Nieuws

Wat als je stookoliepremie nog altijd niet is uitbetaald?

22 februari 2023
Wachten op uitbetaling van de stookoliepremie

Navraag bij de FOD Economie leert ons dat 8 op 10 aanvragen voor de stookoliecheque vandaag verwerkt zijn. Toch staan er vandaag nog zo’n 142 000 dossiers open. Waaraan ligt dat en wat kun je best doen als jij ook nog op een uitbetaling wacht?

Stookoliecheque van 300 euro

Ter herinnering: een van de energiesteunmaatregelen die de federale regering vorig jaar in het leven riep, was een premie voor wie met stookolie verwarmt.

Meer specifiek hebben gezinnen die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie of propaan in bulk lieten leveren voor de verwarming van de hoofdverblijfplaats recht op een tussenkomst van 300 euro.

De premie kon aangevraagd worden vanaf juli 2022 maar de verwerking van de dossiers liep in veel gevallen vertraging op. Eind november lagen bijna 250 000 aanvragen te wachten om verwerkt te worden. Toen besliste de FOD Economie om het team dat de aanvragen behandelt te versterken. Toch wachten vandaag nog steeds heel wat consumenten op hun premie.

Soms maanden wachten op de premie

"In juli 2022 heb ik online de premie van 300 euro aangevraagd voor een levering van huisbrandolie voor mijn verwarming. Na 5 maanden wachten kreeg ik een antwoord waarin u zei dat de verstrekte gegevens "niet correct" waren, zonder verdere details. Omdat ik geen fout zag in mijn eerste verzoek, heb ik op 23 december 2022 opnieuw precies dezelfde aanvraag ingediend waarop deze klacht betrekking heeft. Het is nu 14 februari en ik verzoek u dringend mijn meest recente aanvraag snel te behandelen."

Deze klacht kregen we recent binnen op ons klachtenplatform. In dit geval bleek de stookolieleverancier de levering aan de consument niet opgenomen te hebben in de lijst die hij aan de FOD Economie had bezorgd. De indiener van de klacht contacteerde zijn leverancier, die beloofde om de juiste gegevens door te sturen. Hierdoor zou hij eindelijk, 8 maanden na zijn aanvraag, zijn premie moeten ontvangen.

Bovenstaande getuigenis is helaas geen alleenstaand geval. Vele andere gezinnen wachten nog steeds op de uitbetaling van hun premie.

Ontbrekende info is vaak de boosdoener

Wij contacteerden de FOD Economie dan ook voor een stand van zaken. De overheidsdienst ontving naar eigen zeggen intussen bijna 870 000 aanvragen. Hiervan zouden er al 728 000 behandeld zijn ofwel zo’n 83%.

Voor de resterende openstaande dossiers kan men geen exacte timing geven aangezien het veelal om aanvragen met ontbrekende informatie gaat. Volgens de FOD gaat het vooral om foutieve gegevens die de burger invulde over zijn leverancier zoals een verkeerd klantennummer, factuurnummer of incorrecte datum van levering.

Wie nog geen reactie of een referentienummer heeft ontvangen nadat zijn aanvraag per brief is verstuurd, wordt dan weer vriendelijk verzocht om geduld te hebben. De overheidsdienst wordt momenteel overstelpt door telefoons en mails van burgers over de status van hun dossier, waardoor men zich naar eigen zeggen minder kan concentreren op de behandeling van de dossiers.

Wat als je dossier geweigerd is?

Is jouw dossier geweigerd, dan word je daar per brief of via e-mail van op de hoogte gebracht. Men geeft daarbij helaas geen specifieke reden op, maar vraagt om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aan wie twijfelt over welke gegevens verkeerd zijn, raadt de overheid aan om contact op te nemen met zijn leverancier om met hem de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier te overlopen. De leverancier moet immers op zijn beurt gegevens doorgeven aan de FOD Economie en die moeten overeenstemmen met wat in de aanvraag van de burger staat.

Wat als je je aanvraag nog moet doen?

Wie zijn aanvraag nog niet heeft ingediend, kan dat nog steeds doen tot en met 30 april 2023. Wie dat kan, dient zijn aanvraag het best online in, aangezien die dossiers sneller kunnen worden verwerkt. De aanvraag kan ook nog steeds per aangetekende brief gebeuren, maar in dat geval zul je meer geduld moeten uitoefenen aangezien je dossier dan manueel wordt behandeld.

Stookolieprijs daalt tot onder 1 euro per liter

Intussen is de stookolieprijs de voorbije maanden gelukkig gedaald. Ten opzichte van de piekprijs van 12 oktober 2022 waarbij 1 556 euro betaald moest worden voor 1 000 liter, betaalde je op 21 februari nog maximaal 962 euro, ofwel 38% minder.

Via ons energieplatform kun je nog steeds deelnemen aan onze groepsaankoop stookolie om zo samen met andere consumenten een betere prijs te proberen te verkrijgen.

Naar ons energieplatform