Persbericht

Illegale tweede verblijfsbelasting: Test Aankoop helpt bij terugvordering

30 juni 2021

Bezit u een tweede verblijf in Koksijde, Knokke of De Panne, dan betaalt u zonder twijfel een discriminerende en dus illegale belasting.  Deze moet worden geannuleerd en terugbetaald vindt Test Aankoop.  De consumentenorganisatie mobiliseert de betrokken personen en biedt haar hulp aan.  Wie zich bij de actie wenst aan te sluiten, kan alvast een document downloaden en opsturen naar de gemeente in kwestie. Dit kan via www.test-aankoop.be/tweedeverblijf.

Discriminerende belasting moet worden terugbetaald…

Eigenaars van een tweede verblijf in de gemeente Koksijde, Knokke of De Panne zijn tweedeverblijvers taks verschuldigd terwijl vaste inwoners geen gemeentebelasting verschuldigd zijn. Test Aankoop is van mening, zoals reeds meermaals bevestigd door de rechtbanken en in het bijzonder door de hogere rechtscolleges (hoger beroep en cassatie), dat het verschil in behandeling tussen eigenaars van een tweede woning en de inwoners van de gemeente niet gebaseerd is op objectieve en redelijke criteria en dat hierdoor een discriminatie ontstaat die bij wet verboden is.  Dit verschil in behandeling impliceert dat de belasting nietig moet worden verklaard en dus moet worden terugbetaald, aldus de consumentenorganisatie

Test Aankoop stelt voor de betrokken belastingplichtigen te groeperen.

De organisatie nodigt alle belastingbetalers die betrokken partij zijn, zich aan te melden voor een actie om wat onterecht geïnd is, terug te vorderen en dit via www.test-aankoop.be/tweedeverblijf Op de site van Test Aankoop is een standaardbrief beschikbaar, die ingevuld en opgestuurd moet worden naar de gemeente. Zodra de gemeente heeft geantwoord (of indien zij niet antwoordt), zal de belastingplichtige worden verzocht dit kenbaar te maken. Indien het antwoord van de gemeente negatief is, zal worden getracht met de gemeente te onderhandelen.  Indien de gemeente ondanks overleg nog steeds weigert terug te betalen, zal worden overwogen om voor zij die zich registreerden kosteloze rechtsbijstand te voorzien. Daartoe zal Test Aankoop enkele testcases indienen, en indien de resultaten van deze eerste gevallen positief blijken, zullen vervolgens ook de andere dossiers van belastingplichtigen worden ingediend.

 

Alle informatie en details van de actie vindt u op www.test-aankoop.be/tweedeverblijf

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.