Nieuws

Geld schenken in Vlaanderen: misschien stel je het beter niet te lang uit

30 september 2020
geld schenken Vlaanderen

Als je in Vlaanderen woont en van plan bent om een gift van hand tot hand te doen of een schenking via een bankoverschrijving, doe je dat het best vóór 1 juli 2021. Want vanaf dan duurt het een jaar méér dan nu vóór je zeker bent dat de koek niet met de fiscus zal moeten worden gedeeld.

Geld kun je zonder probleem zonder de tussenkomst van een notaris schenken. Heel eenvoudig, met een gift van hand tot hand of met een bankoverschrijving. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Het is immers niet verplicht om zo’n schenking te laten registreren, wat wel het geval is wanneer je een schenking doet via een notaris. Maar daar hangt gedurende een bepaalde periode onzekerheid aan vast: drie jaar is momenteel nog de regel in het hele land, maar vanaf 1 juli 2021 wordt dat vier jaar in Vlaanderen.

Een wachtperiode van vier jaar

Er wordt bij een gift van hand tot hand of een schenking met een bankoverschrijving in principe geen schenkbelasting in rekening gebracht. Keerzijde van de medaille is dat als jij overlijdt binnen drie jaar na de schenking, de begunstigde verplicht is om de schenking op te nemen in de aangifte van je nalatenschap. En dan zal de betrokkene er erfbelasting op moeten betalen, aan het gewest waar jij de vijf jaar voor je overlijden het langst je domicilie hebt gehad. Je niet-geregistreerde schenking zal dus alleen echt zonder kosten zijn als jij nog ten minste drie jaar in leven blijft.

Maar in Vlaanderen wordt die wachtperiode van drie jaar vanaf 1 juli 2021 opgetrokken naar vier jaar. Althans voor alle schenkingen die vanaf die datum worden uitgevoerd. Voor schenkingen van vóór die datum blijft de termijn van drie jaar geldig.

Het is de bedoeling om wie een schenking overweegt, ertoe aan te zetten dat zo snel mogelijk te doen. Vier jaar onzekerheid weegt nu eenmaal zwaarder dan drie jaar onzekerheid. Hoe ouder je wordt, hoe meer de kans verkleint dat je nog zolang in leven blijft. Dus stel je de gift of de bankoverschrijving beter niet te lang uit.

Je kunt ook kiezen voor zekerheid

Wil je de onzekerheid van die wachtperiode niet, dan kun je beslissen om de documenten waaruit de gift van hand tot hand of de schenking via een bankoverschrijving blijkt, te laten registreren (de brief met de uitnodiging voor het in ontvangst nemen van het geld, de bedankingsbrief, de rekeningafschriften) en schenkbelasting te betalen. 

Voor een schenking van geld is de rekening overigens al bij al beperkt: in rechte lijn (vooral de kinderen) en tussen partners gaat het in Vlaanderen om 3 % en voor de andere erfgenamen om 7 % (het gewest dat bevoegd is, is het gewest waar de schenker de vijf jaar voor de schenking het langst zijn domicilie heeft gehad). De grote troef is dat de kous af is met de betaling van die belasting. Dan zal er later op die schenking hoe dan ook geen erfbelasting meer verschuldigd zijn, ongeacht wanneer jij overlijdt. En erfbelasting ligt doorgaans veel hoger.

Voor meer info

Het is belangrijk om omzichtig te werk te gaan bij een schenking van geld, anders riskeer je achteraf onaangename verrassingen met de fiscus of met benadeelde erfgenamen. Wij beschikken over tips in dit dossier.

Je kunt op dinsdag met al je vragen over nalatenschappen ook terecht bij de experts van onze advieslijn Erfrecht op het nummer 02 542 33 68, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.

BEL ONZE ADVIESLIJN ERFRECHT OP