Nieuws

Teken onze petitie voor een betaalbare stroomfactuur

17 november 2021
energiefactuur belastingbrief

Energie is een basisbehoefte en de stroomfactuur mag geen belastingbrief zijn. Om de consument te beschermen wil Test Aankoop dat er een einde komt aan de wildgroei aan taksen en heffingen in die factuur. Laten we hiervoor opkomen en teken onze petitie.

De gas – en elektriciteitsprijzen gaan door het dak. Het is meer dan ooit het moment om de wildgroei aan taksen en heffingen aan te pakken die de energiefactuur, en de stroomfactuur in het bijzonder, uit haar voegen doen barsten.

Ik teken de petitie

Met een gemiddelde elektriciteitsfactuur van zo’n € 1 250 per jaar hebben we intussen zelfs Duitsland voorbijgestoken, dat niet alleen al jaren het duurste buurland is voor elektriciteit, maar zelfs het duurste land van Europa. Als we kijken naar onze buurlanden, bezetten we een weinig benijdenswaardige plaats op het podium.

podium voor elektriciteit 
Bron: CREG

Wat aardgas betreft, kost het een gemiddeld gezin sinds de herfst maar liefst € 2 500 om zich een jaar lang te verwarmen. Tegenover onze buurlanden krijgen we dit niet zo fraaie beeld.

podium voor aardgas
Bron: CREG

Die “betere” tweede plek voor aardgas heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de gasfactuur iets minder dan de stroomfactuur volgepropt zit met tal van bijdragen en heffingen. Waar bij aardgas de energiekost zelf in België goed is voor 50 % van de gasfactuur, is dat bij elektriciteit amper 32 %.
 

De elektriciteitsfactuur als belastingbrief

Ruim de helft van jouw elektriciteitsfactuur bestaat dus uit kosten en heffingen: netkosten (voor distributie en transport), de financiering van de vier energieregulatoren in ons land (federaal en gewestelijk), de ontmanteling van de nucleaire installaties in Mol, de kosten voor de openbare straatverlichting, sociale maatregelen (zoals het sociaal tarief), regionale en federale steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, isolatie- en energiepremies, een heffing ten gunste van de gemeenten voor het gebruik van hun grond enz. Op bijna al die verplichtingen geldt bovendien ook nog eens 21% btw!

Duur, allesbehalve transparant en contraproductief

Het zijn allemaal kosten en heffingen waar je als consument geen greep op hebt en die de factuur zwaarder maken. Zo wordt de stroomfactuur een kluwen en is ze allesbehalve transparant.

Bovendien is zij onrechtvaardig omdat de taks geen rekening houdt met het gezinsinkomen en de meest kwetsbaren verhoudingsgewijs zwaarder treft.

Tot slot werkt de doorrekening van al die kosten in de elektriciteitsfactuur de noodzakelijke elektrificatie van de energievraag voor verwarming en transport tegen.

Een duidelijke boodschap

Voor Test Aankoop is de boodschap al langer dan vandaag: de elektriciteitsfactuur van de gezinnen moet betaalbaarder, transparanter én rechtvaardiger. Hij moet worden herleid tot de essentie, met name de elektronen en het vervoer ervan.

De overige kosten die de overheden erin hebben gestopt, moeten eruit en anders worden gefinancierd. Er bestaan meer rechtvaardige oplossingen, zoals het benutten van de algemene middelen of nog de oprichting van een klimaatfonds dat zou worden gespekt door een klimaatbijdrage op producten, brandstoffen, diensten of activiteiten met een negatieve CO2-impact.