Nieuws

Is de energiecrisis voorbij nu de prijzen stabiel blijven?

16 mei 2023
energieprijzen stabiliseren

De energieprijzen lijken te stabiliseren. Dat is op zich positief nieuws, maar toch laten we ons beter niet in slaap wiegen. De internationale situatie blijft fragiel. Inzetten op structurele energiebesparing en meer hernieuwbare energie blijft de beste garanties voor een lagere energiefactuur.

Ontwikkelingen in de energiemarkt: gasprijs daalt verder

Evolutie van de gasprijzen in het afgelopen jaar (Bron: theice.com)

daling gasprijs

De energieprijzen lijken eindelijk in rustiger vaarwater terechtgekomen. De gasprijs voor levering tijdens de eerstvolgende maand op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt TTF zakte gisteren onder de 32 euro per 1 000 kWh. Hoewel dat nog steeds dubbel zo hoog is als tijdens de periode voor de start van de energiecrisis, is dat op zich geruststellend nieuws.

Ondanks het feit dat de vooruitzichten voor de winter somber waren en er tijdens vorige zomer recordprijzen werden opgetekend, zijn we de voorbije maanden zonder al te grote kleerscheuren doorgekomen zonder gastekorten.

Factoren die bijdragen aan stabiele energieprijzen

Dit onder meer doordat gezinnen en bedrijven fors minder energie hebben verbruikt. De Europese Unie stelde het doel voorop om samen met de 27 lidstaten tussen augustus 2022 en maart 2023 het gasverbruik met 15% in te dammen. Volgens cijfers van Eurostat, het Europese statistiekbureau, werd dat streefdoel vlot gehaald: het gasverbruik in Europa daalde met 17,7% in vergelijking met het gemiddelde gasverbruik in dezelfde periode van de afgelopen 5 jaar. In ons land tekende men een daling van 14,5% op. De Europese lidstaten raakten het intussen eens om ook het komende jaar 15% minder gas te gaan verbruiken.

Deze besparing zorgde er mee voor dat de gasvoorraden in Europa aan het begin van de lente nog voor 56% waren gevuld. Ter vergelijking: in maart 2022 was dit slechts 26%. Dat is alvast een zeer goede startpositie om de doelstelling van 90% tegen komend najaar te bereiken.

Onzekerheid over toekomstige energieprijzen

Heel positieve signalen dus maar toch blijven we beter op onze hoede. Als de voorbije periode ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de energieprijzen bijzonder wispelturig en onvoorspelbaar zijn gebleken. Het is daarbij vooral uitkijken naar wat komend najaar brengt. Die onzekerheid zit ook vervat in de energieprijzen voor levering tijdens deze periode: zo ligt de gasprijs voor de volgende winter zo’n 50% hoger in vergelijking met de prijs voor volgende maand.

Factoren die de gasprijzen ongunstig kunnen beïnvloeden

Hierbij is onder andere de geopolitieke situatie met de oorlog in Oekraïne een onzekere factor. Zo zou de sterk gedaalde bevoorrading vanuit Rusland naar Europa helemaal kunnen wegvallen. In 2021 was Russisch gas via pijpleidingen nog verantwoordelijk voor 40% van het Europese gasverbruik, die afhankelijkheid is sinds de Russische inval in Oekraïne sterk teruggedrongen tot ongeveer 7%. We blijven dus nog deels afhankelijk van Russisch gas.

Daarnaast blijft ook de vraag hoe de wereldwijde vraag naar vloeibaar gas (LNG), dat sinds de energiecrisis een heel belangrijke rol speelt in de Europese gasbevoorrading, zal evolueren.

Bovendien zijn de huidige gasprijzen nog steeds 2 keer hoger dan vóór de energiecrisis. Ondanks de daling liggen de prijzen dus nog steeds op een hoger dan normaal niveau. We vermoeden dat de prijzen niet snel onder het huidige niveau zullen dalen aangezien onze afhankelijkheid van LNG, dat duurder is dan pijpleidinggas, is gegroeid.

Belang van hernieuwbare energie en energiebesparing

Eén ding is zeker: we moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen de komende jaren afbouwen. De weg daar naartoe is duidelijk: verder inzetten op structurele energiebesparing en investeringen in hernieuwbare energie. Dat is niet alleen belangrijk om de omslag te maken naar een klimaatneutrale samenleving, maar evenzeer om minder de speelbal te worden van hoge en schommelende energieprijzen.

Verlaag je energierekening met Testaankoop

Daarnaast biedt uiteraard ook de keuze voor een voordelig contract nog steeds een garantie op een lagere energiefactuur. Om ervoor te zorgen dat consumenten niet meer betalen dan nodig, zijn we recent onderhandelingen gestart met energieleveranciers voor zowel een variabel als een vast energiecontract.

Binnenkort maken we het resultaat van die onderhandelingen bekend. Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan nu vrijblijvend in voor onze unieke actie en ontvang binnenkort een voordelig energieaanbod.