Nieuws

Zonnepanelen: nieuwe premie vanaf 2021 compenseert verlies van terugdraaiende meter

10 juni 2020
zonnepanelen premie rendement

Plaats je in Vlaanderen zonnepanelen vanaf 2021, dan kun je aanspraak maken op een nieuwe investeringspremie. Kan die het verdwijnen van de terugdraaiende meter compenseren? In zekere mate en investeren in zonnepanelen blijft rendabel. Maar we pleiten voor een stabiel kader.

Volgens de Vlaamse overheid zou wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór het eind van dit jaar, zijn elektriciteitsmeter 15 jaar kunnen zien terugdraaien na de aanmelding van de fotovoltaïsche installatie. Komt er intussen een digitale meter in huis, dan zal dat terugdraaien op een virtuele manier gebeuren.

Maar de Vlaamse energieregulator VREG wil bij de invoering van de digitale meter af van het mechanisme van deze “totale compensatie” en heeft hiertoe een rechtszaak aangespannen. Als de VREG gelijk krijgt, zou met de plaatsing van een digitale meter bij jou thuis die totale compensatie verdwijnen. Je behoudt dan wel nog een gedeeltelijke compensatie, namelijk op het deel “energie” van je factuur maar niet langer op het deel “netkosten” van jouw elektriciteitstarief. Tegelijk zou het prosumententarief wegvallen.

Wie zonnepanelen plaatst vanaf 2021, zou sowieso in het nieuwe stelsel van de gedeeltelijke compensatie zonder prosumententarief terechtkomen.

Financieel rendement blijft overeind

Voor het financieel rendement voor een investering in zonnepanelen zijn twee factoren cruciaal: de oriëntatie van het dak en de initiële aanschafprijs voor de installatie. Volgens onze berekeningen kun je met een aanschafprijs van € 1 250 per kilowattpiek (kWp) uitkomen op een rendement van 3,5 tot 5,6 % per jaar, en dat over 20 jaar, afhankelijk van de minder of meer gunstige oriëntatie van het dak. Meer details hierover vind je in ons dossier over zonnepanelen.

Naar ons dossier

De Vlaamse overheid heeft nu een nieuwe investeringspremie aangekondigd voor wie zonnepanelen plaatst vanaf 2021 in een woning waarvan de bouwaanvraag dateert van vóór uiterlijk eind 2013. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 300 per kWp voor de eerste 4 kWp en van € 150 per kWp voor de kWp tussen 4 en 6 kW, met een maximum van € 1 500 per installatie. Voor installaties die in dienst wordt genomen in de jaren 2022 tot 2024, zou de premie jaar na jaar zakken. Ter vergelijking: voor een basisinstallatie betaal je vaak tussen € 1 100 en € 1 350 per kWp.

Deze premie betekent eigenlijk dat de aanschafprijs van de installatie dankzij de eenmalige premie daalt voor zover de prijzen van de installaties niet worden opgetrokken door de installateurs en die zo het effect van de premie niet ongedaan maken. Een mechanisme dat we al eerder in andere situaties hebben zien opduiken als subsidies worden toegekend.

Volgens onze berekeningen zou de nieuwe premie het verlies door de overgang van de “totale compensatie” naar een gedeeltelijke compensatie min of meer compenseren, afhankelijk van onder meer de mate aan zelfverbruik. Dit is de mate waarin je jouw eigen stoomproductie meteen kunt benutten door je elektrische toestellen voornamelijk op dat moment te laten draaien. Onze conclusie luidt: vanuit het oogpunt van het financieel rendement moet je een investering in zonnepanelen niet uitstellen tot 2021, zeker niet als je vanaf dan bij een lager zelfverbruik meer nadeel zou ondervinden, wat bv. kan voorkomen als je een grote zonnepaneleninstallatie zou plaatsen die het verbruik van een klassieke elektrische verwarming of een warmtepomp moet dekken. In dat scenario kun je beter proberen om het voordeel van de terugdraaiende meter gedurende 15 jaar te verkrijgen.

Nood aan stabiel kader

In de aankondiging door de Vlaamse overheid wordt met geen woord gerept over hoelang de gedeeltelijke compensatie van de stroomproductie op termijn zou worden behouden. Er wordt evenmin verteld of de premie zou worden aangepast als tegengewicht voor de mogelijke impact van de invoering van een capaciteitstarief, waarbij je een vaste vergoeding moet betalen volgens het (piek)vermogen of -verbruik van jouw elektrische installatie. Dan verkleint het deel waarop je door zelfverbruik kunt besparen.
Aangezien het bedrag van de premie jaar na jaar zou dalen, lijkt dat niet het geval te zijn. Wij vinden het alvast cruciaal om de gedeeltelijke compensatie, die gepaard gaat met de afschaffing van het prosumententarief, te behouden.

Volgens ons heeft de consument dan ook vooral nood aan een stabiel kader rond zonnepanelen, meer nog dan aan een premie.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

11 reacties

User name
20/06/2020
JEAN DECROOS

Beste Albine
De investering in zonnepanelen in 2021 zal nog rendabeler zijn dan investeren in zonnepanelen in 2020.
Het terugdraaieffect verdwijnt nooit helemaal.
Voor groenstroombijdrage (2.81 €cent per Kwh) en de federale taksen blijft het terugdraaieffect altijd bestaan. Er wordt hierover in het nieuwe decreet met geen woord over gerept. Ik heb ondertussen al een factuur ontvangen met het nieuwe tarief dat dit bevestigd.
Als je het hebt over het volledig terugdraaien ten belope van uw totale zonneproductie weet dan dat voor het gedeelte distributiekost dit terugdraaieffect vervangen is door prosumententax en dus voor dit vast bedrag in feite nu ook wegvalt zowel bij de analoge als de digitale meter.
Stel dat die kost 65% is van de werkelijke distributiekost dan is uw terugdraaieffect herleid tot 35%.
Met het nieuwe decreet zal het terugdraaieffect ook herleid worden met een percentage = zelfconsumptie. Als dat percentage 35% is dan kom je in dezelfde situatie als nu terecht.
Maw voor zonnepaneelbezitters met 35% zelfconsumptie is het terugdraaiend effect dan ook niet verdwenen omdat de prosumententax wegvalt.
Voor uw verbruik zou het kunnen verdwijnen maar ook niet volledig want het decreet bepaalt dat het geinjecteerde deel verplicht moet opgekocht worden aan een vastgestelde prijs. Hier is het percentage terugdraaieffect dat zou verdwijnen dus nog niet bekend. Het is bovendien zo dat voor diegenen die dan meer installeren dan ze nodig hebben het verlies in terugdraaieffect kan gerecuperererd worden en zelfs tot boven de 100% kan uitkomen.
Om een voorbeeld te geven : iemand die een verbruik heeft van 3500 Kwh en die legt 7000 Kwh aan zonnepanelen dan zal voor hem het terugdraaieffect > dan 100% zijn vanaf een prijs voor geinjecteerde stroom die slechts 50% van de afnameprijs is.
Als alle artikels die aangevochten worden bij het grondwettelijk hof vernietigd worden dan blijft al het voorgaande gelden met dat verschil dat voor uw verbruik het terugdraaieffect ook niet verdwijnt.
Dus ja 1500 € premie is mooi meegenomen maar men maakt dezelfde fout als met de GSC. Die premie zal ook moeten terugbetaald worden door groenstroombijdrage van het gedeelte niet zonnepaneelproductie die vooral door niet zonnepaneelbezitters betaald wordt.
Groet

User name
24/06/2020
WALTER HELLINX

Wij overwegen de installatie van zonnepanelen, samen met de installatie van een warmtepomp lucht-lucht. Ons huis in gebouwd in 1995 met elektrische vloerverwarming en een houthaard. De houthaard hebben we inmiddels al vervangen door een pelletkachel, die de woning nu hoofdzakelijk verwarmd. De electrische boiler hebben we ook al vervangen door een boiler met warmtepomp. We willen nu voor de verwarming volledig overschakelen naar een warmtepomp lucht-lucht in combinatie met zonnepanelen, enerzijds om ecologische redenen en anderzijds om praktische en financiële redenen. Goed plan? En zo ja, dit jaar nog installatie uitvoeren of beter wachten tot 2021?

User name
25/06/2020
JEAN DECROOS , Gereageerd:

Zonnepanelen installeren is altijd een goed plan omdat je altijd een deel
energiekosten gratis maakt gedurende minstens 25 jaar.Namelijk dat deel dat je zelf onmiddelijk gebruikt.
Als je evenveel kunt produceren met je zonnepanelen als uw huidig verbruik of toekomstig verbruik
dan dan zal uw electriciteitskost nog 15 jaar beperkt worden tot uw abbonnement, een kleine 10 €
federale taksen en uw prosumententarief.
Als je ieder jaar van leverancier verandert dan zullen de kortingen op uw abbonement ervoor zorgen
dat je ook daar 0€ moet voor betalen.
De prijs op uw factuur zal dan nog 15 jaar bepaald worden (op 10€ na) door de prosumententax.
In dit geval komt het erop neer om een kleine omvormer te combineren met veel zonnepanelen.
Bvb een omvormer van 5 Kva met 10000 w aan zonnepanelen waarvan 5000 gericht naar het oosten en 5000 gericht naar het westen.
Uw opbrengst zal op die manier toch de 10000 Kwh benaderen en uw zelfconsumptie verhogen.
Je betaalt dan nog 15 jaar 5 x 92 € = 460 € voor 10000 Kwh stroom. (of 470 € taksen inbegrepen)
Daarvoor moet je uw zonnepanelen dit jaar nog installeren.
Als die garantie wegvalt omdat artikel 31, 42 en 43 door het grondwettelijk hof vernietigd wordt (uitspraak nog niet bekend)
dan blijven vanaf 2021 alle kosten hetzelfde uitgezonderd de distributiekost omdat je dan geen prosumententarief meer kunt betalen.
Het prosumententarief valt weg en wordt vervangen door een distributiekost op uw afname.
In uw situatie vermoed ik dat het gebruik van de wamtepomp voor uw sanitair al voldoende zal zijn om 50% zelfconsumptie te hebben.
Distributiekost op de 5000 afgenomen stroom is dan ongeveer 800 €
Deze distributiekost zal alleen gerekend worden in 2021.
In 2022 verandert uw distributiekost opnieuw en zal dan berekend worden op 20% van uw afname (= op 1000 Kwh of 160€)
+ het capaciteitstarief (=80%). De prijs hiervan per Kva staat nog niet vast.
Bij uw omvormer was het capaciteitstarief 92€ per Kva maar voor uw verbruik kan het dus een ander bedrag zijn.
De minimumkost die iedereen zal moeten betalen is gebaseerd op 2.5 Kw maxpiekvermogen.
Iedere maand wordt dit gemeten max geregistreeerd en men maakt een gemiddelde van de voorbije 12 maanden.
Het piekvermogen op uw verbruik wordt gereduceerd door zonneproductie en of gebruik van een batterij op momenten van
piekverbruik als de zon niet schijnt.
Als jij dus in 2022 een batterij van 2.5 Kva bijplaatst enkel om die pieken op te vangen dan zal uw capaciteitstarief nooit veel hoger kunnen zijn dan het minimum. Ik denk dat je daarmee dan zelfs minder gaat betalen dan het prosumententarief voor 5Kva.
In 2021 krijg je nog een premie voor 5Kva = 1350€. De premie voor de batterij is niet voorzien in 2021 maar gezien er praktisch geen gebruik van gemaakt wordt vermoed ik dat het verlengd zal worden en misschien zelfs verbeterd. Bovendien heb je die pas nodig in 2022
Voor u is die 1350 € premie een subsidie om 800 - 460 = 340€ per jaar te overbruggen.(dus voor 4 jaar van de 15 jaar)
Maw uw besparing op 15 jaar door nu zonnepanelen te leggen is geen 360 x 15 maar wel 360 x 15 - 1350€ op voorwaarde dat het
grondwettelijk hof die bewuste artikels niet vernietigd. Als de artikels wel vernietigd worden heb je alleen 1350 € cadeau gemist.

User name
24/06/2020
DANNY VANVOORDEN

Heb een maximale 10.000 Kwh installatie nu bijna 4jaar en een goede airco-installatie sinds vorig jaar. Ons jaarlijks electriciteitsverbruik is ongeveer 4500 Kwh. De resterende 5500 Kwh verbruiken we tijdens de winter om het huis te verwarmen met onze airco. Dit werkt perfect met onze terugdraaiende meter. Slechts 1 maand per jaar moeten we mazout verbruiken, wat zeer positief is voor de natuur. Ons prosumenten tarief is nu €75 per maand. Wat gaat hieraan allemaal veranderen met een digitale meter?

User name
24/06/2020
JEAN DECROOS , Gereageerd:

Met het huidige decreet zal er nog 11 jaar niets veranderen aan uw factuur met een digitale meter.
Als het grondwettelijk hof de artikels 31, 42 en 43 vernietigd zal er vanaf 1 jan 2021 enkel iets veranderen voor uw distributiekost. Voor al de rest zal het terugdraaieffect of voor een digitale meter de afname -injectie blijven bestaan (dus zonder beperking in de tijd tot 11 jaar)
Uw prosumententax wordt dan vervangen door distributiekost op de afname.
Als je 35% van uw zonneproductie gebruikt op het moment dat de zon schijnt dan zal dat ongeveer evenveel kosten als wat je nu betaalt met je prosumententax.
Als je meer onmiddellijk gebruikt zal de distributiekost lager liggen als vroeger. Dit zal slechts 1 jaar gelden want op 1 jan 2022 verandert de distributiekost dan opnieuw.
Dan betaal distributiekost op 20% van je afname en bijkomend een capaciteitstarief.
Het capaciteitstarief is afhankelijk van uw piekverbruik., Als je elektrisch kookt zal het vooral het piekvermogen tijdens het koken zijn die uw max kwartier piekverbruik zal bepalen.
Ik denk niet dat het gebruik van uw airco een hogere piek zal veroorzaken dan bvb het gelijktijdig gebruiken van uw kookplaten.
Het minimum piekverbruik dat zal aangerekend worden is 2.5 Kw.
Ons piekverbruik bij electrisch koken ligt rond de 5 Kw.
Je krijgt die piek uiteraard alleen als je zonnepanelen niet werken anders doen uw zonnepanelen die piek verminderen of zelf negatief maken.
Mijn airco staat nu aan en mijn piekverbruik is 3.8 Kw in totaal. (om 23u)
De prijs voor dit piekvermogen is niet bekend.
Het capaciteitstarief zal bepaald worden door het rollend gemiddelde van 12 maanden te nemen van uw hoogste kwartierpiekvermogen per maand.
Als ik 1 keer in de maand kook als de zon niet schijnt dan maakt het voor 80% van mijn distributiekost niet uit hoeveel airco ik gebruik. Dat gaat nog grappig worden;


User name
28/06/2020
JORDI HAELTERMAN

Een praktische vraag waarop ik tot nu toe door te zoeken op het (inter)net geen antwoord op vind: stel, ik leg in 2020 nog zonnepanelen, zodat ik voor 15 jaar van de terugdraaiende teller kan genieten. Maar in 2021 koop ik me een elektrische auto en leg nog dan nog wat extra zonnepanelen bij (of ik heb bij voorbeeld in 2020 onvoldoende financiering om ze direct allemaal te leggen).
Gaat bij de toename het aantal zonnepanelen mijn teller dan nog terugdraaiend blijven, of wordt deze dan aangepast ?

User name
28/06/2020
JEAN DECROOS , Gereageerd:

Mijn mening is dat uw uitbreidingdie behoort bij uw bestaande installatie ook zo zal worden bekeken voor het tarief. Er kan maar 1 tarief toegepast worden nl deze waarvoor je gekozen hebt.
Je moet wel de uitbreiding opnieuw laten keuren en opnieuw binnen de 30 dagen melden aan Fluvius onafhankelijk van het feit of je wel of geen omvormer hebt bijgeplaatst.
Zonnepaneelbezitters die GSC ontvangen moeten verplicht ook een nieuwe omvormer en extra groenstroommeter plaatsen om de bestaande GSC te kunnen blijven behouden met de oude groenstroommeter. (In dit geval is dit dus niet van toepassing)
PS uw teller wordt digitaal en draait op zich niet terug. Je betaalt wel evenveel als met een terugdraaiende teller. Maw het terugdraaieffect op uw factuur blijft hetzelfde.
Dit terugdraaieffect blijft ook bestaan als het grondwettelijk hof de 3 artikels die daar invloed op hebben vernietigt. Het enige dat dan verandert is het distributietarief. Dan vervalt het prosumententarief en wordt het in 2021 vervangen door distributiekost op uw afname en in 2022 door een nieuw tarief gebaseerd op capaciteit of piekverbruik.

User name
02/07/2020
ARNOLD VAN ACKER

Uit een studie blijkt dat zonnepanelen voor mij wegens een te gering verbruik niet zinvol zijn. Echter mijn beide dochters wonen in een woning waar zonnepanelen niet kunnen. Ik zou zonnepanelen kunnen plaatsen om via een slimme meter ook het verbruik van mijn dochters te dekken.

User name
03/07/2020
ANDRE VAN SOEST , Gereageerd:

Als de drie huizen elk een aparte elektriciteitsmeter hebben gaat dit niet aanvaard worden; Het is immer verboden om elektriciteit - via jou meter- aan een ander meter te leveren;

User name
03/07/2020
DIRK ALEN

Ik heb momenteel een bestaande installatie van 5,5 kW aan geïnstalleerde zonnepanelen. Hiervoor krijg ik ook GSC. Ik wens mijn installatie uit te breiden heb heb reeds enkele offertes. Niemand van de installateurs rept over mogelijke consequenties, kan ik nog genieten van 15 jaar van een terugdraaiende teller als ik deze uitbreiding doe. Of is het zo dat een terugdraaiende teller maar 15 jaar van toepassing is sinds de plaatsing van mijn eerste installatie in 2009? Eén van de installateurs maakte er mij attent op dat ik voorzichtig moet zijn want dat ik mijn GSC's wel kan kwijtspelen. Hier is weinig of niets van terug te vinden op de site van de Vreg. Wie kan me hier wat meer duiding bij geven.

User name
03/07/2020
JEAN DECROOS , Gereageerd:

Je hebt waarschijnlijk een 3 fase aansluiting anders kan je geen uitbreiding boven 5 Kva installeren.
Het staat op de website van Fluvius.
Als je GSC krijgt gedurende 20 j moet je bij een uitbreiding een aparte extra omvormer en aparte extra groene
meter laten plaatsen. Je mag namelijk niets veranderen aan je oude installatiie. Je moet dan beide groenstroommeters ingeven en je blijft GSC krijgen voor de eerste groenemeter en uiteraard niet voor de tweede.
De tarieven die worden toegepast zullen volgens het decreet tot 2024 gelden voor beide installaties.
De berekeningen zijn dezelfde met een digitale meter als met een analoge meter.
Standaard betaal je dan tot 2024 prosumententax en uw verbruik op de analoge teller of uw gecompenseerd verbruik (= afname - injectie) op de digitale meter.
Nadien betaal je wat in 2024 zal gelden als distributietarief. (waarschijnlijk het nieuwe capaciteitstarief ipv prosumententax.)
Voor uw groenstroombijdrage en federale taxen verdwijnt in 2024 het terugdraaieffect niet. Ook dit wordt berekend aan afname - injectie. Voor uw verbruik kan het zijn dat het terugdraaieffect verdwijnt in 2024 en vervangen wordt door een vergoeding voor uw injectie.
Je mag er echter altijd voor kiezen om het nieuwe tarief te betalen ipv prosumententax. Maar 1 keer gekozen kan je niet meer veranderen. Als uw prosumententax zeer hoog is is de kans groot dat het nieuwe tarief goedkoper zal zijn. Vanaf een zelfproductie van 35% is dat het geval. Met het nieuwe capaciteitstarief is die kans nog groter maar dit hangt dan weer af van hoe gemakkelijk je piekstromen kunt vermijden. Hierbij is de oriental-ie van uw nieuwe panelen ook belangrijk.
Als alle artikels die hierop betrekking hebben vernietigd worden door het grondwettelijk hof dan blijven alle berekeningen voor uw factuur hetzelfde uitgezonderd de distributiekost. Dat wordt dan in 2021 het nieuwe tarief en in 2022 het capaciteitstarief.