Nieuws

Nog snel zonnepanelen plaatsen dit jaar voor terugdraaiende teller? Geen zekerheid!

28 juli 2020
zonnepanelen

Heel wat consumenten haasten zich om dit jaar nog snel zonnepanelen te laten plaatsen. Sommige installateurs beweren dat ze zo nog 15 jaar van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten. Alleen is dat jammer genoeg allesbehalve een zekerheid.

“Plaats nog dit jaar zonnepanelen en geniet 15 jaar lang van de terugdraaiende teller”. Met die belofte pakken bepaalde firma’s uit om je ervan te overtuigen om nog snel zonnepanelen te leggen. Maar klopt dit wel?

De teller en het prosumententarief

Ter herinnering: prosumenten met een analoge meter genieten vandaag van de totale compensatie of het principe van de terugdraaiende teller. Wat je op het net injecteert, compenseert wat je van het net haalt en dat over een periode van een jaar van de ene meteropname tot de volgende. Hierbij betaal je wel een prosumententarief of een forfaitaire netvergoeding voor het gebruik van het distributienet. Een analoge meter registreert immers niet hoeveel stroom men van het net afneemt op momenten dat de zonnepanelen niets produceren. Een digitale meter doet dit wel waardoor men nettarieven kan aanrekenen op basis van de werkelijke stroomafname en men dus geen prosumententarief meer dient te betalen.

Dit systeem laat dus toe om de gemaakte netkosten correcter aan te rekenen. Dan heb je er belang bij om je verbruik zo goed mogelijk af te stemmen op je productie. Alleen is dat niet altijd en voor iedereen mogelijk waardoor bepaalde prosumenten duurder af zouden zijn in het nieuwe systeem (bv. wie een hoog winterverbruik heeft door een warmtepomp).

Daarom besliste de vorige Vlaamse regering dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatst, nog maximaal 15 jaar zou kunnen genieten van het huidige compensatiemechanisme. Dit impliceert dat men de volledige werking van de terugdraaiende teller zou kunnen behouden en het prosumententarief blijft betalen. Alleen was dit buiten de VREG gerekend, de Vlaamse energieregulator, die de regeling aanvocht voor het Grondwettelijk Hof wegens discriminerend en in strijd met zijn onafhankelijkheid.

Geen zekerheid dat het mechanisme zal blijven bestaan

Vandaag manen verschillende installateurs consumenten aan om dit jaar nog snel zonnepanelen te laten plaatsen. Zo zou men nog 15 jaar lang kunnen genieten van de terugdraaiende teller. O.a. Luminus voerde campagne met deze boodschap. Minister van Energie Demir roept consumenten op om 2 keer na te denken: er is geen zekerheid dat het mechanisme nog 15 jaar zal blijven bestaan. Ze stelt dat indien het Hof de redenering van de energieregulator volgt, de meters van de ene dag op de andere niet meer terugdraaien. Vandaag nog snel zonnepanelen installeren levert dus geen enkele garantie op.

Wij volgen de boodschap van de minister maar betreuren de aanhoudende onduidelijkheid voor de prosument. Het is al langer duidelijk dat de overgangsregeling op de helling staat. Alles zal afhangen van de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Toch lijkt de regering nu een communicatiebocht te hebben ingezet... Onder de vorige minister van Energie Lydia Peeters klonk het nog een stuk vastberadener: zij stelde dat men juridisch een goed onderbouwd dossier had en was ervan overtuigd dat het Grondwettelijk Hof de regering hierin zou volgen. Voelt men ondertussen nattigheid en beseft men dat de kans reëel is dat de regeling toch nietig zal worden verklaard?

Investeringspremie vanaf 2021

Intussen heeft de Vlaamse regering vorige maand ook een nieuwe investeringspremie aangekondigd voor wie zonnepanelen plaatst vanaf 2021. De premie geldt alleen voor bestaande woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van vóór 2014. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 300 per kWp voor de eerste 4 kWp en van € 150 per kWp voor de kWp tussen 4 en 6 kW, met een maximum van € 1 500 per installatie. Voor een installatie van 4 kWp zou men dus een premie krijgen van € 1 200 in 2021. Vanaf 2022 zullen de bedragen jaarlijks dalen.

Zoals we eerder schreven zou de nieuwe premie het verlies door de overgang van de totale compensatie (terugdraaiende teller + prosumententarief) naar de gedeeltelijke compensatie (nettarieven op basis van werkelijke afname) min of meer compenseren. De mate van zelfverbruik speelt daarbij wel een belangrijke rol: hoe meer je je eigen stroomproductie meteen kunt benutten door elektrische toestellen op dat moment te laten draaien, hoe minder nettarieven je zult betalen.

Nood aan stabiel kader

Wie een laag zelfverbruik heeft, bv. in geval van een hoog winterverbruik, is beter af met het huidige systeem van de totale compensatie. Alleen is dat dus allesbehalve een zekerheid. De communicatie van de minister maakt alleszins duidelijk dat wie dit jaar nog kiest voor een installatie om ten volle te kunnen genieten van de terugdraaiende teller, een risico neemt. Bovendien geniet men dan ook niet de premie die pas vanaf 2021 geldt…

Het is duidelijk dat voortdurend wijzigende spelregels en onzekerheid nefast zijn voor het consumentenvertrouwen in zonnepanelen. Wij pleiten dan ook al langer voor een stabiel beleidskader.

Zonnepanelen plaatsen? Schrijf je vrijblijvend in op onze actie

Ondanks de vele veranderingen en onzekerheden in de regelgeving blijft het financieel rendement van een investering in zonnepanelen volgens onze berekeningen overeind. Dat heeft ook te maken met de sterk gedaalde prijzen voor de installaties. Test Aankoop organiseert ook dit jaar een actie rond zonnepanelen waarop je je kunt inschrijven om een vrijblijvende gratis offerte te ontvangen.

Schrijf je vrijblijvend in