Nieuws

Ook Eneco rekent de vaste vergoeding voortaan integraal aan in het eerste jaar

05 maart 2021
vaste vergoeding energieleveranciers

De integrale aanrekening van de vaste vergoeding is ons al langer een doorn in het oog. Toch zien we meer en meer leveranciers deze praktijk toepassen. Voortaan behoort ook Eneco tot dat groepje.

De energiefactuur bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de energieprijs per verbruikte kWh, de nettarieven en de heffingen, is er de jaarlijkse vaste vergoeding. Die dekt de administratieve kosten van de leverancier, zoals de opmaak van de facturen. 

Net zoals de prijs per kWh is de vaste vergoeding afhankelijk van je energiecontract en kan ze sterk uiteenlopen: gemiddeld bedraagt ze op jaarbasis 50 euro voor elektriciteit en 45 euro voor aardgas, met uitschieters van 0 euro tot 98 euro. En niet alleen het bedrag varieert; ook de manier waarop jouw leverancier je de vaste vergoeding aanrekent.

Integraal of pro rata

Een aantal leveranciers zoals Engie en Lampiris rekent de vergoeding aan volgens het aantal dagen dat je bij hen klant bent geweest sinds de eerste dag van het contract. Als je hen dan na 6 maand verlaat, moet je slechts de helft van de vaste vergoeding betalen. Dit is volgens ons de enige juiste manier.

Een paar andere leveranciers zoals Essent en Mega rekenen de vaste vergoeding per begonnen contractjaar volledig aan. In dat geval betaal je bij een vertrek na 6 maand toch de integrale vaste vergoeding in plaats van de helft. In het ergste geval is jouw contract net vernieuwd maar beslis je om van leverancier te veranderen, dan betaal je na 1 maand het volledige bedrag in plaats van 1/12e…

Tot slot rekent een beperkt aantal leveranciers zoals Luminus en Vlaamse Energieleverancier de vaste vergoeding het eerste jaar integraal aan en pro rata vanaf het tweede jaar dat je door hen wordt beleverd. Bij dit kransje zit voortaan ook Eneco, dat tot nu de vaste vergoeding altijd pro rata aanrekende.

Alle info in onze koopwijzer

Onze koopwijzer gas en elektriciteit houdt rekening met het bedrag van de vaste jaarlijkse vergoeding. Dit bedrag vind je terug in het detail van de voorgestelde contracten. 

NAAR ONZE KOOPWIJZER GAS EN ELEKTRICITEIT

Tegelijk waarschuwt onze koopwijzer als de aanrekening van de vaste vergoeding niet pro rata gebeurt voor het gekozen tariefplan. Op die manier kun je nagaan hoe jouw leverancier de vaste vergoeding aanrekent waardoor je jouw switchmoment op het beste moment kunt plannen. Zo vermijd je negatieve verrassingen.

Steeds meer toegepast maar slechte zaak

Verschillende energieleveranciers baseren zich op de versie van het Consumentenakkoord die van kracht is sinds 1 januari 2018 om de vaste vergoeding per contractjaar aan te rekenen.  

Wij betreuren dit aangezien het volgens ons een verdoken verbrekingsvergoeding is, wat verboden is overeenkomstig de gas- en elektriciteitswet. Veel klanten zullen hierdoor worden afgeschrikt om van leverancier te veranderen. Dat steeds meer leveranciers deze praktijk toepassen is een slechte zaak. Weet ook dat er een class action hangende is tegen 6 energieleveranciers van de consumentenombudsdienst rond deze problematiek.