Persbericht

Test Aankoop is blij met de beslissing van de energietoezichthouders om een uniforme berekeningsmethode voor variabele contracten in tariefvergelijkers in te voeren

05 oktober 2022

Test Aankoop zegt het al maanden: variabele contracten correct met elkaar vergelijken is bijna onmogelijk geworden. Enerzijds zijn er verschillen in het aantal parameters en de indexatiemomenten, anderzijds ontbreekt er een uniforme berekeningsmethode om te voorspellen hoe de prijzen zullen evolueren.

De consumentenorganisatie had vorige week hierover een ontmoeting met de federale regulator, de CREG, en heeft ook de Minister van Energie aangesproken. Zij vond het onaanvaardbaar dat consumenten in deze tijden van extreem hoge prijzen niet in staat zijn om contracten correct met elkaar te vergelijken en op die manier het meest interessante contract te kiezen.

We zijn blij dat onze boodschap is aangekomen en dat de vier toezichthouders een uniforme methode voor het berekenen van variabele contracten zijn overeengekomen”, reageert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Consumenten zullen niet langer geconfronteerd worden met grote prijsverschillen voor hetzelfde contract, afhankelijk van de tariefvergelijker die ze gebruiken".

Test Aankoop vraagt wel dat de regulatoren het werk voortzetten en nu het aantal parameters en de verschillende indexatiemomenten aanpakken. Op dit moment zijn er meer dan 30 indexatieparameters en sommige contracten worden maandelijks geïndexeerd, andere driemaandelijks.Al die verschillen tussen variabele contracten hebben geen concrete meerwaarde voor de consument en zijn vooral onbegrijpelijk”, legt Simon November uit. “We vragen om de parameters te vereenvoudigen en de indexatiemomenten op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door aan alle leveranciers op te leggen om 1 keer per maand te indexeren.” Ten slotte vraagt de consumentenorganisatie ook dat de consumenten duidelijk worden geïnformeerd over de parameter die in hun contract wordt gebruikt, net als de gevolgen van de keuze voor die parameter en waar ze de evolutie ervan kunnen volgen.