Nieuws

Goede maatregelen maar ook gemiste kansen in het federale energiepakket

12 oktober 2021
energiepakket

Wij juichen toe dat de federale regering de energiefactuur van de meest kwetsbare personen wil verlichten. Tot onze grote spijt is de middenklasse tot hiertoe echter vergeten. Wij roepen de gewesten op om ook een inspanning te leveren.

De elementen van het "energiepakket" dat door de federale regering is uitgewerkt om de gezinnen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, zijn nu gekend.

  • Verlenging van het sociaal tarief: dat is, zoals te verwachten, de eerste maatregel. Die moet voorkomen dat consumenten met een laag inkomen, die een jaar lang het sociaal tarief hebben kunnen genieten, plots de markt op moeten om een duur contract te sluiten. Wij juichen deze maatregel toe, maar dringen erop aan dat een verdere verlenging van deze maatregel opnieuw wordt beoordeeld wanneer hij zou aflopen, wellicht eind maart 2022.
  • Toekenning van een energievoucher: er is bovendien een energievoucher - een eenmalig bedrag van € 80 - voorzien voor huishoudens die het sociaal tarief genieten. De regering wil zo de meest kwetsbare gezinnen helpen. Wij steunen deze maatregel, die volgens ons doeltreffender is dan een energiecheque voor alle Belgische gezinnen, die ook de rijke gezinnen zouden opstrijken die nochtans geen steun nodig hebben.

Middenklasse blijft in de kou

Wie over het hoofd is gezien bij de maatregelen van het energiepakket, zijn de middenklassers: zij komen niet in aanmerking voor het sociaal tarief, maar zijn wel hard getroffen door de stijging van de energieprijzen. Voor hen is alleen de bevriezing van de federale bijdrage en van de steun aan windenergie op zee voorzien. Concreet betekent dit dat zo'n € 30 à € 50 euro verhoging wordt vermeden op een rekening die kan oplopen tot € 2700 . Peanuts dus.

Wij betreuren dat ons voorstel om de btw te verlagen naar 6% op een basisverbruik van gas en elektriciteit, niet door de regering is opgepikt. Huishoudens hadden hierdoor op basis van een gemiddeld verbruik ongeveer € 140 op hun rekening kunnen besparen.

Aangezien het leeuwendeel van de elektriciteitsfactuur gespekt is met regionale openbare dienstverplichtingen en heffingen, roepen wij de gewestregeringen op om het voorbeeld van de federale regering te volgen voor de posten van de factuur waarvoor zij bevoegd zijn.

Andere stappen vooruit die nog te vaag zijn

Wij verheugen ons over de invoering van een energienorm die de koopkracht van de gezinnen moet vrijwaren. Eindelijk want er was hier al sprake van in het regeerakkoord van… 2011! Op die manier wordt het mogelijk om het bedrag van de Belgische energiefactuur te vergelijken met de situatie in de buurlanden. Dit is des te noodzakelijker omdat de Belgische elektriciteitsfactuur een van de hoogste in Europa is. Wij blijven echter voorzichtig gezien de weinige details die gekend zijn over de precieze uitwerking van deze energienorm en de voorziene gevolgen in geval van overschrijding ervan.

Onder onze impuls heeft de federale regering besloten de oneerlijke handelspraktijken van bepaalde leveranciers aan te pakken, zoals die waarbij ze voorschotfacturen verhogen zonder toestemming van de klant. Die handelswijze hebben wij krachtig aan de kaak gesteld. Ze zal nu worden verboden. Wij roepen de regering ook op om het hele Consumentenakkoord te verbeteren en bindend te maken voor alle energieleveranciers.

Tools en hulp van onze experts

Nu de prijzen de pan uitswingen is het des te belangrijker om op zoek te gaan naar de meest voordelige energiecontracten. Daarvoor kun je terecht op ons energieplatform.
Heb je hulp nodig? Je kunt een beroep doen op onze experts (van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 en van 13u. tot 17u., behalve op vrijdag tot 16u.) voor al jouw vragen over energie, hetzij per telefoon op het nummer 02 542 33 86, hetzij via ons contactformulier. We hebben ook een gratis 0800-nummer opgericht, en dit voor onbepaalde duur.

Bel ons op 0800 500 20