Nieuws

Geen sociaal tarief voor 400 000 gezinnen met verhoogde tegemoetkoming: slecht idee met grote gevolgen

03 maart 2023
man energiefactuur stijgt

Vanaf 1 juli wordt het sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stopgezet. Maar hun energiefactuur zal hierdoor meer dan verdubbelen. Wij vragen de minister om te kijken naar het inkomen, niet naar het statuut.

Forse stijging energiefactuur dreigt, Testaankoop vraagt sociaal tarief op basis van inkomen

Op 6 februari jl. besliste de federale regering dat het sociaal energietarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming vanaf 1 april geleidelijk zou worden afgebouwd. Dat bleek intussen technisch te complex en dus zal het sociaal tarief nog doorlopen tot eind juni 2023. Erna zullen deze gezinnen worden overgezet naar een commercieel tarief van hun leverancier. Wij stellen deze beslissing sterk in vraag en vrezen een flinke stijging van de energiefactuur van deze groep mensen.

Maatregel tijdens coronacrisis

De uitbreiding van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming dateert van begin 2021, in het kader van de coronacrisis. Toen die crisis overging in een energiecrisis werd de maatregel verschillende keren verlengd. Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend en dit wordt meegedeeld aan de energieleverancier.

Nu wordt de maatregel dus stopgezet vanaf 1 juli 2023.

Factuur mogelijk maal twee

Dat deze groep van mensen zich terug op de reguliere energiemarkt moet begeven, lijkt ons een slecht idee. Het sociaal tarief helpt hen momenteel om hun uitgaven voor energie onder controle te houden. Als zij terug een gewoon contract moeten afsluiten, zal hun factuur mogelijk meer dan verdubbelen, zoals we hieronder aangeven.

 

*Bedragen gebaseerd op de mediaan van het verbruik in Brusselse huishoudens (2 036 kWh elektriciteit per jaar en 12 728 kWh gas per jaar)

Sociaal tarief op basis van inkomen, niet op basis van statuut

Wij vragen al een hele tijd dat het sociaal tarief structureel wordt toegekend aan wie onder een bepaald inkomen zit, en niet op basis van een bepaald statuut. Voor ons is het sociaal tarief geen ad hoc-maatregel die kan worden ingezet bij een crisis, maar een structurele oplossing om ervoor te zorgen dat mensen een aanvaardbare prijs betalen voor een basisbehoefte als energie.

Discriminatie van personen met verhoogde tegemoetkoming

Bovendien stellen we ons de vraag of er geen discriminatie ontstaat als personen met een verhoogde tegemoetkoming niet meer kunnen genieten van het sociaal tarief. Mensen die dit statuut niet hebben, maar wel een vergelijkbaar inkomen, zouden immers wel nog onder dit tarief vallen. De regering doet zo het tegengestelde van wat oorspronkelijk de bedoeling was, nl. sociale bijstand vooral baseren op het effectieve inkomen en minder op het statuut waaronder iemand valt.

Overwinsten belasten

Testaankoop vraagt dat de federale regering op de beslissing terugkomt om het sociaal tarief te schrappen voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. We hebben een brief gestuurd met deze vraag naar minister Van der Straeten. Uiteraard weten we dat koken geld kost. Daarom dringen we er op aan om dat alle pistes om de overwinsten van energiebedrijven te belasten maximaal worden bekeken.

Energie besparen met Energyguide

Wil je alles weten over energie en over hoe je er op kunt besparen? We helpen je prijsbewuste en duurzame keuzes te maken op ons Energyguide-platform.

Naar energyguide