Nieuws

Corona deed energieprijzen afgelopen maanden sterk dalen

06 augustus 2020
Energiefactuur

In vergelijking met 2019 daalde de Belgische elektriciteits- en gasfactuur de afgelopen maanden met maar liefst € 300. Dat becijferde het Prijzenobservatorium. Nam jij ook al even de tijd om van deze daling te genieten?

Er zijn weinig zaken waar de coronacrisis de voorbije maanden geen impact op heeft gehad: ook de energiemarkten waren niet immuun en kregen ferme dreunen te verwerken. Door de drastische lockdownmaatregelen dienden bedrijven tijdelijk hun activiteiten terug te schroeven en ook het vlieg- en autoverkeer viel zo goed als stil. De vraag naar olie, maar ook die naar aardgas en elektriciteit zakte dan ook in elkaar.

Ongeziene prijsdalingen

Een globaal dalende energievraag in combinatie met volle gasvoorraden en een groot aanbod elektriciteit resulteerde ook in voordelige prijzen voor de consument. Volgens de berekeningen van het Prijzenobservatorium daalden in ons land de consumptieprijzen van energieproducten in het 2e kwartaal van 2020 met gemiddeld 16,3% op jaarbasis. De daling was zelfs dubbel zo sterk dan de evolutie van de energieprijzen in onze buurlanden.

Grootste dalers bleken de prijzen van motorbrandstoffen (-16,3%) en stookolie (-40,7%). De prijs van deze energieproducten hangt dan ook sterk af van de evolutie van de olieprijs. Stookolie liet eind april een dieptepunt optekenen van € 0,31 per liter (voor een bestelling van minstens 2 000 liter). Een jaar eerder was dat nog meer dan het dubbele (€ 0,70 per liter): voor een bestelling van 2 000 liter een verschil van maar liefst € 780!

Maar ook elektriciteit (-7,7%) en aardgas (-16,1%) werden een stuk goedkoper. In vergelijking met een jaar eerder, lag de gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur in het tweede kwartaal van 2020 zo’n € 90 lager. Voor gas ging het zelfs om € 210.

Prijzen op dit moment nog interessant?

Nu de meest drastische maatregelen werden versoepeld en de vraag naar olie door het hernemen van de activiteiten opnieuw stijgt, gaan de prijzen stilaan terug omhoog. Ondertussen bedraagt de officiële stookolieprijs € 0,45 per liter (€ 0,48 voor een bestelling van minder dan 2 000 liter), wat uiteraard nog steeds een stuk lager ligt dan de prijs van de voorbije jaren.

Voor elektriciteit stellen wij vast dat de prijs ook opnieuw aan het stijgen is. Het energiegedeelte in juli voor een vast contract bedraagt nu gemiddeld € 293 voor een gemiddeld verbruik van 3 500 kWh. Dat is echter nog steeds minder dan het gemiddelde van een jaar eerde, toen je voor dat verbruik € 342 betaalde.

Wat aardgas betreft blijft de prijs laag met een gemiddelde van € 557 voor een vast contract voor een verbruik van 23 260 kWh. Ter vergelijking: in juli vorig jaar bedroeg dit nog € 750.

Nog niet in actie geschoten? Wacht niet langer

Heb je de voorbije maanden nog niet de kans gehad om je energiecontract te herbekijken? Dan is het nu nog steeds een goed moment om dat te doen. Onze koopwijzer bevat de nieuwe tarieven van augustus.

Naar onze koopwijzer

Wij organiseren om de twee weken een groepsaankoop voor stookolie. Je kunt je kosteloos en vrijblijvend inschrijven voor een offerte.

Naar de groepsaankoop stookolie