Nieuws

Wat als mijn verhuurder niet wil weten van herstellingen die hij zou moeten uitvoeren?

Zet de nodige stappen om de verhuurder op zijn verplichting te wijzen. Want het is geen goed idee om de herstellingen gewoon zelf uit te voeren en daarna de factuur naar hem op te sturen. 

19 april 2021
verhuurder weigert herstellingen

 

De eigenaar-verhuurder is belast met alle grote onderhoudswerken en grote herstellingen ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, overmacht en administratieve voorschriften. Bijvoorbeeld een kapotte boiler vervangen en de buitendeuren en ramen verven of vernissen.

Twijfel je voor een bepaald werk wie daarvoor moet opdraaien? Je vindt er alles over in ons dossier over huurherstellingen.

De vraag is wat je kunt doen wanneer het duidelijk gaat over werkzaamheden die voor rekening van de verhuurder zijn maar die zich niet aan zijn verplichting houdt.

Neem contact met hem

Als dergelijke werken zich opdringen, moet je de verhuurder hiervan op de hoogte brengen en hem vragen om de problemen op te lossen. 

Geeft hij niet meteen gevolg aan je vraag, stuur hem dan zo snel mogelijk een aangetekende brief waarin je hem in gebreke stelt om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn uit te voeren. Die brief is voor jou belangrijk bewijsmateriaal mocht het tot een regelrecht geschil komen. Je kunt daarvoor gebruikmaken van onze modelbrief.

Als hij zich Oost-Indisch doof houdt

Als de eigenaar niet op de aangetekende ingebrekestelling heeft gereageerd, zou je kunnen denken dat te omzeilen door de werken zelf uit te voeren en de factuur nadien naar de eigenaar te sturen. Dat is geen goed idee. Doe dat alleen als de werken heel dringend zijn en neem dan zeker foto's van de schade vóór je die herstelt. 

Wat je wel kunt, is een deel van de huursom achterhouden. Maar licht de eigenaar hierover zeker in.

Reageert de verhuurder nog steeds niet, stap dan zonder aarzelen naar het vredegerecht voor een verzoeningsprocedure. Zo kun je proberen om het geschil in aanwezigheid van de vrederechter in der minne te regelen, zonder de rompslomp en de kosten van een rechtszaak. Je geeft de verhuurder daarmee een laatste kans op verzoening. Loopt dat met een sisser af, dan zit er niets anders op dan hem voor de rechtbank te dagen.

Zit je met een vraag?

Je kunt elke werkdag bellen naar de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

BEL 02 542 34 34