Persbericht

Overlegcomité: Test Aankoop betreurt het gebrek aan politieke moed

01 september 2022

Test Aankoop blijft op zijn honger zitten na het Overlegcomité van gisteren waar maatregelen zouden worden voorgesteld die de gezinnen zouden moeten helpen het hoofd te bieden tegen de waanzinnige energieprijzen.  Ter herinnering, in augustus steeg de elektriciteitsrekening voor een gemiddeld gezin naar 2.200 euro per jaar, voor gas bedraagt die 3.800 euro, samen goed voor 6.000 euro per jaar.

En toch werd gisteren geen enkel nieuw voorstel aangenomen.  De huidige maatregelen – een verlaging van de btw en het uitgebreide sociaal tarief – werden verlengd, wat niet meer is dan het strikte minimum om sociale drama’s te vermijden.  De regering bestudeert een nieuwe uitbreiding van het sociaal tarief zonder hiervoor een datum voorop te stellen terwijl de herfst en winter voor de deur staan. Ook de regio’s lijken achter de feiten aan te hollen. “Hoe is het mogelijk dat we nog volop in het stadium van reflectie zitten, terwijl de prijzen al sinds eind 2021 aan het ontsporen zijn?”, vraagt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, zich af.

In tegenstelling tot wat in andere landen, waaronder Frankrijk, werd beslist, zijn er geen bindende maatregelen aangenomen om het energieverbruik van openbare gebouwen of grote energieverbruikers te beperken.  Gezien de huidige context zijn verplichtingen meer op hun plaats dan enkel aanmoedigingen.

Het opkuisen van de indexparameters voor variabele contracten en het opnieuw integreren van vaste contracten moet dan ook de absolute prioriteit krijgen de volgende weken.  Gezinnen blijven achter in een landschap waar vaste contracten van de markt zijn verdwenen, en waarin zij als enige het risico van toekomstige prijsstijgingen moeten dragen," aldus Simon November. "Wij roepen de regering dan ook op om snel op te treden en grote kuis te houden in het aanbod van variabele contracten die onleesbaar en onbegrijpelijk zijn geworden.  Ook vragen we leveranciers die over een eigen productiecapaciteit beschikken, en die allerminst te lijden hebben onder de crisis, zo blijkt toch uit hun overwinsten, te verplichten ten minste een gereguleerd contract tegen vast tarief aan te bieden. Het is tijd om politieke moed te tonen", besluit hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.