Nieuws

Duurzaamheidslabels in de bouw: wat is hun waarde?

02 maart 2021
duurzaamheidslabel bouw

Met Batibouw staat sinds enkele jaren het duurzaamheidsaspect in de kijker. Dat gaat van energiezuinig (ver)bouwen tot en met een circulaire aanpak, waarbij alles zoveel mogelijk moet kunnen mee-evolueren in de tijd en/of worden hergebruikt. Labels op gebouw- of productniveau kunnen je daarbij helpen. Maar kun je erop vertrouwen?

Wie dat wenst, kan zeer ver gaan in labels die aan een gebouw of producten worden toegekend. De motivatie daartoe kan divers zijn: bewijzen dat een bepaald niveau is bereikt, ermee kunnen uitpakken enz.

Labels op gebouwniveau

Bouwen en verbouwen moet binnen de bestaande wettelijke kaders voldoen aan bepaalde eisen. De EPC- en EPB-labels zijn hiervan wellicht de bekendste.
Intussen wordt er BEN gebouwd, of bijna energieneutraal. Dit is in Europa sinds 2021 de standaard geworden voor nieuwbouwwoningen, met de bedoeling de CO2-voetafdruk van gebouwen te verminderen.

Doe je nog beter dan voorgeschreven, dan kun je soms voordelen opstrijken. Zo heb je in Vlaanderen recht op een verlaagde onroerende voorheffing als je onder een bepaald E-peil blijft.

Je kunt ook streven naar het passieflabel. Dat staat voor een zeer energiezuinige woning die het grootste deel van het jaar op kamertemperatuur kan blijven zonder enige actieve verwarming. Je kunt het dan rooien met alleen passieve verwarming afkomstig van de toestellen in de woning, zonnewinsten via de ramen, en de warmte afgegeven door de gebruikers.

Labels op productniveau

Ook op productniveau kunnen labels een indicatie geven van duurzaamheid. Het gaat dan voornamelijk over de productiewijze van het materiaal of over het materiaal in zijn geheel. Een gekend voorbeeld is FSC.

Bij productlabels moet je je er echter van bewust zijn dat producenten of sectorfederaties vaak zelf labels introduceren om marketingredenen. De vraag rijst hoe betrouwbaar die zijn voor wie op zoek is naar duurzame materialen. Maar hoe herken je dan een betrouwbaar label?

Wel, een betrouwbaar label is gebaseerd op criteria die strenger zijn dan de geldende wetgeving en bovendien controleerbaar zijn. De controle dient te gebeuren door een onafhankelijke organisatie die erkend of geaccrediteerd is om die specifieke controles uit te voeren. De criteria zelf zijn ontwikkeld in samenspraak met de stakeholders, d.w.z. de producenten en/of sectororganisaties, consumentenorganisaties, vakbonden en ngo’s. Alle informatie over die criteria is tot slot openbaar.

Enkele voorbeelden van duurzame productlabels zijn behalve FSC ook NaturePlus, cradle to cradle en VinylPlus. Je vindt bijkomende informatie over deze labels op de website van Labelinfo.be of nog in ons dossier “Duurzaam bouwen en verbouwen: tal van opties”.

Naar ons dossier