Grote actie: zonnepanelen

Investeer in de toekomst, en geniet een rendement
tot 5,5 %*

* per jaar, en dat gedurende 20 jaar, bij een aanschafprijs van € 1 250 per kilowattpiek (kWp) en een gunstige oriëntatie van het dak. Zo vormen zonnepanelen een fraai alternatief voor de opbrengst van een spaarboekje in België.

Zonnepanelen plaatsen met
Test Aankoop betekent:

 • Een vrijblijvende gratis offerte
 • Panelen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 • Geen zorgen dankzij een zorgvuldig uitgekozen, betrouwbare installateur
 • Een mooi financieel rendement
 • Jouw energieonafhankelijkheid door zelf de stroom te produceren die je nodig hebt
 • Jouw bijdrage tot een duurzamere wereld
 • Voor abonnees van Test Aankoop: een extra korting van € 200 op de plaatsingskosten

Wil je deelnemen?Getuigenis

We dachten er al langer aan om zonnepanelen te plaatsen. Alles is prima gegaan; de plaatsing verliep echt vlot. We halen er zeker ons profijt uit; nu betalen we 800 tot 900 euro per jaar minder aan elektriciteit.

Monique

Hoe werkt het?

 1. Maak een account aan, of meld aan.
 2. Vul het inschrijvingsformulier in.
 3. De installateur contacteert je voor een vrijblijvend bezoek.

Veelgestelde vragen

1. Hoe verloopt de actie rond zonnepanelen?

De actie verloopt als volgt.

1. Selectieprocedure
Installateurs van zonnepanelen die aan onze voorwaarden voldoen, werden door ons zorgvuldig geselecteerd. Per postcode is een installateur toegewezen.

2. Inschrijving
Je schrijft je gratis en vrijblijvend in op de groepsaankoop op www.testaankoop.be/actiezonnepaneel. Je geeft daarbij informatie op over jouw woning en dak.

3. Afspraak met de installateur voor een bezoek ter plaatse
Binnen 8 werkdagen na jouw inschrijving word je gecontacteerd door de installateur. Die zal bij jou langskomen om naar jouw wensen en behoeften te peilen.

4. Opvolging en contract
Je zult van de installateur een gedetailleerde offerte ontvangen binnen 15 werkdagen na het bezoek. Jij beslist of je die offerte aanvaardt en met de installateur in zee gaat. Die werkt met een modelcontract dat de verhoudingen tussen hemzelf en jou op een billijke manier regelt.

5. Plaatsing
De installateur plaatst de installatie zodat die kan worden opgeleverd (na controle door een keuringsorganisme; de installateur neemt daartoe het initiatief) en tot slot aangemeld.
De keuringsorganismen krijgen momenteel zeer veel opdrachten te verwerken. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat de keuring en de aanmelding van jouw installatie nog dit jaar zullen kunnen plaatsvinden. In Vlaanderen kan dat betekenen dat je het voordeel van de terugdraaiende meter gedurende 15 jaar misloopt (de Vlaamse overheid belooft dit voor alle installaties tot eind dit jaar); het is immers de datum van aanmelding na de keuring van de installatie die telt. Maar bij een aanmelding van de installatie vanaf 2021 kun je wel aanspraak maken op de nieuwe Vlaamse investeringspremie voor zonnepanelen (zie ook onze Newsflash daarover. En die compenseert het verdwijnen van de terugdraaiende meter in meer of mindere mate.

2. Verdient Test Aankoop een bepaald bedrag op de installatieprijs die de consument betaalt?

Test Aankoop krijgt een kleine commissie per inschrijving die wordt bezorgd aan de installateurs die de aanbesteding voor deze collectieve actie in de wacht hebben gesleept. Dat geld zal volledig opnieuw worden geïnvesteerd in nieuwe projecten die hernieuwbare energie en energiebesparing aanmoedigen.

3. Wie kan deelnemen aan de actie?

Alle particulieren kunnen op de actie inschrijven, alsook zelfstandigen en kleine bedrijven, voor zover de fotovoltaïsche installatie een vermogen heeft van hooguit 10 kilowattpiek (kWp).

4. Wat omvat de installatie precies?

De installatie omvat de panelen, de bevestigingsstructuur, de elektrische uitrusting met de bekabeling en de omvormer(s) en de aansluiting op het elektriciteitsnet.
Het lastenboek somt de elementen op die standaard in de offerte vervat moeten zitten, alsook een lijst van uitzonderingen die kunnen worden voorgesteld, mits een toeslag, na een bezoek ter plaatse. Het gaat hierbij bv. om de plaatsing van ladders of stellingen als de kroonlijst hoger komt dan 6 m, bijkomende aanpassingen aan het dak of de overschakeling naar een driefasige installatie.

De kosten voor de controle door het keuringsorganisme zitten in de prijs vervat.

De installateur bezorgt de klant binnen 15 kalenderdagen na de controle van de installatie door het keuringsorganisme het volledige administratief dossier met het oog op de aanmelding ervan bij de netbeheerder. 

5. Welke waarborgen gelden er op (de onderdelen van) de installatie?

Als klant geniet je een fabriekswaarborg van minstens 10 jaar op de zonnepanelen en de omvormer.
Daarnaast verleent de installateur de klant bijkomende waarborgen:

 • een waarborg op elk conformiteitsgebrek van de componenten van de fotovoltaïsche installatie dat binnen een termijn van 2 jaar aan het licht zou komen;
 • een waarborg voor elke aantasting van de lekdichtheid, uitgezonderd degene die uitsluitend het gevolg is van veroudering, op het gedeelte van het dak waarop de fotovoltaïsche installatie is aangebracht, en dat gedurende 10 jaar vanaf de oplevering van de installatie.

De waarborg omvat de analyse, de vervanging van de defecte component(en), de werkuren, het materiaal en het vervoer.

 

Nog andere vragen?

Bel ons op onze Energielijn:

02 542 33 86

Alles weten over zonnepanelen