Nieuws

De consument wil geen zonnepanelen meer: zijn nieuwe installaties nog interessant?

28 mei 2021
zonnepanelen plaatsen

Weinig Vlaamse consumenten investeren nog in zonnepanelen. Dat een terugval er zat aan te komen was verwacht door de heisa rond de afschaffing van de terugdraaiende teller. Die gaf het draagvlak bij de consument een flinke knauw. Toch blijft investeren in zonnepanelen meestal interessant.

Tijdens de eerste vier maanden van 2021 werden amper zo’n 7.500 zonnepaneleninstallaties geplaatst bij consumenten, ofwel een kleine 1.900 per maand. Dat is een zeer sterke daling in vergelijking met de voorgaande jaren. Tijdens het recordjaar 2020 waren dat er maandelijks maar liefst 12.500, in het “normale” jaar 2019 ging het om meer dan 5.000 installaties.

Kroniek van een aangekondigde dood

Dat er een terugval zat aan te komen was verwacht: de compensatieregeling wijzigde sowieso voor nieuwe installaties vanaf dit jaar. Terugdraaiende teller en prosumententarief werden vaarwel gezegd. Begrippen als zelfverbruik en terugleververgoeding voor stroom die je op het net steekt kwamen in de plaats.

Toch is er meer aan de hand. De voorbije maanden verdween het vertrouwen van consumenten in de digitale meter en in hernieuwbare energie als sneeuw voor de zon. De vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof sloeg het draagvlak helemaal aan diggelen bij de kleine prosument, die zich bij de neus genomen voelt door de verbroken belofte.

Vertrouwen herstellen

Wij vragen al langer dat de overheid een stabiel beleidskader uitbouwt met een duidelijke langetermijnvisie voor het energiebeleid. We roepen ook al jaren op om te stoppen met de spelregels voortdurend te wijzigen. Stabiliteit is noodzakelijk opdat het vertrouwen van consumenten zich kan herstellen. En dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, is door deze saga nogmaals aangetoond.

Vorig jaar sprak de Vlaamse Regering de ambitie uit om tegen 2025 op een bijkomende groei te mikken van 1.500 megawatt aan zonne-energie, wat overeenkomt met zo'n 400.000 huishoudelijke installaties.

Het is duidelijk dat de consument centraal staat in het energiesysteem van morgen. Gezinnen moeten mee de vruchten kunnen plukken van de transitie. Correcte, duidelijke en objectieve informatie zijn daarbij van groot belang.

Zonnepanelen nog rendabel?

Om het verdwijnen van de terugdraaiende teller te compenseren riep de Vlaamse overheid een investeringspremie in het leven voor wie zonnepanelen plaatst vanaf dit jaar op een woning waarvan de bouwvergunning dateert van vóór eind 2013. Volgens onze berekeningen kan met een zeer goede oriëntatie, een hoog zelfverbruik en met een aanschafprijs van maximum € 1 250 per kWp het toch nog rendabel zijn om te investeren in zonnepanelen. De terugverdientijd is wel een stuk langer geworden dan voorheen.

In elk geval is de aankoopprijs van je installatie belangrijker dan ooit, zoals mag blijken in ons dossier over zonnepanelen. In Vlaanderen moet je ernaar streven om niet meer te betalen dan € 1 000 per kWp voor jouw installatie om zekerder te zijn dat je investering rendabel blijft.

NAAR ONS DOSSIER ZONNEPANELEN