Nieuws

Integrale aanrekening vaste vergoeding energiecontracten slechts deels ingeperkt door federale regering

18 oktober 2021
vaste vergoeding energieleveranciers

Het integraal aanrekenen van de vaste vergoeding in je energiecontract is nadelig als je vervroegd naar een andere leverancier vertrekt. De federale regering kondigt aan deze praktijk te verbieden, zij het enkel voor variabele contracten. Een goede eerste stap maar voor ons lang niet voldoende.

Jouw energiefactuur bestaat uit diverse componenten. Naast een energieprijs per kWh betaal je aan je leverancier een vaste vergoeding die de administratieve kosten van de leverancier dekt, zoals de opmaak van de facturen. Niet alleen de hoogte van het bedrag varieert in functie van je contract, maar ook de manier waarop je leverancier het bedrag aanrekent is verschillend.

Aanrekenen van de volledige vaste vergoeding is een verdoken verbrekingsvergoeding

De meeste energieleveranciers rekenen de vaste vergoeding enkel pro rata het aantal dagen aan dat je bij hen klant ben geweest. Dat is voor ons de enige rechtvaardige manier. Andere leveranciers rekenen de vaste vergoeding integraal aan tijdens het eerste jaar dat je klant bent en pro rata vanaf het tweede jaar. Nog andere rekenen de vaste vergoeding sowieso volledig aan per begonnen contractjaar. In de tabel hieronder kun je terugvinden hoe jouw leverancier hiermee omgaat.

Het volledig aanrekenen van de vaste vergoeding vormt een verdoken verbrekingsvergoeding, die de consument belemmert om te switchen. Time je je overstap op een slecht moment, dan riskeer je je besparing deels of helemaal teniet te doen als je de volledige vaste vergoeding moet ophoesten.  

Ben je bijvoorbeeld klant bij een leverancier die een vaste vergoeding van € 60 per energie aanrekent per begonnen contractjaar en switch je 1 maand na de hernieuwing van het contract, dan betaal je € 120 vaste vergoeding (elektriciteit + aardgas), en niet slechts € 10. Wij vinden dit een slechte zaak en strijden al jaren tegen deze onrechtvaardige praktijk. 

Regering kondigt lichte verstrenging aan

In het federale pakket energiemaatregelen dat deze week werd aangekondigd, besloot de regering onder onze impuls om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken zoals de eenzijdige verhoging van voorschotfacturen zonder toestemming van de consument.

Ook de verstrenging van de manier waarop de vaste vergoeding mag worden aangerekend, hoort daarbij, al lijkt men de geit en de kool te willen sparen. Als alles goed gaat zal je leverancier vanaf 2022 de vaste vergoeding enkel nog pro rata het aantal dagen dat je klant bent geweest mogen aanrekenen. Maar opgelet, de verplichting geldt enkel bij een variabel contract én pas vanaf de 7e maand van het contract. Op die manier wil men deze consumenten sneller zonder barrière kunnen laten switchen, bijvoorbeeld als de prijzen zouden stijgen. 

Op zich goed nieuws, maar voor ons mag de verstrenging nog verder gaan. Zo wijzigt er voor vaste contracten voorlopig niets. Nochtans kan een slecht getimede switch daar ook een deel van je besparing tenietdoen. Bovendien betreuren we dat de pro rata aanrekening pas na 6 maand geldt en niet vanaf de eerste dag dat men klant is…

De situatie vandaag

Hoewel een aantal leveranciers de vaste vergoeding vandaag integraal aanrekent, bewijst de meerderheid dat het pro rata aanrekenen vanaf de eerste dag wel degelijk mogelijk is.

LEVERANCIERS  BEDRAGEN VASTE VERGOEDING volgens het contract (€/jaar) PRORATA OF NIET
Antargaz 84,7 Ja
Aspiravi 30,2 - 72,6 Integraal het eerste jaar, pro rata vanaf het tweede jaar
Bolt  11,9 - 95,9 Ja
Cociter 40 Ja
Dats 24 40 Ja
 Ebem  20 - 66 Ja
 Ecopower  0 Ja
 Elegant  25 Ja
 Eneco  40 - 60 Integraal het eerste jaar, pro rata vanaf het tweede jaar
 Energie 2030  0 Ja
 Energie.be  25 Integraal het eerste jaar, pro rata vanaf het tweede jaar
 Engie Electrabel  18,1 - 245,9 Ja
 Lampiris  20 - 119 Ja
 Luminus  18,1 - 84,9  Integraal het eerste jaar, pro rata vanaf het tweede jaar
 Mega  0 - 75 Integraal per begonnen contractjaar
 Octa+  18 - 75 Integraal per begonnen contractjaar
 Trevion  30 Ja
 Vlaamse Energieleverancier  0 - 40 Integraal het eerste jaar, pro rata vanaf het tweede jaar
 Wase Wind
 55 Ja
 Watz  39 Ja
 

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM