Antwoord van expert

Wat moet je doen als je je huur niet kunt betalen?

24 februari 2022

Wat als je de rekening niet kunt betalen? Onze deskundigen geven antwoord. Deze keer geeft Anne Moriau, onze juridisch deskundige, advies over wat je moet doen als je de huur niet meer kunt betalen. 
Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Anne Moriau
Juridisch expert
Weet dat je niet van de ene dag op de andere uit huis wordt uitgezet, maar dat je wel op tijd contact moet opnemen met de verhuurder

Net als bij loonindexering stelt de huurindexering verhuurders in staat zich aan te passen aan huidige economische klimaat . Het bedrag van deze indexering wordt bepaald door een wettelijke formule: je basishuur, vermenigvuldigd met de nieuwe gezondheidsindex, en vervolgens gedeeld door de basisindex.

Voorbeeld: je huurovereenkomst is bijvoorbeeld ingegaan op 1 februari 2018 met een aanvangshuurprijs van 900 euro. Op 1 februari 2019, na een eerste indexering volgens de gezondheidsindex van dat moment, is je huurprijs gestegen tot € 906,15. In 2020, dezelfde berekening: je huur is gestegen tot €919,92. In 2020 is dat gestegen tot 930,27 euro. In 2021 € 935,61 euro en in 2022 is het gestegen tot 1.002,25 euro. Dit betekent een stijging met ongeveer 67 euro per maand in vergelijking met vorig jaar

Om je eigen huur te berekenen en te anticiperen op een mogelijke stijging, gebruik je onze online vergelijker.

Met een stijging van 6 tot 7% in de afgelopen tijd, zijn de huurprijzen niet gespaard gebleven in tijden van inflatie. Dit is een aanzienlijke stijging voor huurders, die soms moeite hebben om bij te blijven. Als je je in deze situatie bevindt, volg dan het advies van onze deskundige, Anne Moriau. 

Als huurder ben je natuurlijk in de eerste plaats verplicht om elke maand de huur te betalen. Het kan echter gebeuren dat je plotseling niet meer in staat bent om aan deze verplichting te voldoen. In dit geval zijn er oplossingen. "Mensen zijn vaak bang dat ze meteen op straat komen te staan. Maar geen paniek, meestal zal het niet zo snel gebeuren," stelt onze deskundige gerust. 

Als het een tijdelijk probleem is 

Je energierekening is omhoog geschoten en je kunt je huur deze maand niet betalen? "Het eerste wat je moet doen is snel contact opnemen met je huisbaas als teken van goede wil," zegt Anne Moriau. "Probeer te zien of het mogelijk is om te onderhandelen. Als het een betalingsachterstand is, vraag je huisbaas dan om een paar dagen of weken uitstel”. 

Als je meer moeite hebt om je huur te betalen, stel dan een concreet afbetalingsplan voor. Betaal bijvoorbeeld een paar maanden slechts een deel van de huur en regel een betalingsregeling wanneer je situatie verbetert.  

Natuurlijk is je huisbaas niet verplicht dit voorstel te aanvaarden, maar hij of zij zal zeker meer geneigd zijn dit te doen als je voorheen altijd op tijd bent geweest met je betalingen. Als hij of zij ermee instemt, vergeet dan niet deze regeling en het afbetalingsplan schriftelijk vast te leggen

Bedenk ook dat sommige verhuurders afhankelijk zijn van dit inkomen, dus dat het mogelijk moeilijker te aanvaarden zal zijn voor hen. 

Als het probleem zich herhaaldelijk voordoet 

Als je merkt dat het steeds moeilijker wordt om je huur elke maand te betalen, is een oplossing uiteraard om je huurovereenkomst op te zeggen

Vergeet niet dat je in sommige gevallen een schadevergoeding zult moeten betalen. Bijvoorbeeld, als je een huurovereenkomst van negen jaar in de eerste drie jaar opzegt. Ook hier is het mogelijk een regeling te treffen met de verhuurder: "Zij kunnen bereid zijn af te zien van de vergoeding, als dat betekent dat je snel vertrekt en een nieuwe huurder vindt die de huur kan betalen en jouw plaats inneemt," legt Anne Moriau uit. 

ONTDEK ONS DOSSIER "VERHUREN VOOR BEGINNERS"

Als je blijft weigeren te betalen 

Het is onwaarschijnlijk dat je onmiddellijk op straat komt te staan. Voordat een besluit tot uitzetting wordt genomen, wordt eerst een minnelijke procedure ingeleid voor de vrederechter, om tot een akkoord tussen de twee partijen te komen. "Zowel de huurder als de verhuurder hebben het recht om een minnelijke schikking te vragen voor de vrederechter. Deze eerste stap is gratis. Als beide partijen meedoen en redelijk blijven, is deze stap vaak succesvol”. 

Indien de overeenkomst echter niet wordt bereikt of niet wordt nageleefd, kan een gerechtelijke procedure worden ingeleid en is uitzetting mogelijk.  "Als de vrederechter dat beslist, moet je het pand verlaten. Je hebt een maand de tijd om dit te doen. Als je dit niet vrijwillig doet, dan zal de deurwaarder je verplichten dat te doen”. 

Nog vragen? 

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met onze deskundigen van de Adviesdienst. Je kunt hun bellen op 02 542 34 34 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (16.00 uur op vrijdag).

BEL 02 542 34 34