Persbericht

Test Aankoop naar de rechter tegen tweedeverblijfstaks

01 oktober 2021

Met de start van een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde, is Test Aankoop zijn juridische strijd begonnen tegen de tweedeverblijfstaks in een aantal kustgemeentes; een belasting die eigenaars van een tweede verblijf aan de kust discrimineert ten opzichte van de mensen die een domicilie hebben in de desbetreffende gemeente. De consumentenorganisatie registreerde reeds 200 dossiers en maakt melding van 2179 downloads van de standaardbrief die gedupeerden kunnen gebruiken om de belasting te contesteren.

Tweedeverblijfstaks

De meeste steden en gemeenten heffen een specifieke belasting op tweede verblijven: de tweedeverblijfstaks. Deze belasting is verschuldigd door eigenaars van woningen die in een andere stad of gemeente hun domicilie hebben. Het tarief verschilt van gemeente tot gemeente en vaak wordt er gedifferentieerd in functie van de ligging van het verblijf of de grootte ervan. Volledig wettelijk in zoverre er geen discriminatie ontstaat tussen eigenaars van een tweede verblijf en de mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente in kwestie. Net daar wringt het schoentje in De Panne, Koksijde en Knokke. Eigenaars van een tweede verblijf in deze drie kustgemeentes zijn tweedeverblijfstaks verschuldigd terwijl vaste inwoners geen gemeentebelasting via de personenbelasting hoeven te betalen.  “Voor ons is dit kennelijk een schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. De drie kustgemeentes in kwestie behandelen hun eigen inwoners duidelijk anders dan burgers die een caravan, huis of appartement aan de kust hebben. Nochtans zijn het zowel de eigen inwoners als de mensen met een tweede verblijf die genieten van met belastinggeld onderhouden zeedijken, parken, evenementen of andere diensten en faciliteiten”,  stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  Dit verschil in behandeling impliceert dat de belasting nietig moet worden verklaard en aldus moet worden terugbetaald, aldus de consumentenorganisatie. “Iets wat al vaak is benadrukt door zowel hogere als lagere rechtbanken”, klinkt het nog.

 

Standaardbrief

Afgelopen zomer richtte Test Aankoop een officieel schrijven aan de drie gemeentes met het voorstel om rond de tafel te gaan zitten en te onderhandelen.  Een démarche die zonder positief gevolg bleef. Tegelijk nodigde de consumentenorganistatie de belastingbetalers die betrokken partij zijn uit om een standaardbrief te downloaden en vervolgens op te sturen naar de gemeente om de taks op het tweede verblijf terug te vorderen. Dit binnen de termijn van drie maanden na de heffingsbrief.

Koksijde

Test Aankoop stelde alvast één pilootdossier in staat tegen Koksijde waarbij uitdrukkelijk wordt gevraagd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge om de gemeente te veroordelen tot het terugbetalen van de onterecht geïnde belasting. De consumentenorganisatie benadrukt dat binnenkort ook De Panne en Knokke zich aan een procedure mogen verwachten. Test Aankoop maakt zich sterk gunstige rechtspraak tegemoet te kunnen zien waarna de andere zaken ook zullen worden ingediend. Tot op heden verzamelde de verbruikersorganisatie ongeveer 200 volledige dossiers via  haar ledendienst.

Alle informatie en details van de actie vindt u op www.test-aankoop.be/tweedeverblijf

 

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.