Dossier

Betrouwbaarheid van vaatwasmachines

16 december 2015
Betrouwbaarheid

16 december 2015

Toestellen zoals een vaatwasmachine hebben we bijna dagelijks nodig. Een defect komt dan ook altijd ongelegen. Gebaseerd op de ervaringen van de gebruikers zelf, zochten we naar de betrouwbaarste merken en de vaakst voorkomende problemen.

In 2015 hebben we een grote enquête gehouden met bijna 35 000 consumenten. Daarin vroegen ze hoe ze hun huishoudtoestellen beoordeelden op het vlak van betrouwbaarheid en hoe tevreden ze erover waren.
Ook leest u hoe betrouwbaar de merken zijn, op basis van de leeftijd van de toestellen van onze respondenten, het aantal defecten en de ernst daarvan. De score is steeds een gemiddelde op 100. Hoe hoger de score, hoe groter de tevredenheid en de betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid Vaatwassers

Meest voorkomende problemen

De mensen die deelnamen aan onze enquête konden ook aangeven welke problemen bij hen al waren voorgekomen. Op basis daarvan maakten we een lijst van de tien meest frequente defecten:
 • Evacuatiepomp (11,3%)
 • Slecht werkende bedieningsknoppen (10,7%)
 • Compartimenten (9,4%)
 • Drogen (9,2%)
 • Deur (8,9%)
 • Circulatiepomp (8,4%)
 • Waterlekken (7,9%)
 • Filter (7,7%)
 • Corrosie/roest (6,5%)
 • Elektrische problemen (6,3%)

Defect of panne? Dit moet u doen

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd. Check of dat het geval is of vraag ernaar als u een toestel aankoopt.
Om problemen met de hersteldienst te voorkomen gaat u bij voorkeur als volgt te werk:
 • Vraag een schriftelijk bestek vooraleer u opdracht geeft voor de herstelling; zo krijgt u zicht op wat het u zal kosten;
 • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen hebt u die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

Verleng de levensduur van uw vaatwasser

U kunt het best de sproeiarmen en de filter van uw vaatwasmachine geregeld reinigen en het grootste vuil van de vaat spoelen voordat u die inlaadt. Dat vermindert de kans dat het watercircuit verstopt raakt. Af en toe het toestel zonder inhoud laten spoelen kan ook geen kwaad.

Belangrijk voor de levensduur van een vaatwasser is dat er voldoende zout in het toestel zit en dat die hoeveelheid is afgesteld op de hardheid van het water, dus de hoeveelheid kalk erin. De watermaatschappij kan u vertellen hoe kalkrijk uw water is.

Over onze enquête

In onze tabellen vindt u enkel de merken terug die in ons land beschikbaar zijn en waarvoor we voldoende antwoorden hebben gekregen op onze enquête. De vragenlijst werd begin 2015 afgenomen van onze abonnees, met medewerking van consumentenverenigingen in Italië, Portugal en Spanje. We kregen 34 419 ingevulde formulieren, waarvan 7 725 uit België.