Nieuws

Een batterij koppelen aan zonnepanelen: niet rendabel

04 maart 2020

Batterijen die de stroomproductie van jouw eigen zonnepanelen tijdelijk opslaan, oogsten flink wat aandacht, ook op Batibouw, waar er wordt uitgepakt met aantrekkelijke promoties. Maar de investering is nog niet rendabel, zo blijkt uit onze recente studie over de oplossingen met een lithium-ionbatterij.

Nu de terugdraaiende meter geen evidentie meer is en je in de toekomst netkosten zou moeten betalen volgens de hoeveelheid stroom die je effectief van het net haalt, zijn bezitters van zonnepanelen wel eens geneigd om hun fotovoltaïsche installatie aan te vullen met een batterij. De idee is om het overschot aan productie van de zonnepanelen zelf te verbruiken op de ogenblikken dat de zon het laat afweten.

De promoties die op Batibouw worden voorgesteld en de Vlaamse premie van € 250 per kWh opslag, met een maximum van 35 % van de investering, lijken een extra duwtje in de rug te geven. Maar onze laatste studie over de rentabiliteit van batterijen toont aan dat de investering financieel niet rendabel is.

Naar ons dossier Batterijen voor zonnepanelen

Niet rendabel

Onze studie ging uit van zonnepaneleninstallaties met verschillende vermogens en een uiteenlopende opslagcapaciteit. Maar geen enkel van de onderzochte scenario’s bleek rendabel over de levensduur van het opslagsysteem. Wat je dankzij een batterij kunt besparen aan netkosten of netvergoeding weegt niet op tegen de afschrijving van de aanzienlijke kosten. De aankoopprijs van de batterij zou 3 of 4 keer lager moeten liggen om een terugverdientijd van 7 jaar te kunnen bereiken.

Onafhankelijk van het stroomnet werken: een moeilijke zaak

Baas zijn over je eigen energie blijft een droom en bovendien een dure droom voor wie hoopt om zich van het stroomnet te kunnen loskoppelen en zelfvoorzienend te zijn. Zelfs de grootste zonnepaneleninstallaties en batterijen uit onze studie (van respectievelijk 10 kWp en 10 kWh) dekken over een jaar genomen gemiddeld slechts 81 % van een jaarverbruik van 5 000 kWh. Van oktober tot maart ligt dat percentage nog lager, met amper 65 %. Zo wordt het wel erg moeilijk om volledig autonoom te kunnen werken. Conclusie: als je met een batterij gaat voor rentabiliteit, kun je beter wachten tot de prijzen ervan dalen.

Als jouw overweging van ecologische aard is, weet dan dat de recyclage van de batterij een probleem vormt dat verre van opgelost is. Tegelijk staan de benodigde grondstoffen al erg onder druk om de elektrificatie van de mobiliteit mogelijk te maken.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

72 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Wanneer komt er een reactie van Testaankoop?
In de debatten in het Vlaams Parlement wordt er geschermd met de premie van 1500 €. De oppositie vraagt het hernemen van de terugdraaiende meter.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Misschien moeten de zitpenningen van onze politiekers in allerlei communales en dergelijke instanties ook per kerende te worden gestopt.
En wijzelf moeten overwegen ons abonnement op testaankoop op te zeggen.
Food to think about.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Men heeft de terugdraaiende teller afgeschaft. Wat is de exacte datum wanneer dit van kracht gaat (of is dat onmiddellijk van kracht gegaan vanaf de uitspraak-14/1/2021)?

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Tijdens het debat over de digitale meters vandaag, wordt er vooral de schuld van vorige regeringen heen en weer geschoven. Vooral oud-minister Tommelein, die ooit letterlijk verklaarde dat het plaatsen van een digitale meter, geen enkel effect zou betekenen voor het energiefactuur van de burgers, deed goed zijn best.
Maar gezien het feit dat in Wallonië en Brussel, de bevolking de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen een analoge of digitale meter, wegens de kans op gevaar van straling (bekrachtigd door het grondwettelijk hof), vraag ik mij af of de Vlamingen misschien een achtergestelde minderheidsgroep is geworden in België? Waarom hebben wij in België nog een federale (één van de vele) regering nodig, als deze de belangen van de ganse bevolking niet kan behartigen?! Is het dan toch een over gesubsidieerde, postjes pakkende instelling, waarvoor de burger de rekening betaald?

Gezien de VLAAMSE regering geen enkel probleem heeft met de situatie in Wallonië en Brussel, betreffende het eventuele gevaar van straling door deze digitale meters (gezien deze 24/7 een signaal uitsturen), zou ik iedereen, die uiteindelijk gedwongen wordt tot de plaatsing van zulk een meter; een officiëel gedateerd, afgestempeld en ondertekend formulier van de Vlaamse Regering, eisen, waarin zij verklaart verantwoordelijk te zijn voor eventuele latere klachten. Als zij geen enkel eventueel gevaar zien in deze meters, mag dit geen enkel probleem vormen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Als de verantwoordelijke VLAAMSE ministers zo bezorgd zijn over ons welzijn, en als zij ons bewust willen maken over ons energieverbruik, waarom staan ze er dan zo op te springen om deze befaamde digitale meter eerst en vooral te plaatsen bij gezinnen, die de moeite hebben getoond om zonnepanelen te plaatsen? Wat dan in de rest van VLAANDEREN (niet Wallonië of Brussel) met al de andere gezinnen zonder panelen? Moeten die er niet van bewust worden? Laten we zeker zijn: het gaat hier enkel en alleen om geld en controle!
Ongeveer zes jaar geleden, plaatsten wij zonnepanelen; en het zou ongeveer 15 jaar duren om deze zware investering terug te verdienen. We zijn nog niet halverwege, gaat onze VLAAMSE regering iets bijpassen voor onze moeite om HUN doelstelling te halen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021
, Gereageerd:

De VREG (Vlaamse energie waakhond) dat IS de politiek, kijk maar eens wie het daar voor het zeggen heeft. https://vrtnws.be/p.QAN1Yq5Rp

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Puur bedrog, de politiek doet beloften om de partijkas te spijzen en zorgen er voor via de VREG (dezelfde politiek) dat de beloften niet doorgaan. Een stinkende beerput!! En Test Aankoop weet dat niet? Je kan altijd nog inschrijven voor de groepsaakoop zonnepanelen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Mevr. Demir heeft niet alle plaatsingen stil gelegd. De mensen die groencertificaten hebben worden verder de dupe ! Daar worden de digitale meters wel verder geplaatst!
Ik verwacht van Testaankoop een berichtgeving die dit wel openbaar maakt. Waarom horen wij van Testaankoop niets?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik ben net aan het rondkijken wat ik kan doen om de digitale meter "slim" te maken. Blijkbaar moet ik dan een "controlesysteem" aanschaffen, slimme apparaten kopen OF slimme stekkers die met dat systeem kunnen communiceren en dan alles via een app programmeren om de apparaten te laten werken als ik energie over heb.
Een extra investering die ook in de winter niet veel zal opbrengen wegens: geen zonne-energie.
Het lijkt erop dat de configuratie en installatie van het systeem niet eenvoudig is dus als jullie ervaring/tips hebben, aarzel niet ze te delen!
TestAankoop komt er een actie?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

op de radio hoorde ik net dat je vanwege gezondheidsredenen, die de straling van de draadloze meter kan veroorzaken, in wallonie en brussel je de plaatsing van de digitale meter kan weigeren. Dit heeft daar het grondwettelijk hof, in beide gevallen, over beslist. Er moet dan een meter met draadverbinding geplaatst worden maar die zijn er nog niet. mogelijk wel in 2023

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021
, Gereageerd:

ook in Vlaanderen weigerbaar ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

het klopt ...de ex-minister wist of wou niet verbergen dat het hem op de eerste plaats te doen was om zijn doelstelling te halen en dat was zoveel mogelijk mensen zonnepanelen laten plaatsen en dat hij fier is omdat hem dat gelukt is . Daar heeft heeft hij geen spijt van. Sorry, komt er na aandringen, dat mensen zich terecht benadeeld voelen maar "je kan ook nog een warmtepomp installeren om voordeel te halen", voegt hij nog toe. Hoe durf je de burgers uit zo te dagen. Of snapt hij niet hetgeen hij zegt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik ben al een 40 tal jaar betalend lid van Test Aankoop. Ik vraag me af of ik bij de duivel te biechte ga, want testaankoop organiseert nog altijd groepaankopen voor panelen. Ik verwacht van Test Aankoop een doortastende actie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Beste Test-aankoop,

graag spoedig van jullie een duidelijke publieke communicatie en actie van jullie kant. Opkomen voor de rechten van de consument is jullie kerntaak en die rechten zijn hier duidelijk geschonden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021
, Gereageerd:

Denk je dat het Grondwettelijk Hof deze uitspraak zou gedaan hebben als de toets naar de rechten van de mens negatief zou geweest zijn? Juridisch gezien hebben zij gelijk! Jammer genoeg zit daar de politiek na, en die heeft het schromelijk verknipt !! Uit schrik van kiezers te verliezen lieten ze ons niet alleen in de waan, maar dreven ze ons daarbij nog om panelen te plaatsen met de nadruk op de terugdraaiende teller. En vermits zij daar niet voor verantwoordelijk zijn, en de volgende verkiezingen nog veraf zijn, zal de soep niet meer zo heet gegeten worden! en hopen ze dat een groot deel de hele hetze zal vergeten zijn?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Blijkbaar zijn wij Vlamingen weeral de voortrekker van een beslissing van onze Vlaamse ministers (Wallonië heeft blijkbaar geen probleem met de oude meters, en de doelstellingen, opgelegd door Europa). Een tijd terug probeerde ik de hele situatie uit te leggen aan een Nederlandse ingenieur, die verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van plaatsing van windmolens, vooral in het Noorden van Frankrijk. Ik probeerde klaarheid te scheppen in de hele problematiek, zoals de zogenaamde prosumentenbijdrage, de verplichting tot plaatsing van digitale meters, enz. Zijn besluit, na een tijd van ongelovigheid, was nogal kort en kordaat: dit is een georganiseerde, gelegaliseerde diefstal door de Vlaamse regering. Wat wie wordt er tenslotte als enige beter van: de energie producerende maatschappijen, en de plaatselijke overheden, die contracten hebben afgesloten met deze maatschappijen. Wat misschien niet mag vermeld worden, is dat er naar waarschijnlijkheid wel enkele politiekers, na hun politieke loopbaan, een zeteltje zullen krijgen in de besturen van deze organisaties.
Wat mij ook dwars zit: al jaren drukken alle besturen, regeringen erop aan, opdat wij als gebruikers, energie zouden besparen; door alle niet gebruikte toestellen, en verlichtingen uit te schakelen. Alle stand-by's van toestellen uit te schakelen, want deze verbruiken op jaarbasis veel energie. Daarom mijn vraag: waarom wordt nu dan een electrische digitale meter, die 24 op 24, 7 op 7, aanstaat, en een signaal verstuurt, door de strot van de burger geduwd? Wie gaat dit verbruikt betalen? Nogal wiedes: zoals altijd de burger. Want wat er ook verandert, zogezegd om het ons makkelijker te maken, op federaal of zelfs op gemeentelijk vlak, het komt steeds ten koste van de burger.
Wij hebben op eigen kosten, zonder enige subsidies, zonnepalen laten installeren, omdat wij dachten iets te kunnen doen voor het milieu en de doelstelling om zelf zoveel mogelijk groene energie op te wekken; maar gezien de huidige situatie, heb ik er in feite spijt van. Met de analoge meter, hebben we de mogelijkheid om in de winter, de surplus van wat we opwekken, een beetje terug te krijgen. In deze huidige situatie, zou ik geen panelen meer plaatsen.
De commentaar van onze vorige minister van energie, een dag geleden, is me in een verkeerd keelgat geschoten. Hij moest draaien als een duivel in een wijwatervat, om zichzelf een beetje te verschonen. HIj verklaarde ooit, dat de plaatsing van de digitale meter, nooit een verhoging van ons energiefactuur zou te weeg brengen. De laatste dagen wordt ons wel wat anders voorgeschoteld.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

"Geloofwaardigheid " ? Onbegrijpelijk dat de overheid opnieuw een bewijs heeft geleverd niet betrouwbaar te zijn . Afspraken moet men respecteren . Bovendien diegenen die reeds jaren genieten van een extra bonus ( per kwartaal ) worden gerespecteerd , en terecht . In de boulevardpers verneem je soms dat er bedrijven zouden zijn die onterecht de premie opstrijken van zonnepanelen die blijkbaar nooit geplaatst zijn .
De stimulans om over stappen naar groene energie heeft een flinke deuk gekregen . Velen zullen nu aarzelen om zonnepanelen , warmtepomp , ..etc. te plaatsen . tenzij de overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt en dit corrigeert ==> voor alle burgers in dit land een evenwaardige kosten /bate .
test aankoop is een loyale partner voor de burger om de druk bij alle instanties op te voeren , met als doel een oplossing uit te werken ,waar alle actoren dit mee kunnen onderschrijven . We moeten ons ook geen illusies maken ...de modale burger ( lees belastingbetaler ) zal altijd de rekening gepresenteerd krijgen .en betalen

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik verwacht van Testaankoop toch meer actie en reactie over wat er nu aan het gebeuren is?
Kan Testaankoop geen groepszaak starten ?
Waarom is Testaankoop zo afwezig? Hier zijn toch consumenten onnodig de dupe . Waarom kan het Waalse systeem niet voor ons in Vlaanderen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Ik ben héél erg teleurgesteld in testaankoop. Waarom wordt er niets ondernomen ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Gaat Test-Aankoop actie ondernemen? Wat met de discriminatie tussen de Belgen (vlaanderen en wallonie).

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Zoals verschillende mensen aanhalen genereert deze beslissing van het grondwettelijk hof een nieuwe ongelijke behandeling namelijk diegenen die reeds een digitale meter hebben en zij die hem niet hebben. Kunnen we geen klacht indienen tegen de verplichte invoering van de digitale meter, zonder dat de overige technologische aanpassingen die nodig zijn om de energie te verbruiken als ze het goedkoopst is betaalbaar zijn? Het is door de onbegrijpelijke verplichte en snelle invoering van de digitale meter dat we volledig vastlopen met de andere aspecten van het energiebeleid. Het lijkt er sterk op dat de grote energieleveranciers hun machtspositie en verdienmodel vooral willen behouden en daar via lobbying verdomd goed in lijken te slagen. De digitale meter is dan als het paard van Troje binnengebracht.
Hier hebben ze vorig jaar de hoofdleidingen in de straat vernieuwd, de uitleg was dat bij de aansluiting op de nieuwe leiding, meteen de meter vervangen moest worden anders geen stroom meer!? En nu???
Zal de vergoeding ook rekening houden met de hogere prijzen, lagere rendementen, van de oudere installaties?
Ik vind het wel opvallende dat sommigen Demir aanwijzen terwijl ALLE beslissingen ivm meters en panelen door ministers van OpenVLD genomen zijn, het is altijd beter om de juiste vijand te kennen lijkt me.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Wat kan testaankoop ondernemen voor zijn leden ?
Wat weten wij heden op heden over de beloofde compensatie ?
Welke stappen dienen wij Asap te ondernemen ten aanzien van wie ?
Welke politieke partijen zijn verantwoordelijk voor deze ontgoocheling?
Veel vragen, graag antwoorden aub

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Gaat Test-Aankoop actie ondernemen? Wat met de discriminatie tussen de Belgen (vlaanderen en wallonie).

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Is het juist dat de elektriciteit die wij terug aan het net geven een opbrengst heeft van 4 cent/kwh of minder?
Moet het aangeven van de goedkoopste elektriciteitsleverancier geen rekening houden met de opbrengst van deze teruggegeven elektriciteit? Of is deze opbrengst VERWAARLOOSBAAR?