Nieuws

De consument wil geen zonnepanelen meer: zijn nieuwe installaties nog interessant?

28 mei 2021
zonnepanelen plaatsen

Weinig Vlaamse consumenten investeren nog in zonnepanelen. Dat een terugval er zat aan te komen was verwacht door de heisa rond de afschaffing van de terugdraaiende teller. Die gaf het draagvlak bij de consument een flinke knauw. Toch blijft investeren in zonnepanelen meestal interessant.

Tijdens de eerste vier maanden van 2021 werden amper zo’n 7.500 zonnepaneleninstallaties geplaatst bij consumenten, ofwel een kleine 1.900 per maand. Dat is een zeer sterke daling in vergelijking met de voorgaande jaren. Tijdens het recordjaar 2020 waren dat er maandelijks maar liefst 12.500, in het “normale” jaar 2019 ging het om meer dan 5.000 installaties.

Kroniek van een aangekondigde dood

Dat er een terugval zat aan te komen was verwacht: de compensatieregeling wijzigde sowieso voor nieuwe installaties vanaf dit jaar. Terugdraaiende teller en prosumententarief werden vaarwel gezegd. Begrippen als zelfverbruik en terugleververgoeding voor stroom die je op het net steekt kwamen in de plaats.

Toch is er meer aan de hand. De voorbije maanden verdween het vertrouwen van consumenten in de digitale meter en in hernieuwbare energie als sneeuw voor de zon. De vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof sloeg het draagvlak helemaal aan diggelen bij de kleine prosument, die zich bij de neus genomen voelt door de verbroken belofte.

Vertrouwen herstellen

Wij vragen al langer dat de overheid een stabiel beleidskader uitbouwt met een duidelijke langetermijnvisie voor het energiebeleid. We roepen ook al jaren op om te stoppen met de spelregels voortdurend te wijzigen. Stabiliteit is noodzakelijk opdat het vertrouwen van consumenten zich kan herstellen. En dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, is door deze saga nogmaals aangetoond.

Vorig jaar sprak de Vlaamse Regering de ambitie uit om tegen 2025 op een bijkomende groei te mikken van 1.500 megawatt aan zonne-energie, wat overeenkomt met zo'n 400.000 huishoudelijke installaties.

Het is duidelijk dat de consument centraal staat in het energiesysteem van morgen. Gezinnen moeten mee de vruchten kunnen plukken van de transitie. Correcte, duidelijke en objectieve informatie zijn daarbij van groot belang.

Zonnepanelen nog rendabel?

Om het verdwijnen van de terugdraaiende teller te compenseren riep de Vlaamse overheid een investeringspremie in het leven voor wie zonnepanelen plaatst vanaf dit jaar op een woning waarvan de bouwvergunning dateert van vóór eind 2013. Volgens onze berekeningen kan met een zeer goede oriëntatie, een hoog zelfverbruik en met een aanschafprijs van maximum € 1 250 per kWp het toch nog rendabel zijn om te investeren in zonnepanelen. De terugverdientijd is wel een stuk langer geworden dan voorheen.

In elk geval is de aankoopprijs van je installatie belangrijker dan ooit, zoals mag blijken in ons dossier over zonnepanelen. In Vlaanderen moet je ernaar streven om niet meer te betalen dan € 1 000 per kWp voor jouw installatie om zekerder te zijn dat je investering rendabel blijft.

NAAR ONS DOSSIER ZONNEPANELEN

 
User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

3 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/06/2021

Vanuit een technisch oogpunt is elke elektron die wordt opgewekt verloren als die niet direct verbruikt kan worden door de maker ervan. Zo simpel is het. Koppel dit aan prijzen en je weet dat je elektrische energie maken moet overlaten aan diegene die het echt kunnen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/06/2021
, Gereageerd:

Beste Fred en Luc, we raden in ieder geval aan om, wanneer je over een digitale meter beschikt, zo'n teruglevercontract te sluiten. De verkoop van injectie aan een leverancier door middel van een teruglevercontract is geregeld door de wijziging van het Energiebesluit van 18/09/2020, artikel 7.13.2.
De verkoop van injectie aan een derde zoals bijvoorbeeld Decathlon is wettelijk nog niet geregeld. Het decreet dat dit mogelijk moet maken wordt verwacht de komende maanden.

Op dit moment is het jammer genoeg niet mogelijk is om een apart afname en injectiecontract af te sluiten bij een verschillende leverancier en het klopt dat een interessant injectietarief niet noodzakelijk gepaard gaat met een voordelig afnametarief. Vergelijken is hier de beste boodschap die we kunnen meegeven.

Wij kunnen alleszins ten zeerste aanbevelen om op basis van je persoonlijk energieverbruik een simulatie te doen via één van onze tools om na te gaan welk contract het meest voordelig is voor jouw situatie. Je kan via onze prijsvergelijker nagaan welk contract van deze leverancier het meest voordelig is voor jou. Ook de terugleververgoedingen voor geïnjecteerde zonnestroom (indien je over een digitale meter beschikt) zijn opgenomen in de berekeningen van onze vergelijker. Mvg, ^An 


 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/06/2021

Ik heb het moeilijk met het begrip 'terugverdientijd'. Als daarmee wordt bedoeld wat het woord eigenlijk betekent zijn zonnepanelen niet meer rendabel (louter financieel gezien). Als ik mijn geld beleg i.p.v. aan zonnepanelen te besteden, hoef ik het niet eerst 'terug te verdienen' voor het begint te renderen ....