Modeldocument

Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur

12 augustus 2019
Plaatsbeschrijving bij aanvang huur

Ben je van plan om een appartement te huren of wil je je huis verhuren? Vergeet dan niet om een plaatsbeschrijving op te maken! Hoe doe je dat? Is dat een verplichting waar je niet onderuit kunt en zo ja, welke wettelijke regels moet je naleven? Ontdek het hier!

Wat is de plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur? Waarvoor dient dat document? Waar kun je een model vinden?

Dat document is een onmisbare en verplichte stap voor wie een huurovereenkomst tekent. Het is niet altijd makkelijk om daar degelijke info over te vinden. Wij helpen je. We beschikken over een model dat je gratis kunt downloaden, het is in heel het land te gebruiken.

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur: gratis model

Er komt een nieuwe huurder in de woning die je verhuurt? Je weet niet hoe je moet beginnen aan een plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur? Of je twijfelt over bepaalde formuleringen? Gebruik ons model om je eigen plaatsbeschrijving op te stellen. Als lid van Test Aankoop kun je het gratis downloaden

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens. Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vergeet geen enkele ruimte in de woning. Wat zich in uitstekende staat bevindt, hoeft niet per se te worden vermeld. Maar wel wat niet in orde is, bv. een vochtige muur, een vuil plafond, een niet werkende kraan, ontbrekende dakpannen, gebarsten ruit, vlek in het vasttapijt, enz…,

Ga systematisch te werk:

 • Som alle vertrekken op
 • Begin op de zolder of de bovenverdieping en eindig met de kelder
 • Begin per verdieping altijd aan dezelfde kant, bv aan de straatkant
 • Beschrijf de kamer en wat er aanwezig is (vooral van belang voor ingerichte vertrekken zoals de keuken of de badkamer)
 • Begin bij het plafond, dan muren, deuren en vensters en eindig met de vloerbekleding
 • Vermeld al wat gebrekkig, beschadigd, slecht onderhouden, defect, versleten of vuil is
 • Check of je geen kamers bent vergeten
 • Vergeet niet de plaatsbeschrijving te ondertekenen en de datum te vermelden 

Ook foto’s kunnen aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd, maar ze kunnen de plaatsbeschrijving zeker niet in haar geheel vervangen. Foto’s geven immers niet altijd alles in detail weer (bv barsten in een deur) maar zijn wel geschikt om weer te geven in welke staat de huurwoning zich in het algemeen bevond. Laat bijgevoegde foto’s op de rugkant ondertekenen door beide partijen.

Wat is een plaatsbeschrijving bij intrede en wanneer moet je die opmaken?

De plaatsbeschrijving bij de intrede van de huur is een administratieve formaliteit die je beter niet vergeet of snel afhaspelt wanneer je een huurovereenkomst tekent. Dat document zal immers op het einde van de huur, wanneer de huurder het pand verlaat, als basis dienen om de toestand van het pand te checken. Zo zal de verhuurder kunnen bepalen of hij de huurder al dan niet aansprakelijk kan stellen voor huurschade en of hij daarom een deel van de huurwaarborg die de huurder bij de aanvang van de huurovereenkomst heeft gestort, mag inhouden, of desnoods het volledige bedrag. 

Een plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur heeft maar juridische waarde als ze:

 • “op tegenspraak” is opgesteld, d.w.z. dat zowel de huurder als de verhuurder aanwezig moeten zijn (of hun vertegenwoordiger);
 • door beide partijen werd gedateerd en ondertekend;
 • gedetailleerd is.

Volgens de wet moet het document uiterlijk zijn opgemaakt tegen het einde van de eerste maand nadat de huurder in het pand is getrokken. Maar het lijdt geen twijfel dat de plaatsbeschrijving het best wordt opgemaakt wanneer de woning nog niet bewoond is. Op die manier kan de schade beter worden vastgesteld en is er ook nog geen eventuele schade door het verhuizen.

De huurder en de verhuurder mogen de plaatsbeschrijving zelf opmaken. In dat geval zijn er geen kosten. Maar als ze discussie willen voorkomen, mogen ze die taak ook toevertrouwen aan een vakman (architect, gespecialiseerd vastgoedkantoor, schatter-expert …). De kosten – reken op enkele honderden euro’s – worden dan door beide partijen elk voor de helft gedragen. 

Een bepaling in het huurcontract waarin staat dat beide partijen erkennen dat de huurwoning in goede staat is, telt niet als plaatsbeschrijving. Een volledige plaatsbeschrijving bevat zowel een inventaris van alle kamers en van al wat aanwezig is in de huurwoning (aantal kamers, materialen, toestellen, meubels, aantal sleutels, type vloerbekleding enz.) als een beschrijvend deel, waarin de toestand van de kamers en de woning gedetailleerd wordt beschreven. Trek dus zeker voldoende tijd uit om elke kamer goed te bekijken en systematisch te overlopen.