Nieuws

Een warmtepomp plaatsen: de overheid steekt een financieel handje toe

25 april 2022
warmtepomp premie

Nu de prijs van aardgas zo duur is, wordt de warmtepomp vaak naar voren geschoven als alternatief. Dat kan een goede keuze zijn voor zover de woning goed geïsoleerd is, en vanuit ecologisch oogpunt zelfs veruit de beste omwille van de beperktere CO2-uitstoot. De overheid begunstigt de forse investering in zo’n systeem met financiële steun, zoals een btw-verlaging en premies.

De stijgende energiefactuur heeft de overheid ertoe aangezet om extra steunmaatregelen uit te dokteren voor investeringen in hernieuwbare energie zoals een warmtepomp.

Btw-verlaging naar 6%

Er gold sowieso al een btw-verlaging van 21% naar 6% voor installaties in en op woningen van minstens 10 jaar. De federale regering heeft die btw-verlaging nu naar alle woningen uitgebreid voor systemen van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp (maar niet voor een warmtepompboiler). Op een investering van bijvoorbeeld 10 000 euro maakt dat een verschil van maar liefst 1500 euro.

Die btw-verlaging geldt sinds 1 april 2022 en loopt in principe tot eind 2023. Het is trouwens de datum van de factuur die telt, niet die van de plaatsing. Als je factuur dus wordt uitgeschreven na 1 april 2022, kun je aanspraak maken op de btw-verlaging.

Premies: ja, maar alleen in Vlaanderen voor de lucht-luchtwarmtepomp

De drie gewesten in ons land hebben elk hun eigen systeem van premies, ook voor de warmtepomp. Behalve in Vlaanderen komt een lucht-luchtwarmtepomp – beter gekend als een aircotoestel – niet in aanmerking voor een premie. En in Vlaanderen mag dit type toestel niet actief kunnen koelen als je de basispremie van 300 of 480 euro, naargelang het inkomen, wilt opstrijken. Maar zelfs zonder premie is een lucht-luchtwarmtepomp voor wie nu elektrisch verwarmt, sowieso een prima oplossing, zoals blijkt uit ons dossier over een hybride systeem van verwarming.

Het Vlaams Gewest heeft de premies voor de verschillende types van warmtepompen tijdelijk verhoogd, voor eindfacturen die in 2022 of 2023 worden uitgereikt. Ter illustratie enkele bedragen:

  • voor een geothermische warmtepomp, die zijn warmte uit de bodem haalt, bedraagt de basispremie 4000 of 6400 euro naargelang het gezinsinkomen;
  • voor een lucht-waterwarmtepomp, die zijn warmte uit de lucht haalt, bedraagt de basispremie 3000 of 4800 euro naargelang het gezinsinkomen;
  • beschik je over exclusief nachttarief, dan wordt de basispremie soms verhoogd;
  • de basispremie wordt zelfs fors opgetrokken (+ 50% of +100% naargelang het gezinsinkomen) als je de warmtepomp plaatst ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet;
  • er is ook een premie voor een hybride warmtepomp, die op elektriciteit kan werken als de temperaturen het toelaten maar op aardgas of stookolie overschakelt als de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren om de woning comfortabel warm te krijgen.

Vanaf 1 juli 2022 mag de geothermische of lucht-waterwarmtepomp onder bepaalde voorwaarden, onder meer de aanwezigheid van zonnepanelen, ook instaan voor actieve koeling.

De desbetreffende woning moet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten zijn vóór 1 januari 2014 of minstens 5 jaar vergund zijn.

In het Brussels Gewest bedraagt de premie 4250 tot 4750 euro afhankelijk van het gezinsinkomen. De warmtepomp moet zijn warmte verspreiden via water (dus met bv. radiatoren of vloerverwarming). Warmtepompen die kunnen werken als airco of die dienen om een zwembad op te warmen, worden wel van de premie uitgesloten.
In bepaalde situaties kun je een extra bonus krijgen boven op de premie voor de warmtepomp, bv. als je de plaatsing van een warmtepomp combineert met een andere energiebesparende ingreep of als je stookolie uit je woning weert.

De desbetreffende woning moet minstens 10 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor een premie.

Het Waals Gewest kent premies toe van 1000 tot 6000 euro naargelang het gezinsinkomen, maar nooit voor een lucht-luchtwarmtepomp, wel voor een systeem dat zijn warmte verspreidt via water (bv. via een netwerk van radiatoren of vloerverwarming). De desbetreffende woning moet minstens 15 jaar oud zijn.

De premie voor een warmtepomp is normaal, net zoals alle andere woonpremies, gekoppeld aan de uitvoering van een voorafgaande woonaudit. Die voorwaarde zou tijdelijk – tot 30 juni 2023 – worden afgeschaft in het kader van de huidige energiecrisis. De officiële publicatie van deze beslissing wordt verwacht in juni 2022.

Is jouw huis geschikt voor een warmtepomp?

Een warmtepomp is niet geschikt voor elke woning. Wil je te weten komen of jouw woning zich al leent voor de plaatsing van een warmtepomp, neem dan zeker een kijkje in ons dossier over warmtepompen.

Naar ons dossier over warmtepompen