Nieuws

Bereken met onze module de impact van het einde van de terugdraaiende teller

05 februari 2021
zonnepanelen

Het recente arrest van het Grondwettelijk Hof dat een kruis maakte over de terugdraaiende teller, zorgt voor kopbrekens bij prosumenten. Niet in het minst over de impact op hun elektriciteitsfactuur. Wij ontwikkelden een rekenmodule waarmee je die impact voor jouw situatie kunt inschatten.

Prosumenten die al over een digitale meter beschikken, zullen vanaf de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad vallen onder de nieuwe regeling zonder terugdraaiende teller. Vanaf dan zal hun meter niet langer virtueel terugdraaien en betalen ze geen prosumententarief meer. Ze betalen voortaan op basis van wat ze van het net afhalen. Voor de overtollige stroom die ze op het net injecteren kunnen ze een – weliswaar geringe - vergoeding krijgen van hun leverancier voor zover ze daarmee een teruglevercontract sluiten.

Maar welke impact heeft deze beslissing nu precies op je elektriciteitsfactuur? Wij helpen het je uitvissen en ontwikkelden een rekenmodule die aan de hand van een aantal gegevens over jouw installatie en jouw verbruik aangeeft hoeveel méér of minder je zult betalen in de nieuwe regeling. We namen alvast de proef op de som voor 2 verbruiksprofielen.

Profiel 1: de doorsneeprosument met een installatie van 4 kWp

Mijnheer en mevrouw Jacobs uit Gent plaatsten in 2020 nog snel zonnepanelen, rekenend op de belofte van 15 jaar terugdraaiende teller. Hun totale jaarverbruik is 3500 kWh. Ze plaatsten een installatie van 4 kWp, met een omvormer van 3,5 kVA, om dat volledige verbruik te dekken.

Met de terugdraaiende teller zouden ze 385 euro betalen (prosumententarief + vaste kosten zoals de meterhuur). In het nieuwe systeem en met een gemiddeld zelfverbruik van 30 %, zullen ze 573 euro betalen: 671 euro voor hun werkelijke afname verminderd met 98 euro die ze van hun leverancier ontvangen voor hun injectie (op basis van een terugleververgoeding van 4 cent).

Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse regering zouden ze een premie van 1 308 euro krijgen. Die zou ongeveer 7 jaar verlies van de terugdraaiende teller compenseren.

Om niet meer te betalen dan in het systeem met de terugdraaiende teller, zouden mijnheer en mevrouw Jacobs hun zelfverbruik moeten kunnen opkrikken naar 57 %.


Profiel 2: de prosument met een grote installatie én warmtepomp

Het gezin Stevens uit Kortrijk plaatste in 2016 zonnepanelen en een warmtepomp. Een mooie combinatie zolang de terugdraaiende teller in het spel was. Warmtepompen zijn een energiezuinig en duurzaam alternatief voor een verwarming op fossiele brandstoffen. Doordat warmtepompen elektriciteit verbruiken was het ideaal om dit verbruik te dekken met zonnepanelen… zolang de meter terugdraait. Op die manier werd het hoge winterverbruik gecompenseerd door de injectie tijdens de zonnige zomermaanden.

Dit gezin plaatste een zonnepaneleninstallatie van 7 kWp om het jaarlijks stroomverbruik van 7 500 kWh deels te kunnen dekken. De installatie produceert jaarlijks zo’n 6 000 kWh. De omvormer heeft een vermogen van 6 kVA.

Met de terugdraaiende teller betaalde ons gezin 1 163 euro op jaarbasis (prosumententarief + netto afname + meterhuur + vaste kosten). In de nieuwe regeling en met een zelfverbruik van 10 % zal dat maar liefst 1 783 euro op jaarbasis zijn: dat is zo’n 600 euro méér.

De eenmalige financiële compensatie zou voor ons gezin (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring) 3 052 euro bedragen. Hiermee kan het ongeveer 5 jaar verlies van de terugdraaiende teller compenseren.

Om niet meer te betalen dan in het systeem met de terugdraaiende meter, zouden mijnheer en mevrouw Stevens hun zelfverbruik moeten opkrikken naar 54 %. Dat is echter allesbehalve evident: de zonnepanelen wekken tijdens de wintermaanden te weinig stroom op en dus zal de warmtepomp vooral worden gevoed door stroom die van het net wordt afgenomen. Tijdens de zomermaanden wordt hun overvloedige injectie ook minder waard door de beperkte terugleververgoeding.

 

Vergelijk zelf voor jouw situatie

Benieuwd naar de impact in jouw persoonlijke situatie? Maak de berekening met onze rekenmodule.

Naar onze rekenmodule

Benieuwd hoe je jouw zelfverbruik kunt verhogen? Ga naar ons dossier.

Is een thuisbatterij misschien voor jou een rendabele investering? Je leest het hier.

Ben je op zoek naar het meest voordelige energiecontract? Ga dan naar onze koopwijzer of ons energieplatform. Je vindt er de meest recente energietarieven. We werken momenteel volop aan de integratie van teruglevercontracten in onze tools.

Je kunt uiteraard ook nog steeds terecht op ons dossier met de veelgestelde vragen over het einde van de terugdraaiende teller.