Nieuws

Wat als mijn huurder niet wil weten van onderhoud en kleine herstellingen?

Spreek hem daar zeker over aan als het risico op schade altijd maar vergroot.

19 april 2021
huurder weigert herstellingen

 

Een huurder moet in de eerste plaats instaan voor het onderhoud en de reiniging van de woning: het gras maaien, de schoorsteen vegen, de verwarmingsketel laten nakijken, de geiser ontkalken … Voorts is hij belast met de uitvoering van kleine herstellingen: weinig ingrijpende en vaak voorkomende herstellingen die eigen zijn aan het gebruik van de woning, bv. een kapotte schakelaar vervangen, een gebroken ruit vervangen, het toilet ontstoppen, een lekkende kraan aandraaien.

Twijfel je voor een bepaald werk wie daarvoor moet opdraaien? Je vindt er alles over in ons dossier over huurherstellingen.

De vraag is wat je kunt doen wanneer het duidelijk gaat over werkzaamheden die voor rekening van de huurder zijn maar die zich niet aan zijn verplichting houdt.

Als je al bij al slechts geringe schade riskeert

In dat geval mag de huurder wachten tot het einde van de huurovereenkomst om de herstelling te doen. Maar tegen dan moet hij ervoor te zorgen dat de woning weer beantwoordt aan de plaatsbeschrijving die normaliter bij de aanvang van de huur werd opgemaakt.

Als het risico bestaat dat de schade verergert

In dat geval moet je de huurder daar meteen op aanspreken. 

Reageert hij niet, wacht dan niet te lang om hem in een aangetekende brief in gebreke te stellen en te eisen dat hij het vereiste onderhoud of de nodige herstelling binnen een redelijke termijn uitvoert. Die brief is voor jou belangrijk bewijsmateriaal mocht het tot een regelrecht geschil komen.

Helpt dat niet, stap dan zonder aarzelen naar het vredegerecht voor een verzoeningsprocedure. Zo kun je proberen om het geschil in aanwezigheid van de vrederechter in der minne te regelen, zonder de rompslomp en de kosten van een rechtszaak. Je geeft de huurder daarmee een laatste kans op verzoening. Loopt dat met een sisser af, dan zit er niets anders op dan hem voor de rechtbank te dagen.

Zit je met een vraag?

Je kunt elke werkdag bellen naar de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

BEL 02 542 34 34