Dossier

Oplossingen voor betere wifi

28 oktober 2019
Traag internet: oorzaken en oplossingen

We zijn steeds vaker en met meer toestellen dan ooit verbonden met het internet. In één-twee-drie sluit je ze aan op je wifinetwerk. Maar het bereik en de snelheid zijn niet altijd zoals gewenst. Dit dossier helpt je beter te begrijpen waaraan dit kan liggen en biedt mogelijke oplossingen.

Wat is de rol van je internetprovider?

Een slecht thuisnetwerk is vervelend. Dat je provider daar voor iets tussen zit, is natuurlijk waar. Dat die provider als enige schuld treft, is een brug te ver. Dat bij veel mensen die foutieve perceptie leeft, ligt waarschijnlijk voor een deel bij de manier waarop providers over internetsnelheden communiceren.

Geadverteerde snelheden 

Bij internetabonnementen is immers sprake van internetsnelheden die vaak vele malen hoger liggen dan de snelheden die je in werkelijkheid hebt. Waar we vaak niet bij stilstaan is dat het daarbij steeds om theoretische maximumsnelheden gaat, die je provider je tot aan je modemrouter kan leveren. Bij Telenet ligt de maximumsnelheid bv. op 300 Mbps, bij Proximus op 100 Mbps.

Binnen in je woning is deze snelheid echter enkel haalbaar als je je desktop, laptop of ander toestel via een ethernetkabel aansluit op je modemrouter. En dan nog. In de praktijk haal je maar zelden deze snelheid – zelfs niet via ethernet. Surf je via wifi, zoals vandaag steeds vaker het geval is, dan ligt je surfsnelheid vaak nog veel lager. Los van je provider spelen immers verschillende technische en omgevingsfactoren een rol en het zijn vooral die factoren die ervoor zorgen dat je werkelijke internetsnelheid, en in het bijzonder je wifisnelheid, lager is dan wat je volgens je abonnement verwacht.

Gebruikte technologie

De technologie waarmee de internetverbinding in je huis tot stand komt, beïnvloedt je internetsnelheid: een internetverbinding via de klassieke telefoonlijn heeft andere vereisten dan een kabelverbinding en zal bijgevolg ook je gebruikservaring beïnvloeden.

DSL-verbinding: afstand is bepalend

Afstand speelt een grote rol voor de maximale internetsnelheid die je kan behalen met een DSL-verbinding: enerzijds de afstand van je huis tot de straatverdeler, en anderzijds de afstand van de straatverdeler tot de dichtstbijzijnde wijkcentrale. Hoe groter de afstanden, hoe zwakker het signaal en hoe trager de internetverbinding.

Er zijn twee DSL-technologieën: ADSL en VDSL, waarbij de laatste hogere down- en uploadsnelheden toelaat. Of je van VDSL gebruik kan maken, hangt af van de beschikbaarheid van de technologie in je woonplaats en heb je zelf dus niet in de hand.

Wanneer de afstand van de straatverdeler tot de wijkcentrale groter is dan 2,5 km, is een ADSL2+ verbinding niet meer mogelijk. Dan maak je gebruik van een ADSL-verbinding. Indien de afstand van je woning tot de wijkcentrale niet groter is dan 1,7 km kan je normaal gesproken beschikken over een downloadsnelheid tussen 9 en 12 Mbps.

Bij VDSL-verbindingen is er een glasvezelverbinding tussen de centrale en de straatverdeler. Vanaf de straatverdeler loopt enkel nog een koperdraad tot aan het huis van de gebruiker. Bij een maximale afstand van 1 km tussen de straatverdeler en je huis, heb je maximaal 16,5 Mbps aan downloadsnelheid. Bedraagt de maximale afstand slechts 700 meter dan is de downloadsnelheid maximaal 20 Mbps. Indien de afstand niet meer dan 400 meter bedraagt, kan je zelfs tot maximaal 30 Mbps ontvangen.

In januari 2015 rolde Proximus een technologie uit die de prestaties van VDSL kan opdrijven tot 70 Mpbs, zodat het dicht aansluit bij de snelheden die mogelijk zijn met internet via de kabel.

Ondertussen is Proximus ook bezig met de uitrol van glasvezel tot in de woning (“Fiber-To-The-Home”). Dat moet dan in theorie snelheden tot 220 Mbps om te downloaden en 25 Mbps om te uploaden toelaten (met de mogelijkheid om die nog verder op te drijven naar 400 Mbps download en 50 Mbps upload).

DSL-verbinding


 
Kabelverbinding sterk beïnvloed door netwerkbelasting

Bij alle internetproviders kan de haalbare snelheid in de loop van de tijd variëren in functie van de belasting van het internationale netwerk. Bij kabeloperatoren speelt er echter een bijkomend aspect dat eigen is aan de kabeltechnologie: wanneer er op het lokale gedeelte van hun netwerk (genaamd “node”) veel verschillende gebruikers tegelijkertijd actief zijn, beïnvloedt dat de internetsnelheid die de verschillende gebruikers kunnen behalen.

Om dit te verhelpen investeren kabeloperatoren in het vergroten van hun netwerkcapaciteit door “splits van de nodes” uit te voeren. Op die manier gaat men het aantal aangesloten gebruikers op dezelfde node verminderen om zo de beschikbare capaciteit per gebruiker te vergroten. Kabeloperatoren investeren ook in nieuwe transmissie technologieën om de beschikbare doorvoercapaciteit verder te vergroten.

Informeer je voordat je een internetprovider kiest

Voordat je een internetabonnement neemt of overschakelt naar een nieuwe internetleverancier, informeer je je best eerst voldoende over de maximaal leverbare snelheid op je adres. Je operator is verplicht om je bij het aangaan van een contract gepersonaliseerde informatie aan te bieden in verband met de minimale en maximale snelheden die bij jou haalbaar zijn. Vrijblijvend kan je deze informatie uiteraard ook bekomen door de operator van je keuze te contacteren.