Persbericht

Terugdraaiende teller: regering maakt details bekend van compensatieregeling

22 januari 2021

Na het spraakmakende arrest van het Grondwettelijk Hof van vorige week, maakt de Vlaamse regering meer details bekend over de compensatiepremie voor eigenaars van zonnepanelen. Het is duidelijk dat de eenmalige financiële compensatie iets goed maakt, maar het verlies van de terugdraaiende teller niet kan compenseren, en belangrijker, het vertrouwen van de consument niet zal herstellen, zegt Test Aankoop.


Compensatieregeling

Na de koude douche die volgde voor honderdduizenden eigenaars van zonnepanelen vorige week, komt de Vlaamse regering vandaag met een uitgewerkte compensatieregeling. Concreet zullen zonnepaneeleigenaars met een installatie tot en met 2012 geen extra steun ontvangen (behalve voor het jaar 2006), vanaf 2013 is er een beperkte compensatie en de installatiejaren erna loopt het verder op. Zo krijgt een installatie van 4 kWp vermogen die in 2020 werd geplaatst een compensatie van 1.308 euro. Dat is licht hoger dan wat een installatie die in 2021 werd geplaatst krijgt aangezien wordt uitgegaan van een hogere investeringskost in 2020. Prosumenten die nog over een analoge meter beschikken, zullen eveneens in aanmerking komen voor de eenmalige financiële compensatie op het ogenblik dat ze zelf een digitale meter aanvragen of tijdens de normale uitrol. Daarbij zal de steun kleiner wordt naarmate men langer van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten. De Vlaamse regering voorziet een extra subsidie voor prosumenten die zelf een digitale meter aanvragen. De procedure voor de aanvraag van de premie zal later bekend gemaakt worden maar het is de bedoeling dat iedere prosument met digitale meter dit jaar nog de premie uitbetaald krijgt. De regering baseert zich voor de berekening op een gemiddelde zonnepaneleninstallatie en dus niet op ieders individuele installatie afzonderlijk. Hierbij hield men rekening met verschillende parameters zoals het jaar van ingebruikname, het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst, het vermogen van de installatie, alle overheidssteun die je als consument in het verleden al kreeg (bv. groenestroomcertificaten), het voordeel van de terugdraaiende teller sinds de indienstneming en het toekomstige capaciteitstarief.

 

Vertrouwen niet hersteld

Door het feit dat men uitgaat van een gemiddelde installatie, wordt het voor sommige gezinnen moeilijk om het vooropgestelde 5% rendement te halen. Eigenaars van warmtepompen die zonnepanelen plaatsten om hun winterverbruik te compenseren, zijn bij uitstek het kind van de rekening. Bijkomende maatregelen voor deze doelgroep zullen noodzakelijk zijn. Ook gezinnen die overdag op het werk zijn en niet in de mogelijkheid zijn om dan toestellen aan te zetten of nog slimme toestellen aan te schaffen, zien hun elektriciteitsfactuur plots een stuk hoger uitvallen”, zegt Simon November van Test Aankoop.

Het is duidelijk dat de eenmalige financiële compensatie iets goedmaakt, maar het verlies van de terugdraaiende teller niet altijd compenseert en belangrijker, het vertrouwen van de consument niet herstelt, klinkt het bij Test Aankoop. Daar is meer voor nodig: een stabiel beleidskader met een duidelijke visie en plan van aanpak op vlak van energiebeleid. Cruciaal hierbij is een betaalbare, transparante en rechtvaardige elektriciteitsfactuur waaruit de talrijke heffingen en toeslagen die er gedurende jaren sluiks en mondjesmaat werden in verstopt, verdwijnen. Bovendien moeten prosumenten die stroom op het net injecteren, daarvoor een faire prijs voor krijgen, maakt Test Aankoop zich sterk.

Test Aankoop begrijpt de frustratie van de consument die zich vragen stelt en bedrogen voelt en tracht antwoord te bieden op vele vragen via https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/einde-terugdraaiende-teller. De consumentenorganisatie onderzoekt momenteel welke acties mogelijk zijn maar geeft alvast aan dat een eventuele rechtszaak weinig kans op slagen lijkt te hebben.  

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.