Nieuws

Nog snel zonnepanelen plaatsen dit jaar voor terugdraaiende teller? Geen zekerheid!

28 juli 2020
zonnepanelen

Heel wat consumenten haasten zich om dit jaar nog snel zonnepanelen te laten plaatsen. Sommige installateurs beweren dat ze zo nog 15 jaar van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten. Alleen is dat jammer genoeg allesbehalve een zekerheid.

“Plaats nog dit jaar zonnepanelen en geniet 15 jaar lang van de terugdraaiende teller”. Met die belofte pakken bepaalde firma’s uit om je ervan te overtuigen om nog snel zonnepanelen te leggen. Maar klopt dit wel?

De teller en het prosumententarief

Ter herinnering: prosumenten met een analoge meter genieten vandaag van de totale compensatie of het principe van de terugdraaiende teller. Wat je op het net injecteert, compenseert wat je van het net haalt en dat over een periode van een jaar van de ene meteropname tot de volgende. Hierbij betaal je wel een prosumententarief of een forfaitaire netvergoeding voor het gebruik van het distributienet. Een analoge meter registreert immers niet hoeveel stroom men van het net afneemt op momenten dat de zonnepanelen niets produceren. Een digitale meter doet dit wel waardoor men nettarieven kan aanrekenen op basis van de werkelijke stroomafname en men dus geen prosumententarief meer dient te betalen.

Dit systeem laat dus toe om de gemaakte netkosten correcter aan te rekenen. Dan heb je er belang bij om je verbruik zo goed mogelijk af te stemmen op je productie. Alleen is dat niet altijd en voor iedereen mogelijk waardoor bepaalde prosumenten duurder af zouden zijn in het nieuwe systeem (bv. wie een hoog winterverbruik heeft door een warmtepomp).

Daarom besliste de vorige Vlaamse regering dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatst, nog maximaal 15 jaar zou kunnen genieten van het huidige compensatiemechanisme. Dit impliceert dat men de volledige werking van de terugdraaiende teller zou kunnen behouden en het prosumententarief blijft betalen. Alleen was dit buiten de VREG gerekend, de Vlaamse energieregulator, die de regeling aanvocht voor het Grondwettelijk Hof wegens discriminerend en in strijd met zijn onafhankelijkheid.

Geen zekerheid dat het mechanisme zal blijven bestaan

Vandaag manen verschillende installateurs consumenten aan om dit jaar nog snel zonnepanelen te laten plaatsen. Zo zou men nog 15 jaar lang kunnen genieten van de terugdraaiende teller. O.a. Luminus voerde campagne met deze boodschap. Minister van Energie Demir roept consumenten op om 2 keer na te denken: er is geen zekerheid dat het mechanisme nog 15 jaar zal blijven bestaan. Ze stelt dat indien het Hof de redenering van de energieregulator volgt, de meters van de ene dag op de andere niet meer terugdraaien. Vandaag nog snel zonnepanelen installeren levert dus geen enkele garantie op.

Wij volgen de boodschap van de minister maar betreuren de aanhoudende onduidelijkheid voor de prosument. Het is al langer duidelijk dat de overgangsregeling op de helling staat. Alles zal afhangen van de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Toch lijkt de regering nu een communicatiebocht te hebben ingezet... Onder de vorige minister van Energie Lydia Peeters klonk het nog een stuk vastberadener: zij stelde dat men juridisch een goed onderbouwd dossier had en was ervan overtuigd dat het Grondwettelijk Hof de regering hierin zou volgen. Voelt men ondertussen nattigheid en beseft men dat de kans reëel is dat de regeling toch nietig zal worden verklaard?

Investeringspremie vanaf 2021

Intussen heeft de Vlaamse regering vorige maand ook een nieuwe investeringspremie aangekondigd voor wie zonnepanelen plaatst vanaf 2021. De premie geldt alleen voor bestaande woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van vóór 2014. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 300 per kWp voor de eerste 4 kWp en van € 150 per kWp voor de kWp tussen 4 en 6 kW, met een maximum van € 1 500 per installatie. Voor een installatie van 4 kWp zou men dus een premie krijgen van € 1 200 in 2021. Vanaf 2022 zullen de bedragen jaarlijks dalen.

Zoals we eerder schreven zou de nieuwe premie het verlies door de overgang van de totale compensatie (terugdraaiende teller + prosumententarief) naar de gedeeltelijke compensatie (nettarieven op basis van werkelijke afname) min of meer compenseren. De mate van zelfverbruik speelt daarbij wel een belangrijke rol: hoe meer je je eigen stroomproductie meteen kunt benutten door elektrische toestellen op dat moment te laten draaien, hoe minder nettarieven je zult betalen.

Nood aan stabiel kader

Wie een laag zelfverbruik heeft, bv. in geval van een hoog winterverbruik, is beter af met het huidige systeem van de totale compensatie. Alleen is dat dus allesbehalve een zekerheid. De communicatie van de minister maakt alleszins duidelijk dat wie dit jaar nog kiest voor een installatie om ten volle te kunnen genieten van de terugdraaiende teller, een risico neemt. Bovendien geniet men dan ook niet de premie die pas vanaf 2021 geldt…

Het is duidelijk dat voortdurend wijzigende spelregels en onzekerheid nefast zijn voor het consumentenvertrouwen in zonnepanelen. Wij pleiten dan ook al langer voor een stabiel beleidskader.

Zonnepanelen plaatsen? Schrijf je vrijblijvend in op onze actie

Ondanks de vele veranderingen en onzekerheden in de regelgeving blijft het financieel rendement van een investering in zonnepanelen volgens onze berekeningen overeind. Dat heeft ook te maken met de sterk gedaalde prijzen voor de installaties. Test Aankoop organiseert ook dit jaar een actie rond zonnepanelen waarop je je kunt inschrijven om een vrijblijvende gratis offerte te ontvangen.

Schrijf je vrijblijvend in

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

118 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/01/2021

Geachte,

Ook ik wens klacht neer te leggen tegen de Vlaamse Regering naar aanleiding van het arrest door het grondwettelijk hof.
Hier zijn duidelijk de beginselen van een goed bestuur geschonden en werd er schade toegebracht voor de eigenaars van zonnepanelen.

In burgerlijk recht bestaat er zoiets als :
Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/01/2021

Ik ben een ongelukkige eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter.
Met de terugdraaiende meter kon ik nog de som maken van wat mijn zonnepanelen opbrachten en wat ik verbruikt had in totaal.
Wat ik me nu afvraag als mijn meter niet meer terug draait hoe kom ik dan te weten wat ik op het net heb geïnjecteerd en wat van mijn groene stroom heb ik zelf gebruikt ? Is dat nog af te lezen op mijn meter ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik hoop dat we de TURTELTAKS als voorbeeld niet moeten gebruiken om te spreken van de Demirvergoeding : vergoeding die niet voldoet en eigenlijk een vergoeding is van bevoorbeeld 4 cent per Kwh.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Zeer teleurgesteld in Vlaamse regering. Wie gaan wij in de toekomst nog kunnen vertrouwen? Ik zou graag willen dat TA een gezamenlijke actie onderneemt voor zijn leden tegen dit onrecht.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

- zeer teleurgesteld in onze Vlaamse politici die eerst de installatie van zonnepanelen en van de elektronische teller aanmoedigen ... om daarna hun beloftes te verbreken;

- zeer teleurgesteld in Fluvius omdat ze eerst, zelfs op papier, bevestigen dat bij de installatie van een elektonische teller je 15 jaar lang kunt blijven genieten van het effect van de "terugdraaiende" teller .... om daarna hun beloftes te verbreken;

- ik hoop dat we ook niet teleurgesteld zullen worden door Testaankoop dat toch belooft om de belangen van de consument te verdedigen.........

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Beste, je kan ervan op aan dat ook wij niet tevreden zijn met de uitkomst. Consumenten die een investering hebben gedaan, zijn uitgegaan van het op dat moment geldende beleidskader om hun rendement te berekenen. Nu de terugdraaiende teller wordt vernietigd, betekent dit voor velen een serieuze streep door de rekening. 

Wij doen dan ook alles wat in onze macht ligt om consumenten zo goed mogelijk te informeren over de impact van deze beslissing en om druk te zetten bij de Vlaamse regering om met een gepaste compensatie over de brug te komen. Momenteel zijn we alle elementen tegenover elkaar aan het zetten zodat we met een gepaste reactie kunnen komen. We zullen daar uiteraard via Facebook, maar ook via onze website over communiceren zodat iedereen kan meevolgen.
Meer info vind je alvast in ons dossier: https://bit.ly/2NfcPca  ^An 

 


 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Toen we in 2015 zonnepanelen lieten installeren, was er nog geen sprake van het prosumententarief. Onze installatie (omvormer 7KW) zou op een redelijke termijn terugbetaald zijn. De investering leek zinvol vanuit ecologisch en financieel standpunt. Een paar maanden later was er plots het prosumententarief: in ons geval goed voor ongeveer EUR 700 per jaar. Weg was ons voordeel. Onze elektriciteitsfactuur werd duurder dan voor de zonnepanelen geplaatst werden. We denken bij te dragen tot het klimaat door zelf duurzame energie te produceren en het overschot ook tegen een redelijke vergoeding aan "het net" te leveren. In plaats van een redelijke compensatie te krijgen, betalen we nu dubbel. Hoe krijg je zoiets uitgelegd? De eigenaars van zonnepanelen die destijds groene stroom certificaten kregen, kunnen die nog steeds inruilen. Voor die groep blijven eerdere afspraken gelden, hoewel de bedragen aangepast werden. Wat de machtenvan onze regio's nu als boodschap geven is:"wij staan niet voor goed bestuur, wij staan niet voor rechtszekerheid, wij staan niet achter klimaatakkoorden, wij willen niet duurzaam zijn". Ook al kregen we dan een beetje subsidie bij het moderniseren van de verwarming, het investeren in zonnepanelen en zonneboiler de rekening blijft in het nadeel van alle eigenaars van zonnepanelen die na het tijdperk van de certificaten investeringen gedaan hebben. Blijkbaar is de graad van goed bestuur, consistentie en transparantie omgekeerd evenredig met het aantal leden van de machten - zowel bestuurlijk als rechterlijk- in onze maatschappij. Ik ben echt heel benieuwd om te weten wat de compensatieregeling zal inhouden. En uiteindelijk gaan we die toch maar weer eens een keer zelf betalen via onze belastingen. Wie gaat het anders betalen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Ik ben voor een groepsvordering! Wat kan Testaankoop nu al voorleggen als actie?Wat wordt er gepland?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

We zijn ermee bezig achter de schermen, momenteel overlopen we de opties en zullen hier weldra over berichten. Hou dus onze diverse kanalen in de gaten voor meer nieuws. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Hallo het is altijd de kleine man dat bedrogen wordt . Misschien zou men eens alle premies moeten afschaffen van groene certificaten. Grote velden met enorm veel zonnepanelen strijken de poen op. Laat ze dat eerst eens afnemen en laat de terugdraaiende meter voor de mensen terugdraaien zoals beloofd. Hoe kan de staat de bevolking zo bedriegen volgens mij kan dat alleen maar omdat er heel grote gangsters zitten die beslissingen nemen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Hallo, er zijn ook kleine particulieren die investeerde in panelen inclusief groene stroomcertificaten.
Het gaat erom dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Zal Test Aankoop een groepsvordering doen tegen de Vlaamse regering wegens woordbreuk ?
De compensatie moet zijn voor 15 jaar : betaalde elektriciteitsfactuur zonder terugdraaiende teller - factuur zoals het zou geweest zijn met terugdraaiende teller. Dit kan elk jaar gemakkelijk (automatisch) berekend en teruggestort worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Er mag ook geen discriminatie zijn tussen mensen mer digitale meter en mensen met analoge meter (waarvan de installatie naar ik verneem mogelijk uitgesteld is van eind 2022 tot eind 2029

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Ik zou ook graag weten wat juridisch mogelijk is.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Niets, tegen een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan je niet procederen...

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Klopt. Bovendien is het zo dat je op zich geen contract met de Vlaamse overheid hebt gesloten maar wel met een installateur van zonnepanelen. Toen de installateurs een goed rendement via de terugdraaiende teller beloofden, baseerden zij zich op de wetgeving ter zake zoals die gold op het moment dat de contracten werden gesloten. Zij waren daarbij te goeder trouw, zij konden op zich niet weten dat de hele regeling op de schop zou gaan. Toch overlopen we de diverse pistes en bekijken wat we kunnen doen en op welke manier. Wordt dus nog vervolgd. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

het overdag gebruiken van eigen stroom , hoe kan dat in hemels naam als je een fulltime job hebt
daarbij even je kookvuur en of oven tergelijkertijd aanzetten (10KWpeak omdat je met termostaatschakelaars zit ) en je zit los over het vermogen van 3a 4 KW dat je zonnepanelen maximaal kunnen leveren

een batterij neen toch , heeft enkel nut om dagelijks opbrengst te verschuiven naar de nacht toe , in de winter is er quasie geen opbrengst

een elektrische auto in mijn geval enkel snachts opladen om overdag naar je werk te rijden
redenering klopt hier ook niet helemaal

mijn opinie zorg dat er een acceptable prijs voor geinjecteerde stroon naar het net die nu maximaal 4 eurocent is ( waarvan wij mogelijks nog de btw moeten terugstorten)

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Tussen uw redenering valt geen speld te steken: volledig correct, het zijn ook de bedenkingen die ik zelf maak. Een en ander doet me aan het wondermooie en diepzinnige sprookje van Andersen denken: iedereen prees de magnifieke kleren van de keizer in een praalstoet tot een jong, onbevangen meisje zei: ‘Maar de keizer is naakt!’

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Hoe kun je digitale meter weigeren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Beste Guy, je kan de vervanging van je analoge meter door een digitale niet weigeren, hoogstens uitstellen. Volgens onze informatie zouden de eigenaars van zonnepanelen niet langer prioritair zijn voor de installatie van zo'n meter. Meer info vind je in ons dossier via de link: https://bit.ly/2NfcPca  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Laat mij dringend weten aub
Bij mij worden de zonepanelen geplaats in februari 2021
Heeft geen zin meer voor te plaatsen toch
ik haal dat niet meer uit mijn eigen geld van de lening per maand

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Neen, niet, dit is per decreet voorzien. In Wallonië en Nederland kan dit wel...

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Waarom is er 1 dag na de uitspraak een regeling voor " 1500 " euro? Lijkt mij op het snel afhandelen van een probleem dat veel beter kan opgelost worden voor de consument. Zie de Wallse oplossing?

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Waarom volgen wij het Waalse systeem niet : zekerheid voor de zonnepaneel eigenaar?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

We zijn trotse Vlamingen en wat we zelf doen, doen we beter!

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Kan ik eisen dat mijn analoge meter pas in 2029 wordt verandert in een digitale meter?

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Ik heb al snel in het verleden zonnepanelen laten plaatsten. Kan Mevr. Demir het waar maken dat wij totaal financieel worden benadeeld omdat wij van in het begin winst hebben gemaakt? Dus winst maken in het verleden geeft je geen recht op winst in de toekomst? Is dit verdedigbaar bij een rechtsstrijd? Graag antwoord van TESTAANKOOP.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik hoor net dat mensen met een analoge meter nu nog de tijd hebben tot 2029 om deze te vervangen door een digitale. Hier is in november een digitale teller geplaatst tegen mijn zin. Kan ik eisen dat ze terug een analoge meter komen plaatsen? Want op die manier ben ik benadeeld tov mensen die tot 2029 een analoge terug draaiende teller hebben.
Kan testaankoop me hierbij helpen om dit gedaan te krijgen door fluvius?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021
, Gereageerd:

Op zich hoeft de digitale meter niet vervangen te worden. Als men dezelfde prijs hanteert voor de electriciteit die je op het net plaatst dan wat je van het net haalt, dan heb je hetzelfde resultaat als met een analoge meter. Het is volledig afhankelijk van de beleidsbeslissing, niet van de hardware

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021
, Gereageerd:

Beste Christophe , ook bij ons de analoge meter vervangen omwille van een defect.Ik vroeg om te herstellen of opnieuw te vervangen door een analoge maar dat kon zogezegd niet meer . Wij moeten dus nu honderden euro's per jaar meer betalen tov iemand met een analoge meter . Kan toch niet . Hallo testaankoop is dat correct ???

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021
, Gereageerd:

Wij hebben hier het zelfde voor we waren verplicht om een digitale meter te nemen van september en zonnepanelen van januari dus nog geen jaar geniet gehad en nu zeggen ze dat de gewoon meter tot 29 kan treug draaien. Das niet eerlijk tegen over ons he ik wilde dsie meter ook niet

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik hoor net dat mensen met een analoge meter nu nog de tijd hebben tot 2029 om deze te vervangen door een digitale. Hier is in november een digitale teller geplaatst tegen mijn zin. Kan ik eisen dat ze terug een analoge meter komen plaatsen? Want op die manier ben ik benadeeld tov mensen die tot 2029 een analoge terug draaiende teller hebben.
Kan testaankoop me hierbij helpen om dit gedaan te krijgen door fluvius?