Modeldocument

Plaatsbeschrijving op het einde van de huur

12 augustus 2019
Einde huurovereenkomst ? Plaatsbeschrijving bij einde huur

Ben je van plan om het appartement of het huis dat je huurt, te verlaten of trekt de huurder weg uit het pand dat je aan hem verhuurt? Vergeet dan de plaatsbeschrijving niet! Hoe begin je daaraan? Is dat een verplichting waar je niet onderuit kunt en zo ja, welke wettelijke regels moet je naleven? Ontdek het hier!

Wat is de plaatsbeschrijving op het einde van de huur? Waarvoor dient dat document? Waar kun je een model vinden?

Dat document is heel handig wanneer de verhuring wordt beëindigd. Het is niet altijd makkelijk om daar degelijke info over te vinden. Wij helpen je. We beschikken over een model dat je gratis kunt downloaden, het is in heel het land te gebruiken.

Plaatsbeschrijving op het einde van de huur: gratis model

Heeft je huurder de huur opgezegd? Ben je zoek naar een gratis model voor een plaatsbeschrijving op het einde van de huur in Wordformaat? Gebruik ons model om je eigen plaatsbeschrijving op te stellen. Als lid van Test Aankoop kun je het gratis downloaden

Met ons modeldocument ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten.

Wat is het doel van de plaatsbeschrijving bij vertrek uit de huurwoning? 

Wanneer een huurder een einde maakt aan de huurovereenkomst en het pand verlaat, is hij verplicht om het pand in dezelfde staat terug te geven als die waarin het zich bij het begin van de huur bevond en alle uitrustingen moeten nog altijd werken. Daarom moet er een nieuwe plaatsbeschrijving worden opgemaakt, in aanwezigheid van beide partijen.

Op die manier kan de vergelijking worden gemaakt met de plaatsbeschrijving die bij de aanvang van de huur werd opgemaakt en kan worden vastgesteld of de huurder schade heeft aangericht. Zo ja, dan moet de huurder de verhuurder daar voor vergoeden. Let wel: dat geldt alleen voor echte huurschade, niet voor wat het gevolg is van normale slijtage of ouderdom (het is bv. normaal dat de verhuurder de muren na negen jaar opnieuw moet verven). 

Wat er als er geen akkoord is? 

Indien huurder en verhuurder het niet eens worden over de schade en de vergoeding die daar tegenover moet staan, kan het geschil worden voorgelegd aan de vrederechter.

Soms weigert de huurder op het einde van het huurcontract om de plaatsbeschrijving te ondertekenen, of weigert hij om bij de uitvoering van de plaatsbeschrijving aanwezig te zijn. Huurders die veel hebben beschadigd, durven die strategie wel eens toe te passen, in de hoop te ontsnappen aan het betalen van die schade. Nodig de huurder dan met een aangetekende brief uit voor een plaatsbeschrijving. En schakel een deurwaarder in om de schade te laten vaststellen: vanwege zijn onafhankelijkheid zullen zijn bevindingen waardevoller zijn dan wanneer je bv. een gewone expert in de arm zou nemen.

Je kunt als verhuurder hoe dan ook niet zomaar een deel van de huurwaarborg inhouden. Daarvoor heb je de goedkeuring van een vrederechter nodig. Maar met een verslag van een deurwaarder heb je dan een sterke troef in handen.

Blijkt de huurwaarborg – hooguit drie maanden huur in Vlaanderen en hooguit twee in Brussel en Wallonië – onvoldoende om de schade te dekken, verzoek de vrederechter dan om ook daar uitspraak over te doen.