Nieuws

Terugdraaiende teller: regering maakt details bekend van compensatieregeling

22 januari 2021
zonnepanelen

Na het spraakmakende arrest van het Grondwettelijk Hof van vorige week, maakt de Vlaamse regering meer details bekend over de compensatiepremie. Het is duidelijk dat de eenmalige financiële compensatie iets goed maakt, maar het verlies van de terugdraaiende teller niet altijd compenseert, en belangrijker, het vertrouwen van de consument niet herstelt.

Donderdag 14 januari zal voor veel zonnepaneeleigenaars nog lang in het geheugen gegrift blijven. Het Grondwettelijk Hof vernietigde het stelsel van de terugdraaiende teller voor wie over een digitale meter beschikt omdat het een inbreuk vormt op de federale bevoegdheden.

100 000 gezinnen rechtstreeks getroffen

Ongeveer 100 000 gezinnen zijn rechtstreeks getroffen aangezien ze reeds een digitale meter moesten laten installeren. Zij zullen vanaf het moment van publicatie van het arrest hun meter niet langer ‘virtueel’ zien terugdraaien. Nochtans werd hen door verschillende partijen voorgehouden dat ze zelfs met die digitale meter nog maximaal 15 jaar de garantie kregen op het voordeel van de terugdraaiende teller, ook al wist men dat dat allesbehalve een zekerheid was. Zo lieten verschillende consumenten ons weten dat bij de installatie van hun digitale meter Fluvius in een brochure benadrukte dat bij vervanging van de meter het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden bleef.

Compensatie gebaseerd op gemiddelde installatie

De Vlaamse regering was zich bewust van de ernst van de situatie en kwam heel snel met een reactie. Ze kondigde een eenmalige financiële compensatie aan die een rendement van 5 % moet garanderen op een gemiddelde investering. Belangrijk is dat men zich hiervoor baseert op een gemiddelde zonnepaneleninstallatie, en dus niet op iedere individuele installatie afzonderlijk. Hierbij houdt men rekening met verschillende parameters zoals het jaar van ingebruikname, het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst, het vermogen van de installatie, alle overheidssteun die je in het verleden al kreeg (bv. groenestroomcertificaten), het voordeel van de terugdraaiende teller sinds de indienstneming en het toekomstige capaciteitstarief.

De details van de compensatiemaatregelen voor de 100 000 prosumenten die al over een digitale meter beschikken werden vandaag bekend gemaakt. Concreet zullen zonnepaneeleigenaars met een installatie tot en met 2012 geen extra steun ontvangen (behalve voor het jaar 2006), vanaf 2013 is er een beperkte compensatie en de installatiejaren erna loopt het bedrag verder op. Zo krijgt bijvoorbeeld een installatie van 4 kWp vermogen die in 2020 werd geplaatst een compensatie van 1.308 euro. Dat is licht hoger dan wat een installatie die in 2021 werd geplaatst krijgt aangezien wordt uitgegaan van een hogere investeringskost in 2020. Jouw persoonlijke premie kan je berekenen op www.compensatieteller.be.

De procedure voor de aanvraag van de premie zal later bekend gemaakt worden maar het is de bedoeling dat iedere prosument met digitale meter dit jaar nog de premie uitbetaald krijgt.

Prosumenten die nog over een analoge meter beschikken, zullen eveneens in aanmerking komen voor de eenmalige financiële compensatie op het ogenblik dat ze zelf een digitale meter aanvragen of tijdens de normale uitrol. Daarbij zal de steun kleiner wordt naarmate men langer van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten. De Vlaamse regering voorziet een extra subsidie voor prosumenten die zelf een digitale meter aanvragen.

Vertrouwen niet hersteld

Doordat men uitgaat van een gemiddelde installatie, wordt het voor sommige gezinnen moeilijk om de vooropgestelde 5% rendement te halen. Eigenaars van warmtepompen die zonnepanelen plaatsten om hun winterverbruik te compenseren, zijn bij uitstek het kind van de rekening. Zij hebben geïnvesteerd in een duurzame oplossing en dreigen nu financieel het slachtoffer te zijn van deze beslissing. Bijkomende maatregelen voor deze doelgroep zullen noodzakelijk zijn. Maar ook gezinnen die overdag op het werk zijn en niet in de mogelijkheid zijn om dan toestellen aan te zetten of nog slimme toestellen aan te schaffen, zien hun elektriciteitsfactuur plots een stuk hoger uitvallen.

Het is duidelijk dat de eenmalige financiële compensatie iets goedmaakt, maar het verlies van de terugdraaiende teller niet altijd compenseert en belangrijker, het vertrouwen van de consument niet herstelt. Daar is meer voor nodig: een stabiel beleidskader met een duidelijke visie en plan van aanpak op vlak van energiebeleid. Het is hoog tijd dan men bijvoorbeeld eindelijk werk maakt van een betaalbare, transparante en rechtvaardige elektriciteitsfactuur en dat de talrijke heffingen en toeslagen die er gedurende jaren sluiks en mondjesmaat werden in verstopt eruit verdwijnen. En dat prosumenten die stroom op het net injecteren, daar een faire prijs voor krijgen.

NAAR DE VEELGESTELDE VRAGEN 

Test Aankoop begrijpt de frustratie van de consument die zich vragen stelt en bedrogen voelt. We trachten hier een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen en vullen die voortdurend aan met nieuwe informatie. Wat betreft de oproep naar concrete actie: wij hebben deze luid en duidelijk gehoord. We onderzoeken momenteel welke acties binnen onze mogelijkheden liggen maar we kunnen alvast meegeven dat tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof geen juridische stappen kunnen worden ondernomen: die beslissing kan dus niet ongedaan worden gemaakt.