Nieuws

Zonnepanelen: meter draait niet langer terug in Brussel vanaf 2020

16 juli 2019

Deze week bevestigde de Brusselse energieregulator Brugel wat al langer in de lucht hing: het principe van de “compensatie” voor wie zonnepanelen heeft, zal verdwijnen vanaf 1 januari 2020. Toch blijft investeren in dit soort hernieuwbare energie zinvol, blijkt uit onze berekeningen.

Het blijft zelden rustig en stabiel als het over zonnepanelen gaat. De aankondiging dat de terugdraaiende meter vanaf 1 januari 2020 definitief tot het verleden zal behoren in Brussel, komt echter niet onverwacht. Trouwens, ook in de andere gewesten beweegt er wat rond de terugdraaiende meter. Desondanks blijft de investering het overwegen waard.

Compensatie of de meter die terugdraait

In het Brussels Gewest moest je altijd al een bidirectionele meter hebben als je een fotovoltaïsche installatie liet plaatsen. Zo kon men altijd precies weten hoeveel stroom er op jaarbasis in het net werd geïnjecteerd en hoeveel stroom er van het net werd afgenomen. Toch werd het principe van de “terugdraaiende meter” toegepast (ook al draaide de meter in werkelijkheid niet echt terug): wat je op het net stuurt, compenseert wat je van het net haalt, en dat over een periode van een jaar van de ene meteropname tot de volgende. Men gaat er eigenlijk van uit dat je de geproduceerde stroom zelf verbruikt, ook al is dat in de praktijk niet altijd zo.

In dit scenario betalen bezitters van zonnepanelen een nettarief op basis van het nettoverbruik (na aftrek van de compensatie). Dat ontlokt de kritiek dat ze daardoor niet evenredig bijdragen aan de kosten van het netwerk terwijl ze er volop gebruik van maken. In het Vlaams Gewest bv. werd om die reden een prosumententarief voor bezitters van zonnepanelen ingevoerd en in het Waals Gewest is zo’n tarief aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2020 zullen bezitters van Brusselse residentiële installaties (tot 5 kWp) dus een “netbijdrage” moeten betalen op alle elektriciteit die ze afnemen. De compensatie zou voorlopig wel nog van toepassing blijven op het deel “energie” (van de leverancier), in afwachting dat de regelgeving hierrond zou worden aangepast. De totale compensatie verandert aldus in een gedeeltelijke compensatie.

Financieel rendement blijft aantrekkelijk

De beslissing om het compensatiemechanisme in het Brussels Gewest af te bouwen, is al enkele jaren geleden genomen. Daarom houden wij er bij onze berekeningen van het financieel rendement van de investering al langer rekening mee. De Brusselse overheid heeft in 2016 zelfs het aantal groenestroomcertificaten verhoogd om de verdwijning van de meter die terugdraait te compenseren en de rentabiliteit van de investering te vrijwaren.

In ons dossier Zonnepanelen: alles wat je moet weten vind je meer uitleg over het fenomeen van de compensatie en het financieel rendement van de investering. De terugverdientijd is in Brussel vrij kort: dankzij de groenestroomcertificaten, die je gedurende 10 jaar geniet, mag je veelal rekenen op 5 à 7 jaar. Het financieel rendement kan er oplopen tot 6 % (over 20 jaar).

Naar ons dossier

Ook in de andere gewesten ligt de “meter die terugdraait” onder vuur, in Vlaanderen vooral naar aanleiding van de invoering van de digitale meter die sinds 1 juli wordt uitgerold. Wij herhalen daarbij onze vraag dat men in Vlaanderen de oplossing zou volgen die vanaf 2020 in Wallonië zal worden ingevoerd: de keuze tussen een prosumententarief op basis van het vermogen van de omvormer van de zonnepanelen en een nettarief op basis van de werkelijke stroomafname van het net, met dien verstande dat wie voor die laatste optie zou kiezen, de garantie zou krijgen nooit méér te zullen betalen dan mét de eerste regeling. Dat is momenteel in Vlaanderen niet voorzien; eens je er na de plaatsing van een digitale meter voor zou voor kiezen om een nettarief te betalen op basis van je werkelijke stroomafname, is er geen weg meer terug. Door een omkeerbare keuze in te bouwen zou de consument nochtans ook worden gestimuleerd om zoveel mogelijk productie van zijn zonnepanelen direct te benutten: hoe meer zelfconsumptie, hoe groter immers zijn mogelijke besparing.

Ondanks alle wijzigingen in de context van de zonnepanelen blijft een investering in zonnepanelen in elk gewest het overwegen waard, voor zover je de installatie tegen een interessante prijs kunt laten plaatsen.

Overweeg je om misschien ook zonnepanelen te plaatsen, dan kun je je deze zomer inschrijven op onze groepsaankoop van zonnepanelen en zo vrijblijvend een offerte krijgen.

Naar onze groepsaankoop 

Het investeringsklimaat zou echter wel varen bij een meer stabiele regelgeving.