Persbericht

Eigenaars van zonnepanelen krijgen een éénmalige compensatie

15 januari 2021

In navolging van de koude douche die talloze gezinnen met zonnepanelen gisteren kregen door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof die het principe van de terugdraaiende teller naar de prullenbak verwees, komt de Vlaamse regering vandaag met regeling op de proppen die betracht om compensatie te bieden voor het geleden verlies.


Voor Test Aankoop is het een positief signaal dat de regering met een snelle compensatie over de brug komt. De consumentenorganisatie wijst erop dat de regering een maatstaf van 5% rendement over de duur van de investering zal toepassen om de vergoedingen uit te keren. Dit komt overeen met de eenmalige premie voor de installatie van zonnepanelen voor wie de investering vanaf dit jaar zou doen. Test Aankoop wijst er evenwel op dat het rendement onder het systeem van de terugdraaiende meter hoger lag per jaar maar spreekt toch van een behoorlijke compensatie.

 

De consumentenorganisatie merkt op dat PV-eigenaars met een analoge meter geen prioritaire doelgroep meer zijn. Zij lijken hun analoge dus nog even te kunnen behouden maar kunnen ook kiezen voor de eenmalige compensatie. Onduidelijk of dit ook betekent dat men digitale meter zal kunnen weigeren, stelt Test Aankoop.

 

Zoals zo vaak zal de duivels in de details liggen”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Tegen eind volgende week zou steun voor ieder installatiejaar duidelijk moeten zijn. Wat op het eerste zicht positief lijkt is dat de compensatieregeling die tussen de 400 en de 550 miljoen euro zal kosten, niet via de elektriciteitsfactuur zal verrekend worden vermits deze al kreunt onder talrijke heffingen en openbaredienstverplichtingen”, voegt hij eraan toe.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.