Dossier

Extralegale voordelen: word je erop belast?

11 augustus 2014
Extralegale voordelen: wordt u erop belast?

Een bedrijfswagen, maaltijdcheques, een gsm, een groepsverzekering ... Altijd mooi meegenomen, die extralegale voordelen van je werkgever. Maar weet dat de fiscus soms met een deel van de koek gaat lopen. Wij leggen voor elk van die voordelen uit hoe je erop wordt belast.

Financiële voordelen

Innovatiepremie

Wat houdt het in?

Je werkgever keert een premie uit omdat je een innovatie hebt voorgesteld.

Hoe word je belast?

Op dit voordeel word je niet belast als aan de volgende voorwaarden is voldaan (meestal is dat zo):
  • de premie ligt niet hoger dan één maandloon per jaar en per werknemer;
  • ze wordt toegekend aan maximaal 10 % van het personeel in bedrijven met 30 of meer werknemers, aan maximaal 3 % bij bedrijven met minder dan 30 werknemers. En per innovatie kunnen maximaal 10 werknemers een premie ontvangen; 
  • de innovatie betekent een reële meerwaarde voor de normale activiteiten van de werkgever;
  • ze is daadwerkelijk in de praktijk gebracht, er is een prototype van gerealiseerd of een aanvraag daartoe ingediend;
  • per kalenderjaar bedraagt het totaal aantal premies niet meer dan 1 % van de totale loonkosten.

Winstdeelneming

Wat houdt het in?

Uw werkgever keert een deel van de bedrijfswinst uit, cash of in de vorm van aandelen, in het kader van een systeem genaamd "werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de ondernemingen". Het systeem werd in 2001 in het leven geroepen om de motivatie van de  werknemers te verhogen.

Hoe word je belast?

De ontvangen som wordt belast, maar tegen een gunstiger tarief dan het loon:

  •  15 % als je aandelen of een geldsom ontvangt in het kader van een "investeringsspaarplan" (dat geldt enkel voor KMO's);
  •  25 % als je de winstdeelneming los van een investeringsplan ontvangt.

Loonbonus

Wat houdt het in?

Je werkgever betaalt je een bonus uit omdat het bedrijf een bepaalde collectieve doelstelling heeft bereikt (een zogeheten "niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel").

Hoe word je belast?

Je bent geen belasting verschuldigd op dit voordeel, zolang aan de volgende voorwaarden is voldaan (meestal is dat het geval): de bonus mag de grens van € 2 722 per werknemer per jaar niet overschrijden; het mag niet gaan om een individuele doelstelling of een target waarvan de verwezenlijking al zeker is op het ogenblik dat het systeem wordt ingevoerd; de doelstelling moet meetbaar, transparant, definieerbaar en controleerbaar zijn, en moet over een termijn van minstens drie maanden lopen; de bonus komt boven op het loon, hij kan het niet gedeeltelijk vervangen. Voorbeelden van mogelijke doelstellingen zijn het verminderen van arbeidsongevallen of absenteïsme of een stijging van de verkoop.