Dossier

Voor welke verbouwing heb je een vergunning nodig?

22 februari 2021
bouwvergunning Vlaanderen Brussel Wallonië

Wanneer je een deel van een buitenmuur afbreekt om de leefruimte uit te breiden, moet je daar een vergunning voor aanvragen. Maar moet dat ook als je een carport of een tuinhuis plaatst, het dak vernieuwt enz.? Er zijn veel voorschriften en talrijke uitzonderingen, en bovendien heeft elk gewest zijn eigen regels. Wij zetten je op weg en leggen uit welke procedure je moet volgen.

Verschillend volgens het gewest

In je eigen huis kun je niet doen wat je wilt. Dat wil zeggen: als je verbouwt, mag je niet zomaar een muur uitslaan. 

Aan de buitenkant van je huis mag je ook niet doen wat je wilt. Dat wil zeggen: als je verbouwt, mag het aanzicht van de woning vanaf de straat niet te veel veranderen.

Maar niet elke verbouwing vereist een bouwvergunning (“stedenbouwkundige vergunning” en in Vlaanderen is de term sinds 2018 “omgevingsvergunning”). De regels verschillen per gewest. Je renovatieplannen worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning uitreikt. 

Maar ook al is er geen vergunning vereist, in Vlaanderen zijn er verbouwingen die je wel moet melden aan de gemeente.

Vergunning verplicht 

Hoewel bouwvergunningen een gewestelijke zaak zijn, bestaan er veel overeenkomsten in de bouwprojecten waarvoor een vergunning verplicht is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

In principe moet je een vergunning hebben als je structurele veranderingen aanbrengt die de stabiliteit van de woning kunnen beïnvloeden. Dat is bv. het geval wanneer je het dak helemaal vernieuwt (inclusief draagbalken) of wanneer je een deel van een buitenmuur afbreekt om de leefruimte uit te breiden. 

Ook het opdelen van de woning in kleinere, zelfstandige woonruimtes (bv. voor studenten of een huurder) is een structurele verandering. Daarvoor is dus een vergunning vereist. 

Minder vanzelfsprekend is dat je een vergunning moet hebben om de hoofdfunctie van je woning te veranderen. Richt je bv. de benedenverdieping in als winkel, dan moet je een vergunning aanvragen, zelfs al raak je niet aan de muren, plafonds of vloeren. 

De gewesten hebben wel lichtjes andere regels voor bouwprojecten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is. Ook het aanvragen en toekennen van de vergunning loopt niet helemaal parallel. 

Je moet de vergunning aanvragen in de gemeente waar de woning staat. Je kunt dat zelf doen of je architect kan dat voor jou doen. 

Als je twijfelt of je al dan niet een vergunning nodig hebt, zijn er twee mogelijkheden: 

  1. Je kunt info inwinnen bij de dienst stedenbouw van je gemeente.
  2. Je kunt online op zoek gaan naar info:

Meldingsplicht in Vlaanderen 

In tegenstelling tot Brussel en Wallonië bestaat er in Vlaanderen een meldingsplicht voor bepaalde soorten renovaties die geen omgevingsvergunning vereisen. 

Heb je een probleem? Wij kunnen je helpen!

Aarzel niet om onze adviseurs te contacteren wanneer je met een vraag zit. Je kunt dat elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

BEL NAAR 02 542 34 34