Nieuws

De compensatiepremie voor zonnepaneleneigenaars in 5 vragen

11 augustus 2021
zonnepanelen, premie, terugdraaiende teller, compensatie

Sinds 20 juli kunnen prosumenten met een digitale meter een premie aanvragen ter compensatie van het wegvallen van de terugdraaiende teller. Meer dan 20 000 zonnepaneleneigenaars lieten er alvast geen gras over groeien en vroegen de premie al aan. Voor wie de aanvraag nog niet verstuurde, geven we hieronder mee wat je moet weten.

Begin dit jaar trok het Grondwettelijk Hof een kruis over de terugdraaiende teller bij zonnepaneleneigenaars met een digitale meter. Dat betekende een streep door de rekening voor zowat 100 000 gezinnen die al over een digitale meter beschikten: zij zagen hun meter vanaf 1 maart 2021 niet langer ‘virtueel’ terugdraaien, ondanks de in het verleden gemaakte beloftes. De Vlaamse regering werkte daarom een retroactieve investeringspremie uit voor prosumenten die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. 

Hoeveel bedraagt de premie voor mijn situatie?

Het bedrag van de premie hangt af van het jaar van indienstname en van de grootte van jouw zonnepaneleninstallatie. De compensatie wordt berekend volgens een vaste vergoeding per geïnstalleerd piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen. Hoeveel de premie bedraagt voor jouw situatie, kun je eenvoudig berekenen via deze tool. Eigenaars van warmtepompen zijn bij uitstek het kind van de rekening van de afschaffing van de terugdraaiende teller. Voor deze doelgroep werd dan ook een bijkomende premie aangekondigd die men pas in het najaar zal kunnen aanvragen.

Waar kan ik de aanvraag doen en hoeveel tijd heb ik?

De aanvraag kun je doen via de website van Fluvius. Plaatste je zonnepanelen vóór 2021 en beschik je al over een digitale meter, dan heb je de tijd tot 19 januari 2022 om de premie aan te vragen. Heb je nog een analoge meter, dan kun je de premie aanvragen tot 6 maand na plaatsing van de digitale meter en uiterlijk tot 31 december 2025.

Wat heb ik nodig om de premie aan te vragen?

Je dient je EAN-code in te vullen, een unieke code die dient om jouw leveringspunt te identificeren. De code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54. Je vindt ze terug op je energiefactuur. Daarnaast is het aan te raden om jouw AREI-keuringsattest of de installatiefactuur van je zonnepanelen toe te voegen. Doe je dit niet, dan zal men zich baseren op het vermogen van de omvormer. Dit kan in je nadeel zijn aangezien het omvormervermogen doorgaans lager is dan het piekvermogen van je zonnepanelen.

Klopt het dat ik moet afzien van een rechtsvordering om de premie te kunnen krijgen?

Ja, tijdens de aanvraag moet je uitdrukkelijk afstand doen van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaams Gewest tot vergoeding van enige schade. Dat is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie. Wij gaven eerder al aan te betreuren dat dit eenzijdig wordt opgelegd en de consument op deze manier voor een voldongen feit wordt geplaatst. De regeling kreeg echter de goedkeuring van de Raad van State die het niet onevenredig noemde dat de overheid de toekenning van de compensatie afhankelijk maakt aan het verzaken van een rechtsvordering om dat nadeel door de overheid vergoed te zien. 

Ik heb een analoge meter, geldt de premie ook voor mij?

De meerderheid van de zonnepaneleneigenaars beschikt nog over een analoge meter. Zij kunnen voorlopig zonder gevolg laten weten dat ze nog geen digitale meter willen, met uitzondering van nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. Ben je wel bereid een digitale meter te laten plaatsen, dan kun je de premie nog aanvragen tot 31 december 2025. De premie daalt wel jaarlijks: hoe langer je wacht met de plaatsing van de digitale meter, hoe lager de premie.

Wie zelf een digitale meter aanvraagt vóór 31 december 2023, krijgt een bonus van 100 euro boven op de premie. Wat de plaatsing van de digitale meter betekent voor jouw stroomfactuur, kun je inschatten met behulp van onze terugdraaichecker.

Bereken de impact op je stroomfactuur