Nieuws

Laat de consument zijn pakje gratis terugsturen als dat kan

20 oktober 2021
terugsturen van pakjes

Unizo pleitte er onlangs voor om bij onlineaankopen te verbieden om het pakje gratis terug te sturen. Wij kunnen ons daar niet in vinden. 

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, wil komaf maken met de praktijk dat consumenten een online aangekocht pakje gratis kunnen terugsturen. De bedoeling is het vele verkeer van al die bestelwagens op onze wegen te verminderen en de lokale handel meer ademruimte te geven. De vereniging wijst er verder op dat die mogelijkheid impulsaankopen in de hand werkt, dat gratis nooit echt gratis is en dat gratis terugsturen al helemaal niet duurzaam is. Daarom pleit ze voor een verbod op gratis terugsturen.

Wij kunnen ons niet vinden in dat voorstel. 

Ecologie vs economie

Het klopt natuurlijk dat er heel wat bestelwagens rondrijden om al die pakjes te bezorgen en te retourneren. E-commerce en ecologie gaan moeilijk samen. 

Maar Unizo gebruikt het ecologische aspect vooral om te proberen een economisch doel te bereiken. Het probleem van de duurzaamheid draait immers niet alleen rond de kwestie van het retourneren van pakjes. 

Bovendien mag Unizo niet vergeten dat handelaars in de huidige regeling helemaal niet verplicht zijn om de klanten die gebruik willen maken van het wettelijke herroepingsrecht om zich binnen een bepaalde termijn nog te bedenken, hun aankoop gratis te laten terugsturen.

De huidige regeling moet blijven voor ons

De huidige regeling is duidelijk en billijk voor zowel consument als handelaar. Wij pleiten ervoor om daar niets aan te veranderen.

Elke webshop die dat wil, heeft de mogelijkheid om het terugsturen betalend te maken. Maar elke webshop moet ook de mogelijkheid blijven hebben om het terugsturen gratis te maken voor zijn klanten.

Het herroepingsrecht is een fundamenteel recht voor de consument bij e-commerce en moet worden beschermd. Het beoogt de consument de kans te geven om zich te bedenken voor een product dat hij bij de aankoop tenslotte niet heeft gezien. 

Ook wij zijn voor een vergroening van de pakjessector

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter, bevoegd voor bpost, wil intussen de pakjessector vergroenen. Daar is inderdaad nood aan en daar willen wij zeker aan meewerken. Maar het voorstel van de minister om via wet een meerprijs op te leggen voor pakjes die binnen 24 uur worden geleverd, is overbodig: niets staat de handelaars in de weg om die praktijk nu al toe te passen. De vraag is of het verplicht maken ervan veel impact zal hebben.