Dossier

Levering die op zich laat wachten

08 januari 2020
levering die op zich laat wachten

De levering blijft uit. Wat moet ik doen?

Kijk eerst wat het contract dat u hebt gesloten, daarover bepaalt. Meestal hebt u namelijk een bestelbon ondertekend.
Is er geen bestelbon of vermeldt die geen uitdrukkelijke termijn, dan moet het goed binnen 30 dagen worden geleverd.

Leveringstermijn verplicht in de bouw

In sommige gevallen is het verplicht om een leveringstermijn te bepalen, anders is het contract nietig. Bijvoorbeeld als u een woning op plan koopt. Laat de leveringstermijn dan duidelijk in kalenderdagen vastleggen, om discussies over begin en einde te voorkomen. Laat zeker ook een boetebeding in de overeenkomst inlassen, waarbij per dag vertraging automatisch een vertragingsvergoeding verschuldigd is (bij woningbouw: op basis van de huurwaarde van de woning).

Eerst aangetekende aanmaning

Denk vooral niet dat u zo maar de verbreking van de aankoop kunt eisen wanneer de datum vermeld op de bestelbon voorbij is of wanneer de levering al meer dan 30 dagen op zich heeft laten wachten. Maan de verkoper eerst met een aangetekend schrijven aan om alsnog zijn verplichting na te komen. Geef hem daarbij een nieuwe redelijke termijn.

Ontbinding van de koop

Pas als daar geen reactie op volgt, kunt u hetzij in overleg met de verkoper hetzij via de rechter de koop laten ontbinden en de terugbetaling eisen van het voorschot dat u eventueel hebt gestort. Met eventueel als toemaatje een schadevergoeding omdat u het toestel elders duurder hebt moeten kopen of omdat u een hele tijd zonder toestel hebt gezeten en derhalve "genotsderving" hebt geleden. Het zal niet altijd makkelijk zijn om aan te tonen dat u werkelijk schade hebt geleden.

Dwangsom

Een andere mogelijkheid is dat u de rechter vraagt om de verkoper te veroordelen tot de gedwongen uitvoering van de verkoop, op straffe van een dwangsom voor elke dag dat die uitspraak niet wordt nagekomen.