Dossier

Alcohol en je autoverzekering

18 mei 2020
Alcohol en je autoverzekering

Dronken rijden is nooit een goed idee. Omwille van het leed dat je zo kunt berokkenen, maar ook omwille van de financiële gevolgen. Bij een schadegeval zal je autoverzekering de vergoeding van je terugeisen of je gewoon niet vergoeden. 

Enkele cijfers over rijden onder invloed

Vias publiceerde in november 2019 het rapport Alcohol achter het stuur: de stand van zaken in België. Daarin staan enkele sprekende cijfers gebaseerd op gegevens voor het jaar 2018: 

  • 1,94% van de automobilisten die tegengehouden werden, had te veel op (meer dan de wettelijke limiet van 0,5 promille). In weekendnachten liep dat percentage op tot 12,6%. Ter vergelijking: in Nederland bedroeg dat laatste cijfer maar 1,4% .
  • 30 weggebruikers overleden bij ongevallen waarbij een dronken chauffeur betrokken was en 5.273 anderen raakten gekwetst. Vias benadrukt dat die gegevens (Statbel, 2019) des te verontrustender zijn omdat ze nog een onderschatting zijn van de realiteit. Slechts 68 % van alle bestuurders die bij een ongeval met lichamelijk letsel betrokken raakt, wordt immers aan een alcoholtest onderworpen.

Komt je verplichte autoverzekering tussen bij dronken rijden?

Als je onder invloed van alcohol een verkeersongeval veroorzaakt, zal je autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid de materiële en lichamelijke schade aan slachtoffers vergoeden. Nadien kan de verzekeraar wel verhaalrecht (of regres) uitoefenen. Dat betekent dat hij tot € 31 000 kan terugeisen als hij kan aantonen dat het ongeval te wijten was aan jouw staat van dronkenschap. Die staat hangt niet samen met een aantal promille, maar wel met bijvoorbeeld een onvaste gang, abnormale agressiviteit, onsamenhangende taal, niet op een rechte lijn kunnen lopen.

Je zult ook een stevige boete krijgen als er sprake is van alcoholintoxicatie. Dat is het geval als uit een ademtest blijkt dat je meer dan de wettelijk toegestane limiet van 0,5 promille alcohol in het bloed hebt.

Vergoedt je omniumverzekering bij rijden onder invloed?

In de praktijk heeft elke verzekeraar de vrijheid om in het contract van een full omnium te bepalen dat de dekking vervalt vanaf een bepaald niveau van intoxicatie, voor zover hij aantoont dat het ongeval daaraan was te wijten. Of je wel of niet een vergoeding ontvangt, hangt dus af van je contract:

  • Volgens de strengste contracten komt je full omnium niet tussen zodra de limiet van de wegcode voor particulieren is bereikt, dus vanaf 0,5 g alcohol per liter bloed.
  • In de meerderheid van de contracten is er een grotere tolerantie dan in de wegcode: je verzekering komt wel tussen zolang je minder dan 0,8 g alcohol in het bloed hebt.
  • In de meest tolerante contracten word je vergoed zolang je minder dan 1,5 g alcohol in je bloed hebt. Bij een lagere intoxicatie vervalt de dekking alleen in geval van dronkenschap.  

In sommige contracten voor een mini-omnium blijft de dekking van toepassing, ook bij dronkenschap of intoxicatie. Niet onlogisch, want zo’n omnium biedt vooral dekking voor gebeurtenissen die zelden te wijten zijn aan de bestuurder (schade door diefstal of poging daartoe, brand, glasbreuk ...) en niet voor schade aan de auto bij een ongeval in fout. 

Vergelijk autoverzekeringen

Komt je bestuurdersverzekering tussen als je gedronken hebt?

Je bestuurdersverzekering zal je eigen lichamelijke letsels niet vergoeden als je gewond bent bij een ongeval door dronken rijden.

Wat zijn de gevolgen voor je autoverzekering?

  • Je verzekeraar zal wellicht je premie verhogen na een schadegeval onder invloed van alcohol.
  • Je autoverzekering kan worden opgezegd. In dat geval zal het niet zo makkelijk zijn om nog een nieuwe autoverzekering te vinden. Als je overal geweigerd wordt, zul je bij het Tariferingsbureau moeten aankloppen.