Dossier

Extralegale voordelen: word je erop belast?

11 augustus 2014
Extralegale voordelen: wordt u erop belast?

Een bedrijfswagen, maaltijdcheques, een gsm, een groepsverzekering ... Altijd mooi meegenomen, die extralegale voordelen van je werkgever. Maar weet dat de fiscus soms met een deel van de koek gaat lopen. Wij leggen voor elk van die voordelen uit hoe je erop wordt belast.

Cheques

Maaltijdcheques

Wat houdt het in?

Je werkgever biedt je cheques aan waarmee je maaltijden kunt betalen en voeding kunt kopen.

Hoe word je belast?

Je wordt niet belast op dit voordeel als aan de volgende voorwaarden is voldaan (wat meestal het geval is):

 • je betaalt per cheque minimaal € 1,09 en je werkgever maximaal € 5,91; 
 • de cheques zijn uitgeschreven op je naam of staan vermeld op je maandelijkse loonfiche; 
 • ze blijven 12 maanden geldig; 
 • het aantal cheques mag niet hoger zijn dan het aantal effectief gepresteerde werkdagen tijdens het jaar.

Ecocheques

Wat houdt het in?

Je werkgever biedt je cheques aan waarmee je in bepaalde winkels "ecologische" producten kunt kopen: isolatiemateriaal, planten, "groene" reinigingsmiddelen, energiezuinige huishoudtoestellen, fietsaccessoires, biovoeding, treinbiljetten ...

Hoe word je belast?

Dit voordeel is volledig belastingvrij, zolang je op jaarbasis niet meer dan € 250 aan ecocheques ontvangt.

Geschenken of geschenkcheques

Wat houdt het in?

Je krijgt van je werkgever een geschenk of een geschenkcheque voor een speciale gelegenheid.

Hoe word je belast?

Je wordt niet belast als het bedrag van de cheque of het geschenk binnen de volgende grenzen valt (wat meestal het geval is):

 • Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar: maximaal € 35 per jaar, plus € 35 per kind ten laste;
 • pensionering: € 35 per volledig dienstjaar;
 • huwelijk of samenlevingscontract: € 200;
 • anciënniteit: maximaal tweemaal in een loopbaan. De eerste keer bij minstens 25 jaar dienst, maximaal het bruto maandloon (van de werknemer in kwestie of het gemiddelde bruto maandloon in het bedrijf). De tweede maal: ten vroegste bij 35 jaar dienst en maximaal een dubbel bruto maandloon (van de werknemer in kwestie of het gemiddelde bruto maandloon in het bedrijf);
 • eervolle onderscheiding: € 105 per jaar.

Sport- en cultuurcheques

Wat houdt het in?

Je werkgever schenkt je sport- of cultuurcheques, die je kunt besteden in erkende of gesubsidieerde culturele instellingen of bij sportverenigingen.

Hoe word je belast?

Je wordt op dit voordeel niet belast als aan de volgende voorwaarden is voldaan (wat meestal het geval is):

 • het uitgekeerde bedrag mag niet hoger zijn dan € 100 per werknemer en per jaar; 
 • de cheques zijn niet inwisselbaar voor geld, staan op naam of worden vermeld op je loonfiche; 
 • ze blijven 15 maanden geldig.