Dossier

Welke verzekering voor je caravan of aanhangwagen?

17 september 2020
Welke autoverzekering voor je caravan of aanhangwagen?

De verzekering voor je caravan of aanhangwagen hangt af van de Maximaal Toegelaten Massa (MTM). Als het maximale totale gewicht van de caravan of aanhangwagen, bestuurder, passagiers en lading meer dan 750 kg mag bedragen, heb je een aparte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig.

Welke verzekering voor een caravan of aanhangwagen van meer dan 750 kg?

Een caravan of aanhangwagen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 750 kg is wettelijk een motorrijtuig. Net als bij auto’s, moto’s en bromfietsen moet je dan een aansprakelijkheidsverzekering hebben als je op de openbare weg rijdt. Dit is wat je te doen staat: 

  • Contacteer je autoverzekeraar voor een extra autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je caravan of aanhangwagen. Je hebt die nodig om je aansprakelijkheid te verzekeren als je caravan of aanhangwagen losgekoppeld is en op die manier schade veroorzaakt.
  • Check met je verzekeraar of je een bijpremie moet betalen voor je gewone autoverzekering. Zodra je caravan of aanhangwagen aan je wagen gekoppeld is, is het namelijk de verzekering van je auto die tussenkomt bij een schadegeval.
  • Controleer hoe het zit met de dekking voor je caravan of aanhangwagen als je een omniumverzekering, bijstandsverzekering of rechtsbijstand hebt voor je auto.
  • Schrijf je caravan of aanhangwagen in bij de DIV met behulp van het gelijkvormigheidsattest dat je bij aankoop kreeg. Vaak kan je verzekeraar dat voor je doen.
  • Bevestig je Q-nummerplaat op je voertuig. Dat is een speciale nummerplaat voor een caravan of aanhangwagen van meer dan 750 kg.

Goed om te weten: je moet een caravan of aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg ook laten keuren. Leg het keuringsbewijs samen met je inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en gelijkvormigheidsattest altijd in je voertuig. Er moet ook een identificatieplaatje op je caravan of aanhangwagen hangen.

Wat als je een caravan of aanhangwagen van minder dan 750 kg wilt verzekeren?

Een caravan of aanhangwagen van minder dan 750 kg wordt niet beschouwd als een motorrijtuig. Je hebt dus geen extra autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig. Dit moet je doen:

  • Laat je autoverzekeraar weten dat je een lichte caravan of aanhangwagen hebt. Je gewone autoverzekering zal namelijk tussenkomen als je bij een ongeval in fout bent en je caravan of aanhangwagen gekoppeld was aan je auto. 
  • Wil je ook verzekerd zijn als je voertuig losgekoppeld is en schade veroorzaakt? Dat kan via je autoverzekering (vaak zonder bijpremie) of via een familiale verzekering.
  • Controleer hoe het zit met de dekking voor je caravan of aanhangwagen als je een omniumverzekeringbijstandsverzekering of rechtstbijstand hebt voor je auto.
  • Bevestig een duplicaat van je gewone nummerplaat op je caravan of aanhangwagen.

Goed om te weten: je moet een caravan of aanhangwagen met een MTM van maximaal 750 kg niet inschrijven of laten keuren. Er moet alleen een identificatieplaatje op je caravan of aanhangwagen hangen.

Hoe vind je een goede autoverzekering?

Doe een prijsaanvraag voor je autoverzekering