Dossier

Hoe bescherm ik mijn kind op het internet?

01 september 2020
webfilter

Internetgebruik door kinderen houdt specifieke gevaren in. Je verantwoordelijkheden als ouder zijn erg groot: het gebruik omkaderen, je kinderen op de gevaren wijzen, hen beschermen tegen ongepaste inhoud en ongewenste contacten. Technische oplossingen volstaan niet: opvoeding en dialoog zijn essentieel.

Bescherming en ouderlijke verantwoordelijkheid

Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de gevaren van het internet. Ouders hebben niet enkel de plicht hun kinderen te beschermen tegen anderen of tegen zichzelf, maar zijn ook bij wet verplicht dat te doen aangezien ze verantwoordelijk geacht worden voor de daden van hun kinderen. Het slachtoffer moet de schuld van de ouders niet kunnen bewijzen. Aan de ouders dus om aan te tonen dat ze niet tekortgekomen zijn in hun ouderlijke plichten tot toezicht en opvoeding.

Maar als ouder heb je ook rechten. Wanneer je kind een foto wil publiceren, dan heeft het daarvoor voorafgaande ouderlijke toestemming nodig. Op deze regel wordt geen enkele uitzondering gemaakt: als je op een familiefeest bent en je schoonbroer foto’s maakt die hij op het net wil publiceren, dan heeft hij daar je toestemming voor nodig. Dat geldt zelfs voor een leerkracht die samen met de leerlingen een blogje bijhoudt, bv. in het kader van de sneeuwklassen.

Je kind beschermen betekent nog niet dat je het kunt verbieden om internet te gebruiken. Bovendien heeft je puber ook recht op privacy. De sociale druk is namelijk erg groot: als alle vrienden op Facebook zitten dan is het moeilijk om aan je kind uit te leggen dat het er geen gebruik van mag maken. Daarnaast vereisen schooltaken dan weer steeds meer opzoekingswerk via internet.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

reacties

Wees de eerste om te reageren