Nieuws

Wat als je sociaal energietarief binnenkort afloopt?

12 mei 2023
energietarief

Vanaf 1 juli zullen enkele honderdduizenden gezinnen niet meer kunnen genieten van het sociaal tarief voor energie. Zij zullen omgezet worden naar een commercieel tariefplan van hun leverancier. Maar is dat wel het meest voordelige aanbod? Wij onderzochten de gevolgen voor kwetsbare groepen.
 

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief - een gunsttarief voor elektriciteit en aardgas - wordt meestal automatisch toegekend aan beschermde klanten, meer bepaald afnemers die recht hebben op een toelage of een leefloon. Het gaat om een gunsttarief voor elektriciteit of aardgas dat identiek is in het ganse land, los van de leverancier waar je klant bij bent. 

Het sociaal tarief wordt driemaandelijks berekend door energieregulator CREG en prijsstijgingen kunnen door de leverancier slechts in beperkte mate doorgerekend worden. Sinds februari 2021 werd het bestaande regime van het sociaal tarief uitgebreid om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, meer specifiek mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. In februari besliste de federale regering om het recht op het sociaal tarief voor die doelgroep stop te zetten vanaf 1 juli 2023. Het zou gaan om zo’n half miljoen Belgen.

Wat zijn de gevolgen van de stopzetting van het sociaal tarief?

Volgens recente wetgeving moeten leveranciers vanaf 1 juli het op dat ogenblik goedkoopste product toepassen en dit voor een periode van drie maanden. Maar die formulering blijkt marge voor interpretatie te laten bij de leveranciers. TotalEnergies heeft bijvoorbeeld al gecommuniceerd dat zij het contract Pixel Blue zal voorstellen, een contract waarbij de consument telefonisch advies krijgt. Maar het contract Pixel, een internettarief, is goedkoper.

Bovendien moeten de leveranciers die contracten ook maar toepassen voor een periode van drie maanden. Testaankoop vraagt zich af waarom die beperking is ingeschreven in de wet. Het gaat om bestaande contracten met een normale looptijd van een jaar of langer, dus er is geen reden om die te beperken tot drie maanden.

Financiële druk op kwetsbare groepen

Voor ons is het onbegrijpelijk dat men deze groep mensen in het duister laat over wat er hen te wachten staat vanaf 1 juli. De overstap kan een grote financiële impact hebben aangezien het sociaal tarief, zeker voor aardgas, een stuk voordeliger is dan de commerciële tarieven van de leveranciers. We hebben dan ook een brief gericht aan de minister van energie om onze bezorgdheden over te maken.

Wat kun je doen als je sociaal tarief afloopt?

We adviseren de betrokken consumenten alvast om prijzen te vergelijken als ze een voorstel van hun leverancier ontvangen. Het goedkoopste product bij je leverancier is immers niet noodzakelijk het meest voordelige op de markt. Dat kan via onze prijsvergelijker.

Je kunt je ook inschrijven voor onze speciale energieactie van EnergyGuide als je zeker wilt zijn van een competitieve prijs voor een variabel of vast energiecontract.

Geniet van een speciale prijs voor gas en elektriciteit