Nieuws

Oplossing voor dubbel aangerekende netkosten bij prosumenten met een digitale teller

23 november 2021
zonnepanelen, premie, terugdraaiende teller, compensatie

De abrupte stopzetting van de terugdraaiende teller leidde bij sommige prosumenten met een digitale meter tot een tussentijdse afrekening die extra hoog kon oplopen. Die zullen nu een tegemoetkoming krijgen. Ook voor zonnepaneeleigenaars met een analoge meter met teruglooprem is er goed nieuws. Daarmee zijn twee van onze vragen ingewilligd.

Door het arrest van het Grondwettelijk Hof draait de digitale meter sinds 1 maart van dit jaar niet langer virtueel terug bij 110 000 prosumenten. Voor deze groep werd een compensatiepremie in het leven geroepen. Intussen kregen zij een afrekeningsfactuur om de periode van de terugdraaiende teller definitief af te sluiten. Dat leverde bij sommigen een nieuwe onaangename verrassing op.

Tweemaal netkosten betalen?

Ontving je bijvoorbeeld op 1 november 2020 je laatste normale afrekening, dan kreeg je al een nieuwe eindafrekeningsfactuur op basis van 5 maanden verbruik (van november 2020 tot maart 2021). Hierbij betaalde je jouw netto stroomafname tegen de volle prijs, inclusief distributienettarief. Tijdens deze wintermaanden moest je wellicht veel stroom van het net afnemen omdat je zonnepanelen weinig stroom produceren. Op die manier kon je niet op een nulresultaat qua stroomverbruik uitkomen waar dat normaal over een volledig jaar genomen wel had gekund.

Daarnaast werd op de afsluitende factuur een prosumententarief aangerekend voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Hierdoor betaalde je in feite tweemaal voor het gebruik van het net. 

Tegemoetkoming vanaf 2022

Wij drongen bij de politiek en de energieregulator eerder aan op een oplossing. De Vlaamse regering heeft nu een tegemoetkoming aangekondigd. De persoon uit bovenstaand voorbeeld die in november 2020 zijn laatste afrekening kreeg en een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen van 4 kVA heeft, zal een premie van € 62,80 kunnen krijgen. Wie zijn laatste afrekening in mei 2020 kreeg, heeft minder nadeel geleden en zal voor hetzelfde vermogen slechts € 6,84 krijgen. Hoeveel de premie voor jou precies bedraagt, kun je berekenen met de calculator van de Vlaamse overheid.

Je zult de tegemoetkoming niet automatisch krijgen maar zelf moeten aanvragen, als een premie. Netbeheerder Fluvius zal daartoe een elektronisch systeem opzetten in het voorjaar van 2022. Je zult de premie kunnen aanvragen tot 1 september 2022. 

Ook premie voor prosumenten met een analoge teller met teruglooprem 

Er is tegelijk een oplossing voor prosumenten die vóór 2021 zonnepanelen in dienst namen en over een analoge meter met teruglooprem beschikten. Dit is een specifieke meter die technisch gewoon niet kan terug draaien. 

Wij kregen enkele getuigenissen binnen van consumenten in deze situatie die aangaven dat ze niet in aanmerking kwamen voor de retroactieve investeringspremie, zelfs niet wanneer ze een digitale meter lieten plaatsen. Hierdoor dreigde deze groep van consumenten tweemaal met lege handen achter te blijven: ze genoten nooit het voordeel van de terugdraaiende teller én ze zouden geen recht hebben op de retroactieve investeringspremie.  

Wij kaartten deze situatie op politiek niveau aan. De Vlaamse overheid laat de regelgeving nu aanpassen. Prosumenten die vóór 2021 zonnepanelen in dienst namen, over een analoge meter met teruglooprem beschikten en intussen een digitale meter hebben, zullen de premie kunnen aanvragen vanaf eind december. Wie nu nog over een meter met teruglooprem beschikt en in de toekomst een digitale meter laat plaatsen, zal eveneens in aanmerking komen.

Wie de impact van het einde van de terugdraaiende teller op zijn toekomstige elektriciteitsfactuur wil inschatten, kan daarvoor nog steeds terecht bij onze rekenmodule. Aan de hand van enkele gegevens kom je te weten hoeveel je in de nieuwe regeling zult betalen voor je stroomfactuur.