Dossier

Alcohol en je autoverzekering

11 februari 2019
Alcohol en je autoverzekering

Dronken rijden is nooit een goed idee. Omwille van het leed dat je zo kunt berokkenen, maar ook omwille van de financiële gevolgen. Bij een schadegeval zal je autoverzekering de vergoeding van je terugeisen of je gewoon niet vergoeden. 

Komt je verplichte autoverzekering tussen bij dronken rijden?

Als je onder invloed van alcohol een verkeersongeval veroorzaakt, zal je autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid de materiële en lichamelijke schade aan slachtoffers vergoeden. Nadien kan de verzekeraar wel verhaalrecht (of regres) uitoefenen. In de praktijk kan hij tot € 31 000 van jou terugeisen als hij kan aantonen dat het ongeval te wijten was aan jouw staat van dronkenschap. Alcoholintoxicatie alleen volstaat niet. Dit is het verschil tussen beide termen:

  • Dronkenschap: wettelijk bestaat er geen definitie, maar in de rechtspraak wordt verwezen naar onvaste gang, abnormale agressiviteit, onsamenhangende taal, verlies van juist besef van tijd of plaats, niet op een rechte lijn kunnen lopen, een muntstuk niet kunnen oprapen. 
  • Alcoholintoxicatie: via een ademtest wordt gemeten hoeveel het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht bedraagt.

Wat bij schade door rijden onder invloed bij je omniumverzekering?

In de praktijk heeft elke verzekeraar de vrijheid om in het contract van een full omnium te bepalen dat de dekking vervalt vanaf een bepaald niveau van intoxicatie, voor zover hij aantoont dat het ongeval daaraan was te wijten: 

  • In de strengste contracten is dat zodra de limiet van de wegcode voor particulieren is bereikt, dus 0,5 g alcohol per liter bloed. 
  • In de meerderheid van de contracten is er een grotere tolerantie dan in de wegcode: geen verval bij minder dan 0,8 g alcohol in het bloed. 
  • In de meest tolerante contracten is dat pas vanaf 1,5 g. Bij een lagere intoxicatie is er enkel sprake van verval in geval van dronkenschap

In sommige contracten voor een mini-omnium blijft de dekking van toepassing, ook bij dronkenschap of intoxicatie. Niet onlogisch, want zo’n omnium biedt vooral dekking voor gebeurtenissen die zelden te wijten zijn aan de bestuurder (schade door diefstal of poging daartoe, brand, glasbreuk ...) en niet voor schade aan de auto bij een ongeval in fout. 

Vergelijk autoverzekeringen 

Komt je bestuurdersverzekering tussen als je gedronken hebt?

Je bestuurdersverzekering zal je eigen lichamelijke letsels niet vergoeden als je gewond bent bij een ongeval door dronken rijden.

Wat zijn de gevolgen voor je autoverzekering?

  • Je verzekeraar zal wellicht je premie verhogen na een schadegeval onder invloed van alcohol.
  • Je autoverzekering kan worden opgezegd. In dat geval zal het niet zo makkelijk zijn om nog een nieuwe autoverzekering te vinden. Als je overal geweigerd wordt, zul je bij het Tariferingsbureau moeten aankloppen.