Dossier

Extralegale voordelen: word je erop belast?

11 augustus 2014
Extralegale voordelen: wordt u erop belast?

Een bedrijfswagen, maaltijdcheques, een gsm, een groepsverzekering ... Altijd mooi meegenomen, die extralegale voordelen van je werkgever. Maar weet dat de fiscus soms met een deel van de koek gaat lopen. Wij leggen voor elk van die voordelen uit hoe je erop wordt belast.

Mobiliteit

Bedrijfswagen

Wat houdt het in?

Je werkgever stelt je een auto ter beschikking die je ook voor privéverplaatsingen kunt gebruiken. 

Hoe word je belast?

  • Dit is een belastbaar voordeel waarvan de aanslag wordt berekend aan de hand van drie criteria: de cataloguswaarde, het bouwjaar en de CO2-uitstoot van de auto. Op die manier wil de wetgever de aankoop van minder vervuilende voertuigen aanmoedigen, omdat ze minder voordeel opleveren en bijgevolg minder worden belast.
  • Het bijkomend voordeel van een tankkaart heeft geen hogere belasting op dit voordeel tot gevolg. 
  • Als je aan je werkgever een vergoeding moet betalen voor het gebruik van de auto, mag die som worden afgetrokken van het belastbaar voordeel. 

Tankkaart (zonder auto)

Wat houdt het in?

Je beschikt niet over een bedrijfswagen, maar wel over een tankkaart die je werkgever bekostigt en die je ook mag gebruiken voor je privéverplaatsingen. 

Hoe word je belast?

Je wordt belast op de werkelijke waarde van dit voordeel, d.w.z. de prijs van de brandstof die je met de kaart tankt (min het gedeelte dat je gebruikt voor werkverplaatsingen).
Opgelet: soms kan het belastbare bedrag van dit voordeel hoger oplopen dan wanneer je een bedrijfswagen mét tankkaart hebt!

Fietsvergoeding of bedrijfsfiets

Wat houdt het in?

Je werkgever kent je een fietsvergoeding toe omdat je met je eigen fiets naar het werk komt, of stelt je daarvoor een fiets ter beschikking.

Hoe word je belast?

  •  De fietsvergoeding is vrijgesteld van belasting als ze niet meer bedraagt dan € 0,22 per km. Anders dan bij de normale vergoeding van woon-werkverplaatsingen geldt die vrijstelling ook als je je werkelijke beroepskosten aangeeft. Ontvang je méér dan € 0,22 per km, dan wordt het surplus belast als loon.
  • Als je werkgever je daarentegen een fiets ter beschikking stelt, wordt het privégebruik daarvan niet als belastbaar voordeel aanzien. Je moet de fiets dan wel gebruiken voor je verplaatsingen van en naar het werk.

Tegemoetkoming in de woon-werkverplaatsingen

Wat houdt het in?

Je werkgever betaalt een vergoeding voor de kosten die je maakt om naar je werk te gaan.

Hoe word je belast?

  • Als je je werkelijke beroepskosten niet aangeeft en genoegen neemt met het wettelijke forfait, is de vergoeding vrijgesteld van belasting.
  • Als je met het openbaar vervoer naar het werk gaat, is de tegemoetkoming van je werkgever in het bedrag dat je aan openbaar vervoer hebt uitgegeven, volledig belastingvrij. Indien je het openbaar vervoer combineert met een ander vervoermiddel (u legt een deel van het traject te voet af, of je gaat te voet of met de fiets naar het station of de bushalte ...), heb je recht op een aanvullende vrijstelling tot maximaal € 380. Als je geen gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, is de tegemoetkoming van je werkgever vrijgesteld van belasting tot maximaal € 380. Opgelet: in de twee beschreven situaties kan de (totale) vrijstelling niet hoger zijn dan de tegemoetkoming die je van je werkgever ontvangt. Als de werkgeversvergoeding hoger is dan de vrijstelling, betaal je belasting op het verschil.
  • Als je je werkelijke beroepskosten bewijst, is de werkgeverstussenkomst volledig belastbaar, op dezelfde wijze als je loon.
  • Als je werkgever in samenwerking met de NMBS de derdebetalersregeling toepast, ontvang je van hem geen tegemoetkoming, maar hoef je jetreinkosten niet te betalen. Je werkgever vermeldt in dat geval wel op je loonfiche welk bedrag hij aan de NMBS heeft betaald. Die som is voor je volledig belastingvrij.