Nieuws

Energieleveranciers, breng het vaste contract terug!

20 januari 2023
vast contract energie

Nu de trend van de dalende energieprijzen zich verder aftekent, is het hoog tijd dat leveranciers opnieuw vaste tarieven aanbieden. Consumenten zijn vandaag vooral aangewezen op variabele tarieven, hoewel een meerderheid de voorkeur geeft aan de zekerheid van een vast contract. 

Wie biedt nog vaste energiecontracten aan? 

Sinds de eerste energieleveranciers in het najaar van 2021 beslisten om enkel nog variabele contracten aan te bieden, is het aanbod aan vaste contracten het voorbije jaar volledig geslonken. Alleen leverancier Luminus biedt sinds deze maand opnieuw vaste tarieven aan. 

Met energieprijzen die intussen gedaald zijn tot het laagste niveau in ruim een jaar, is het volgens ons hoog tijd dat er opnieuw vaste tarieven op de markt komen. Wij dringen er dan ook vooral op aan bij de grote spelers om weer minstens één vast tariefplan in hun aanbod op te nemen.  

Leveranciers dwingen consumenten tot variabel contract  

De leveranciers motiveerden hun beslissing om vaste tarieven uit hun aanbod te schrappen, door te wijzen naar de forse prijsstijgingen voor energie op de groothandelsmarkten. Hierdoor was volgens hen het risico te groot geworden om nog vaste tarieven aan te bieden. Zij hadden namelijk de verwachting dat consumenten bij dalende prijzen massaal zouden switchen naar een goedkoper tarief. De leveranciers zouden dan blijven zitten met de energie die ze vooraf inkochten aan de hoge prijzen. 

Dit leidde ertoe dat steeds meer consumenten het voorbije jaar bij afloop van hun vaste tariefplan plots waren aangewezen op een variabel tarief. Wij hebben ons meermaals uitgelaten over het feit dat het risico van de prijsstijgingen hierdoor volledig op de schouders van de consument komt te liggen. Daarnaast klaagden wij de complexiteit van variabele tarieven aan. Doordat leveranciers tal van verschillende indexeringsparameters en indexeringsfrequenties hanteren, is het maken van een goed geïnformeerde keuze voor consumenten een lastige opgave. 

Voorkeur voor een vast contract 

Belgische consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor de zekerheid van vaste tarieven. Volgens cijfers van de energieregulator CREG schommelde het aandeel vaste contracten in het verleden tussen 65% en 70% en zal dit tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 teruglopen tot iets boven de 20%. 

Zeker in een periode van wispelturige energieprijzen verlangen consumenten naar de zekerheid en voorspelbaarheid van een vast tariefplan. Temeer omdat het bij een vast contract ook een stuk eenvoudiger is om de energiefactuur te controleren, wat bij een variabel contract vaak onbegonnen werk is. Wij blijven daarom ook strijden voor een vereenvoudiging van het variabele aanbod. 

Meer weten over energie? Neem eens een kijkje op onze energyguide.

Naar energyguide