Antwoord van expert

Als de verkoper niet kan leveren wat hij je had beloofd

03 augustus 2021
Nancy Lachaert © foto: Hendrik De Schrijver

Nancy Lachaert kreeg haar geld niet volledig terug hoewel de verkoper duidelijk niet kon leveren wat was overeengekomen. Volgens onze expert Geert Coene kan het in zo'n geval de moeite lonen om naar de vrederechter te stappen.

Nancy Lachaert (foto) uit Wetteren: “Ik bestelde bij X-TREND een uitschuifbare infraroodcabine voor € 2 000, speciaal voor kleine ruimtes. Ik had het grondplan en foto’s voorgelegd van de kamer waar ze moest komen. Maar de installateurs konden niets aanvangen, ze schreven op het plaatsingsformulier: ‘kan niet worden gemonteerd, bestaande ruimte te klein’. Op vraag van de verkoper annuleerde ik drie dagen later de koop in een aangetekende brief. Ik had de volledige som al betaald en wou natuurlijk mijn geld terug. X-TREND hield echter € 900 in als verbrekingsvergoeding. Dat kan toch niet, de verkoper heeft een fout begaan.” 

Het antwoord van onze expert 

Jij had je op het verzakingsrecht kunnen beroepen dat je het recht geeft om binnen een bepaalde termijn alsnog van je aankoop af te zien. In principe is dat recht alleen van toepassing bij aankopen op afstand zoals onlineverkopen, maar wanneer de bestelbon het verzakingsrecht niet tot die aankopen beperkt, kun je er altijd gebruik van maken. Zo ook jij, want dit stond op jouw bestelbon: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Maar zelfs na die 14 dagen kun je je nog laten gelden. Wanneer een verkoper niet kan leveren wat was afgesproken, heb je normaliter het recht om ofwel de koop te ontbinden en je geld terug te vragen, ofwel de verkoper in gebreke te stellen om alsnog te leveren. Is dat tweede onmogelijk, dan rest alleen de eerste oplossing. Jij had dus alle reden om te eisen dat de koop werd ontbonden. En dat maakt een groot verschil met een vraag tot annulering zonder meer. Wanneer een koper een koop annuleert, mag de verkoper schadevergoeding van hem eisen. Maar wanneer een verkoper het contract niet naleeft, heeft de koper recht op de volledige terugbetaling van de koopsom en zelfs op een schadevergoeding als hij kan aantonen dat hij schade heeft geleden. In dat geval raden we je aan om de verkoper niet alleen mondeling maar ook schriftelijk te melden dat de levering niet conform was aan wat was overeengekomen. En vraag hem om binnen acht dagen de overeenkomst correct uit te voeren, een gelijkwaardig alternatief voor te stellen of je centen terug te betalen. Dat kan per mail (met een ontvangstbevestiging), met een gewone brief of aangetekend. Het document opgesteld door de installateurs vormt het bewijs van de niet-conforme uitvoering.

Als de verkoper op zijn standpunt blijft, kun je de verkoper in verzoening laten oproepen voor de vrederechter om de zaak alsnog in der minne te regelen. Lukt ook dat niet, dan kun je een gerechtszaak aanspannen om de ontbinding van de overeenkomst en de terugbetaling van de koopsom te eisen. 

N.v.d.r. Ons lid kreeg haar geld niet terug, maar kocht inmiddels elders een sauna.

 

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem contact op met een expert van onze Adviesdienst.

Contacteer onze Adviesdienst


Afdrukken Versturen via e-mail