De Panne, Knokke en Koksijde ontwettig is”, voegt hij eraan toe.

 

Teller tikt aan

In de zomer van 2021 richtte Test Aankoop een officieel schrijven aan de drie gemeentes met het voorstel om rond de tafel te gaan zitten en te onderhandelen.  Een démarche die zonder positief gevolg bleef. Tegelijk nodigde de consumentenorganisatie de belastingbetalers die betrokken partij zijn uit om een standaardbrief te downloaden en vervolgens op te sturen naar de gemeente om de taks op het tweede verblijf terug te vorderen. Ondertussen hebben al 419 eigenaars van een tweede verblijf in de betrokken gemeentes, al de nodige documenten overgemaakt aan Test Aankoop. De teller tikt aan, klinkt het bij de consumentenorganisatie. Voorlopig werden reeds 106 dossiers die volledig in orde zijn ingediend tegen Koksijde, 31 tegen Knokke en 3 tegen De Panne.

 

Alle informatie en details van de actie vindt u op www.test-aankoop.be/tweedeverblijf

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.