Nieuws

Digitale meter: bevestiging van de vrije keuze in Wallonië

23 december 2020
digitale meter

In Wallonië zul je de plaatsing van een digitale meter kunnen weigeren als je dat wenst. Anders dan in Vlaanderen werd onze eis daartoe wel ingewilligd in het Zuiden van het land.

“De modaliteiten rond de uitrol van de digitale meter zijn herzien om de vrije keuze van de burger te vrijwaren”, zo heeft de Waalse minister van Energie verklaard.

Die vrije keuze was een van onze eisen voor de invoering van de digitale meter in België. De consument moet de plaatsing ervan kunnen weigeren, ongeacht welke reden hij daarvoor heeft: elektrosensitiviteit, respect voor de privacy of nog een ander argument. Wij zijn dan ook verheugd over de beslissing die Wallonië heeft genomen, en blijven betreuren dat Vlaanderen een andere weg is ingeslagen.

Onze peiling naar de invoering van de digitale meter

Begin 2020 hadden we onder de Belgen gepeild naar hun houding tegenover de digitale meter.

  • 38 % van de ondervraagde personen had er geen mening over en nam een afwachtende houding aan.
  • 24 % van de respondenten bleek tegen de digitale meter. In die groep vonden we verhoudingsgewijs meer oudere personen en financieel minder begoede personen terug.

Intussen loopt uitrol van de digitale meter in de drie gewesten, zonder dat dit tot een golf van protest heeft geleid.

Verschillende aanpak volgens het gewest

De vrije keuze van de plaatsing is dus bevestigd in Wallonië.

In Brussel is de vrije keuze gegarandeerd via de mogelijkheid om de communicerende functie van de meter al dan niet te activeren.

Het Vlaamse decreet over de uitrol van de digitale meter bepaalt dat de netbeheerder de levering van elektriciteit of gas mag stopzetten als de klant zou weigeren om zijn analoge meter door een digitaal model te laten vervangen. Wij betreuren dit standpunt. De andere Gewesten tonen aan dat het anders kan.
Voor de praktische gevolgen van de plaatsing van een digitale meter kun je terecht in ons dossier.

Naar ons dossier Digitale meter