Nieuws

Vlaamse Energieleverancier failliet: hoe pak je dit aan?

10 december 2021
Vlaamse Energieleverancier faillissement

Het faillissement van Vlaamse Energieleverancier heeft 70 000 klanten koud gepakt. Wie daardoor nu zijn contract automatisch stopgezet ziet, heeft er alle baat bij om snel en doordacht te handelen. Ons advies zet je beslist al een eind op weg.

Je energieleverancier die plots van het toneel verdwijnt, je zou voor minder met de handen in het haar zitten. Gelukkig val je sowieso niet zonder elektriciteit of aardgas. Toch neem je nu beter de juiste beslissingen om de schade te beperken.

1. Moet ik openstaande facturen nog betalen?

Als je een afrekeningsfactuur hebt ontvangen die nog niet betaald is, dan moet je ze wel degelijk betalen. Je hebt die energie verbruikt en je bent het bedrag dus verschuldigd. Doe je dat niet, dan zal de curator alsnog een betaling eisen.

In principe geldt dat ook voor een voorschotfactuur. Maar hier weet je niet of je te veel of te weinig hebt betaald volgens je verbruik. Dan is het voorzichtiger om een eventuele slotfactuur af te wachten en de voorschotfactuur voorlopig niet te betalen.

2. Wat met mijn voorschotten? Ik moet nog geld terugkrijgen!

Eigenlijk kun je pas weten of je te veel of te weinig hebt betaald nadat je een slotfactuur hebt ontvangen die een afrekening maakt van de periode sinds je laatste afrekening. Maar het beheer van Vlaamse Energieleverancier is sinds de stopzetting van de activiteiten in handen van de curatoren, die het faillissement zullen afhandelen.

Die zullen ook bekijken of alle schulden kunnen worden betaald, ook die aan de klanten die te veel aan voorschot hebben betaald. Als consument ben je echter geen bevoorrecht schuldeiser. Andere partijen zoals banken staan voor jou in de rij. Alles zal ervan afhangen welke gelden nog overblijven na de afhandeling van het faillissement. Had jij al een slotfactuur of jaarafrekening ontvangen voor het faillissement en heb je geld te goed, dan kun je het best een schuldvordering indienen via Regsol, het digitaal platform dat hiertoe in 2017 in het leven is geroepen. Je kunt ook een aangetekende brief sturen naar de curatoren om een schuldvordering in te dienen. Het is echter niet uitgesloten dat je niets van het te veel betaalde geld zult terugzien.

3. Moet ik mijn domiciliëring blokkeren?

Ja, wij raden aan om domiciliëringen per direct stop te zetten. Als blijkt dat je finaal te weinig hebt betaald, dan zullen de curatoren die het faillissement afhandelen, jou contacteren om het verschuldigde bedrag aan te zuiveren.

Je kunt overigens tot 8 weken teruggaan in de tijd om een domiciliëring terug te vorderen.  Maar uiteraard zal een openstaande schuld altijd moeten worden vereffend.

4. Kan ik mijn online klantenzone bij Vlaamse Energieleverancier nog raadplegen?

Die was tijdelijk afgesloten, maar zou intussen weer open staan.

Je doet er zekerheidshalve ook goed aan om de facturen die Vlaamse Energieleverancier je vroeger via je mailbox heeft gestuurd, bij te houden. Op die facturen en zeker op de eindafrekening staat jouw verbruik. Dat helpt je nagaan in welke mate je voorschot hoger lag dan wat effectief werd verbruikt.

5. Wanneer kan het contract bij een nieuwe leverancier van start gaan?

Technisch gezien kan je nieuwe contract al ingaan op de dag nadat het faillissement werd uitgesproken, dus vanaf 8 december. Alleen moet de nieuwe leverancier daartoe bereid zijn. Van Mega weten we dat zij dat zullen doen. Die voorziet de mogelijkheid om online aan te duiden dat je van bij Vlaamse Energieleverancier komt en je juiste meterstanden meteen door te geven. Ook Engie liet ons weten dat ze een versneld proces op poten hebben gezet om de start van het contract te vervroegen. Ook DATS24, die door de curatoren werd uitgekozen om de klanten van Vlaamse Energieleverancier te begeleiden, zal de contracten laten ingaan vanaf 8 december. Je moet wel uiterlijk op 6 januari 2022 een nieuw contract hebben gesloten. 

Wil je leverancier de startdatum van het contract niet vervroegen, dan zul je in tussentijd door Fluvius worden beleverd tegen een duur tarief. Fluvius zal je trouwens geen voorschotfacturen sturen maar alleen een slotfactuur nadat je naar een commerciële leverancier bent geswitcht.

Overigens is het niet omdat DATS24 is uitgekozen voor de begeleiding van de vroegere klanten van Vlaamse Energieleverancier, dat je geen vrije keuze zou hebben. Je doet er goed aan om de prijzen van alle energieleveranciers te vergelijken.

6. Welke meterstand wordt gebruikt bij het begin van een nieuw contract?

Bij een digitale meter zal Fluvius de werkelijke meterstand uitlezen op 7/12/2021. Bij een klassieke meter zal Fluvius die stand inschatten op basis van het verbruik tijdens een vorige periode. Maak eventueel een foto van je wisselmeterstand voor het geval later zou blijken dat de schatting helemaal niet correct zou zijn.

Als je een nieuw contract met een andere leverancier sluit, kun je het best de wisselmeterstand doorgeven aan jouw nieuwe leverancier, die deze dan overmaakt aan Fluvius. Je kunt de stand doorgeven door ze in te bellen, te mailen of online in te brengen naargelang de leverancier die mogelijkheid biedt.

7. Ik heb zonnepanelen. Wat is de impact voor mij?

De impact is verschillend naargelang je een klassieke analoge meter of een digitale meter hebt.

  • Bij een terugdraaiende analoge meter verlies je het eventuele overschot (negatieve meterstand ten opzichte van de laatste afrekening) dat je hebt opgebouwd. 
  • Met een digitale meter heb je recht op een terugleververgoeding bij je leverancier. Bij Fluvius zul je echter geen terugleververgoeding krijgen voor de stroom die je op het net zet. Nu zou die vergoeding in december sowieso heel beperkt zijn.

Een 0800-lijn voor al jouw vragen

Veel informatie over energie is al te vinden op ons energieplatform en het energiegedeelte van onze website. Maar je kunt met jouw specifieke vragen ook terecht op ons gratis nummer 0800 503 32 (van maandag tot vrijdag, van 9h tot 12h30 en van 13h tot 17h - vrijdag tot 16h).

BEL ONS OP 0800 503 32