Nieuws

Wat ik online heb besteld, mag ik sowieso nog terugsturen. Toch?

Neen, er zijn wel degelijk onlineaankopen waarbij je wettelijk niet het recht hebt om je achteraf nog te bedenken.

21 juni 2021
terugzenden onlineaankoop

Fans van onlineaankopen gaan er soms al te makkelijk van uit dat ze na de levering nog de mogelijkheid hebben om van hun aankoop af te zien. Je beroept je dan op wat de wetgever het herroepingsrecht noemt.

Dat is inderdaad de algemene regel voor onlineaankopen bij een professionele verkoper in de EU. Ongeacht of het om een nieuw of om een tweedehandsproduct gaat.

Concreet beschik je over een bedenktijd van 14 kalenderdagen, die begint te lopen op de dag die volgt op die waarop je het goed fysiek in bezit hebt genomen. Mocht het zijn dat de handelaar je bij het sluiten van de overeenkomst niet correct heeft geïnformeerd over de herroepingstermijn, dan wordt die termijn van 14 dagen met maar liefst 12 maanden verlengd.

Maar er zijn wel degelijk onlineaankopen waarbij je niet over die bedenktijd beschikt, en je de bestelling dus meteen als vast en definitief moet beschouwen:

  • er zijn een aantal heel specifieke uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer je iets hebt besteld dat op maat werd vervaardigd;
  • een onlineaankoop bij een particuliere verkoper. We denken hierbij onder meer aan de booming markt van tweedehandsspullen, waarbij je nu eens rechtstreeks bij een particulier koopt dan weer via een onlineplatform. 

Zit je met een vraag?

Ken je de uitzonderingsgevallen niet waarin je meteen vast zit aan de aankoop en die dus niet meer kunt annuleren? Je kunt er alles over vernemen in ons dossier over het afzien van een aankoop.

Wil je meer weten over de regels die gelden bij de onlineaankoop van tweedehandsspullen, bijvoorbeeld via een onlineplatform? We verwijzen je graag naar ons dossier over hoe je veilig tweedehands kunt kopen.

Word je met een probleem geconfronteerd? Je kunt elke werkdag contact nemen met de experts van onze Adviesdienst, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

BEL 02 542 34 34